Descripció


 


  

El màster de Ciències Actuarials i Financeres substitueix la llicenciatura de segon cicle de Ciències Actuarials i Financeres i incorpora la menció de Finances i Assegurances del màster de Recerca en Empresa. La Universitat de Barcelona té una llarga tradició en la formació d'actuaris d'assegurances, i és l'única universitat de Catalunya que ofereix aquest tipus d'ensenyament. Els estudis actuarials constitueixen el requisit fonamental per ser membre del Col.legi d'Actuaris de Catalunya i d'altres col.legis professionals d'Espanya.El màster està totalment adaptat al programa bàsic d'estudis de formació actuarial, aprovat per les associacions internacionals actuarials, i té una estructura molt similar a la dels programes universitaris europeus més prestigiosos en formació actuarial.Els actuaris són els experts en la gestió del risc i la quantificació de la incertesa i, per tant, són molt demandats per sectors de la banca, companyies asseguradores, empreses amb departaments de gestió de riscos propis, auditories, consultories, agències de canvi i borsa, i altres corporacions que necessiten professionals amb la formació quantitativa necessària per desenvolupar aquestes funcions.


Objectius L'objectiu principal del màster és formar professionals amb una formació quantitativa (matemàtica i estadística) però també d'empresa (gestió de negoci). Es tracta d'un màster acadèmic amb una orientació força clara cap al mercat laboral. No obstant això, l'especialitat de Models Actuarials i Financers Avançats permet adquirir també la formació tècnica suficient per poder començar estudis de tercer cicle (doctorat).El màster respon a les necessitats formatives que tradicionalment s'han requerit en l'àmbit assegurador i financer (sistemes de previsió social, instruments i mercats financers, etc.), però també, i de manera explícita, a la exigències de formació requerides per la nova Directiva Europea de Solvència II: l'article 48 fa referència expressa a la funció actuarial i a la necessitat que en l'aplicació i el desenvolupament participin persones amb els coneixements necessaris. Així, el màster ofereix una formació especialitzada en el context de la gestió de riscos dins de les empreses, i en el compliment o l'abast dels requisits de capital establerts per les organitzacions a Europa.


Veure més

Destinataris


 


 Requisits generals D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

' Títol universitari oficial espanyol.

' Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

' Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.
Requisits específics Els sol·licitants hauran d'haver cursat graus, llicenciatures o diplomatures dels àmbits de l'administració i la direcció d'empreses, l'economia, les ciències empresarials, les finances, l'estadística, les matemàtiques, la física i l'enginyeria. La comissió coordinadora del màster valorarà, per a cada sol·licitud particular, si és necessari que el candidat cursi uns cursos formatius previs per accedir al màster.Complements de FormacióPer poder cursar el màster, els estudiants han d'acreditar uns coneixements previs, que es corresponen amb els impartits a cinc assignatures de sis crèdits cadascuna (en total, trenta crèdits) de la menció de Finances i Assegurances del grau d'Administració i Direcció d'Empreses de la UB. La comissió de coordinació del màster valorarà, un cop hagi analitzat cada currículum, si la formació prèvia de l'estudiant permet garantir el nivell mínim de coneixements requerits. En aquest cas no caldrà cursar complements formatius.


Veure més

Promocions


 


 Requisits generals D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

' Títol universitari oficial espanyol.

' Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

' Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.


Requisits específics Els sol·licitants hauran d'haver cursat graus, llicenciatures o diplomatures dels àmbits de l'administració i la direcció d'empreses, l'economia, les ciències empresarials, les finances, l'estadística, les matemàtiques, la física i l'enginyeria. La comissió coordinadora del màster valorarà, per a cada sol·licitud particular, si és necessari que el candidat cursi uns cursos formatius previs per accedir al màster.Complements de FormacióPer poder cursar el màster, els estudiants han d'acreditar uns coneixements previs, que es corresponen amb els impartits a cinc assignatures de sis crèdits cadascuna (en total, trenta crèdits) de la menció de Finances i Assegurances del grau d'Administració i Direcció d'Empreses de la UB. La comissió de coordinació del màster valorarà, un cop hagi analitzat cada currículum, si la formació prèvia de l'estudiant permet garantir el nivell mínim de coneixements requerits. En aquest cas no caldrà cursar complements formatius.


Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Ciències Actuarials i Financeres

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Ciències Actuarials i Financeres