IDESIE Business School

Master Business & Building Engineering

IDESIE Business School

Descripció

El MBBE és un programa Màster únic i innovador que combina l'estudi amb el treball .Un alumne matriculat en el MBBE és automàticament contractat per IDESIE Business School incorporant durant el període de durada del màster al nostre Departament de Serveis Externs i Investigació . Els nostres alumnes assisteixen a les tardes a les classes i per les mañanan treballen , cobrant per això des del primer dia .El MBBE permet que els alumnes puguin posar en pràctica tots els coneixements adquirits , incorporant al món laboral de forma immediata.    
Els alumnes del MBBE aconseguiran :

            
Avançats coneixements teòrics i pràctics en el conjunt de les instal · lacions de qualsevol edificació .

        
Realitzar dissenys òptims basats en els principis de Sostenibilitat i Eficiència Energètica , tenint com a primer objectiu el COST ZERO a nivell energètic i com a principi fonamental l'equilibri entre : INVERSIÓ - COST EXPLOTACIÓ ( Cost Energia + Cost Manteniment ) - TERMINI AMORTITZACIÓ .

        
Conèixer totes les solucions existents en el mercat i saber triar la solució més òptima i que millor s'adapti a les necessitats del client .

        
Ser capaç d'identificar els punts crítics d'una instal · lació , anticipar-se als problemes i resoldre els que sorgeixin .

        
Desenvolupar habilitats necessàries per a gestionar, dirigir i liderar projectes del més alt nivell .

        
Dominar les habilitats i eines necessàries per dirigir equips d'alt

        
rendiment .

        
Generar una xarxa de contactes professionals amb les principals empreses del sector .

        
Convertir-se en professionals amb una formació única , altament qualificats i de referència dins del sector .    
Per què garantim

    
TREBALL    
El MBBE està concebut per proporcionar a les empreses un nou perfil professional multidisciplinari , amb grans coneixements tècnics , una gran capacitat de gestió i habilitats per dirigir persones o empreses .    
En la situació actual , hi ha molts professionals amb la formació d'enginyers i arquitectes , però la demanda de treball s'ha reduït de manera dràstica . Això obliga els professionals a tenir una millor preparació .    
Amb el MBBE et convertiràs en un professional únic al mercat amb garanties reals de promoció professional .        
Quin tipus de

    
TREBALL    
IDESIE Business School aposta per la promoció i la incorporació dels joves talents al mercat laboral , per això , des del primer dia oferim als nostres alumnes un contracte laboral remunerat entrant a formar part del nostre equip d'investigació i desenvolupament , treballant en projectes per als nostres clients i participant en projectes d'investigació en col · laboració amb els nostres partner .    
La durada del contracte és de deu mesos que coincideix amb la durada del Màster Business and Building Engineering ( MBBE ) .        
Amb els nostres partner    
PRÀCTIQUES REMUNERADES

        
Un dels compromís adquirits pels nostres partner és contribuir a la incorporació dels nostres alumnes al mercat laboral , per això , un cop finalitzat el MBBE , els nostres alumnes tenen garantit un contracte laboral remunerat per un mínim de sis mesos en una de les empreses que col · laboren amb IDESIE .        
Als dos primers de la promoció

    
CONTRACTE DE TREBALL

        
Finalitzat el període de pràctiques amb els nostres partner , IDESIE Business School premiarà als dos primers de la promoció del MBBE amb un contracte de treball indefinit .    
IDESIE disposa de Borsa de Treball i col · labora amb empreses de Headhunting com Catenon , BOYDEN , MICHAEL PAGE , etc , amb l'objectiu d'incorporar al mercat laboral a tots els alumnes del MBBE . 
Treballant sobre realitatsEl desenvolupament ple dels coneixements i capacitats que configuren el MBBE només pot realitzar-se a través d'un mètode d'ensenyament essencialment pràctic , basat en la transmissió dels coneixements i experiències adquirides durant anys .El Mètode d'Integració TPR de IDESIE és una metodologia de formació que es basa en anar donant pas als conceptes de manera evolutiva perquè l'alumne vagi assimilant els coneixements a mesura que el contingut incrementa la seva complexitat , amb la visió constant de mostrar a l'alumne la seva aplicació pràctica i la realitat a la

que haurà d'enfrontar .El Mètode d'Integració TPR és un mètode de formació interactiu i dinàmic , on l'alumne participarà des del primer dia en el disseny de totes les instal · lacions d'un Centre Comercial.El MBBE compta amb la participació activa dels fabricants de referència mundial i les principals empreses del sector que proporcionaran a l'alumne l'accés als seus productes i solucions .Activitats formatives complementàries :• Pràctiques de Laboratori i proves en sales de simulació per tenir un major coneixement del comportament

una instal · lació en diferents condicions de funcionament .

• Visites a instal · lacions en fase d'execució i finalitzades gràcies al conveni signat amb empreses del sector i

organismes oficials .Avaluació contínua :• L'alumne serà sotmès a una avaluació contínua per tal d'assolir l'objectiu que es persegueix : " obtenir professionals altament qualificats "

• Grup de Treball ( màxim 5 alumnes ) .Durant el període lectiu els alumnes del MBBE treballaran en grups , desenvolupant les seves habilitats en el procés

de disseny de totes les instal · lacions d'un Centre Comercial.viatges:• Visita a fàbriques i laboratoris dels nostres partner dins del territori nacional .Projecte Fi de Màster:• A la finalització del període lectiu es proposarà a cada grup de treball un projecte que hauran de defensar davant

un tribunal integrat per professors de totes les àrees del MBBE . Aquest projecte podrà ser un edifici d'OFICINES ,

HOTEL , HOSPITAL , DOCENT .

Veure més

Temari del curs

El MBBE és un programa Màster únic i innovador .

Les organitzacions estan experimentant enmig d'un entorn incert i difícil un continu canvi . Per a això, es requereixen professionals amb una elevada qualificació i capacitat per inspirar confiança i contagiar entusiasme , assumir nous reptes , vèncer pors i ajudar a crear el futur .

La situació actual de crisi i l'evolució del mercat obliguen a replantejar els models tradicionals de treball dins del sector de l'edificació . Per donar resposta als reptes que planteja el futur , cal dotar els professionals d'una major preparació que els permeti dominar la pràctica i resoldre problemes amb eficàcia . Aquest el pilar essencial del MBBE .

El MBBE s'estructura sobre un model formatiu avançat que integra l'ampli coneixement de les instal · lacions en l'Edificació , amb una direcció de projectes eficient i l'adquisició d'eines pròpies del món de l'empresa.

Els seus participants adquiriran una visió global que els permetrà afrontar amb garanties els nous reptes de la seva trajectòria professional .

El programa està dirigit a enginyers , arquitectes , diplomats i llicenciats universitaris d'especialitats i experiència professional en camps molt diversos dins el sector de l'edificació .

L'experiència dels professionals de reconegut prestigi que componen el seu claustre de professors i la participació activa dels fabricants líders a nivell mundial fan del MBBE un programa innovador , de qualitat acreditada i garantia d'èxit .

Instal · lacions de l'Edificació :
  
Aquesta part del programa uneix la saviesa i experiència d'experts professionals del sector per aconseguir dotar l'alumne dels conociemientos necessaris per dissenyar , calcular, mesurar , pressupostar i resoldre problemes de qualsevol instal · lació relacionada amb l'edificació .

Project Management:
  
Aquesta àrea està pensada per donar resposta a la necessitat de coordinació entre la diversitat de funcions , competències i agents ( proveïdors , constructors , subcontractistes ) involucrats en el desenvolupament i execució del projecte .

Direcció d'Empreses:
Els continguts que la integren tenen com a missió proporcionar a l'alumne un marc d'eines i coneixements propis de la direcció empresarial que el doten d'un avantatge competitiu personal que el converteixi en un professional de referència .
Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Master Business & Building Engineering

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Master Business & Building Engineering