IESPORT

Màster en Coaching i Psicologia de l'Esport

IESPORT

Màster
On-line
480 Hores
consultar preu

Descripció

El Programa Màster en Coaching i Psicologia de l'Esport es divideix en dues àrees ben diferenciades: d'una banda l'estudi de la Psicologia de l'Activitat Física i de l'Esport i de l'altra, l'estudi de la figura del Coach Esportiu.

La Psicologia de l'Activitat Física i de l'Esport és una Àrea de la Psicologia Aplicada l'objecte d'estudi és el comportament en l'àmbit de l'activitat física i l'esport.

Malgrat tractar-se d'una àrea jove dins de la Psicologia, avui dia està àmpliament reconeguda i representada per quantitat d'Associacions i Organitzacions tant a nivell nacional com internacional en Psicologia de l'Esport. La psicologia ajuda a comprendre, optimitzar i potenciar els mecanismes del rendiment esportiu.Possibilitat d'obtenció de beca en tots els nostres centres.Aquest Programa Màster, també se centra en la figura del Coach Esportiu. La professió de coaching s'ha consolidat al nostre país en els últims anys, i dins d'ella, l'especialització del coaching esportiu ha sorgit donant resposta a una necessitat, la de renovar les perspectives amb les quals esportistes i personal tècnic afronten els desafiaments que es se'ls presenten. Estem davant un canvi de paradigma en la societat en general, i el món de l'esport no escapa aquest procés. El coaching sorgeix com una metodologia, que en permetre al participant aprendre a aprendre, el capacita per afrontar temps de canvi i un canvi de temps.Aquest Programa Màster atorga una formació en coaching que permet el desenvolupament, creixement i lideratge de tècnics, entrenadors, directius, esportistes, equips, àrbitres amb la idea de acompanyar-los en l'exercici del seu màxim potencial i que al seu torn aquests intervinguin en el desenvolupament d'altres persones.L'objectiu és capacitar els futurs coaches Esportius per acompanyar els seus clients de manera responsable en el desenvolupament del talent, capacitats i lideratge, perquè consolidin els seus equips, donant pas a l'Alt rendiment i a l'Excel·lència Esportiva.L'objectiu final d'aquesta metodologia és que l'alumne tingui la capacitat de posar en pràctica els coneixements adquirits. Així, mitjançant dinàmiques i accions adequades al seu nivell de desenvolupament, el participant desenvolupa nous hàbits de comportament, integrant de forma natural i potent les habilitats de Coaching que necessita per al seu treball diari amb Esportistes.El Coaching és un procés d'entrenament-aprenentatge, que consisteix a despertar el talent i els recursos de l'esportista, entrenador i directiu per incrementar al màxim el seu rendiment esportiu i personal, i eliminar els obstacles interns a través de l'establiment d'un pla d'acció ( canvi) amb metes o objectius.El coach esportiu com professional treballa amb un esportista o amb un equip esportiu i la seva missió és dur-hi a nivells màxims de rendiment recolzant-se en estratègies que li permeten identificar els obstacles que impedeixen assolir els resultats desitjats i potenciar les condicions i competències que construeixin el camí cap a la consecució d'èxits. S'encarregarà de corregir hàbits, augmentar la confiança de l'esportista i millorar la disposició emocional que l'acosti a les metes planificades.

El coach esportiu també ha de conèixer els processos psicològics bàsics que influeixen sobre l'ésser humà en situació esportiva (emocions, relacions, rendiment i satisfacció), preparar professionals en l'òptima elecció, aplicació i seguiment de les eines i estratègies d'intervenció adequades per a la resolució eficaç de problemes específics de l'àmbit esportiu.

Veure més

Temari del curs

El temari està estructurat en mòduls. Cada mòdul agrupa una àrea temàtica diferenciada i es divideix en Unitats Didàctiques (UD) que s'identifiquen per números. Cada unitat didàctica es compon de diversos epígrafs.

Formació 1r Cicle. Tècnic en Coaching i Psicologia de l'Esport:
Mòdul A: El psicòleg de l'esport
Mòdul B: Aplicació de la Psicologia de l'esport en els Esportistes
Mòdul C: La motivació en l'Esport
Mòdul D. Variables Psicològiques en l'esport
Mòdul I. Diversos plantejaments d'anàlisi i correcció
Mòdul F. Les Lesions en esport
Mòdul G. Casos pràctics multimèdia.

Formació 2n Cicle. Tècnic Superior especialista en Coaching Esportiu
Mòdul A: Introducció al coaching esportiu
Mòdul B: Habilitats de comunicació al servei de l'esport
Mòdul C: Gestió de les emocions en el context esportiu
Mòdul D: Acte lideratge i lideratge en l'esport
Mòdul I. Coaching en el rendiment esportiu
Mòdul F. Aplicació del Coaching en esports d'equip i esports individuals
Dues Sessions de Coaching amb el Alumne
Tesina
Veure més

Destinataris

El nostre programa Màster en Coaching i Psicologia de l'Esport va dirigit especialment a persones amb perfil tècnic que volen desenvolupar-se professionalment dins d'una associació esportiva, dirigint i liderant grups de persones i equips. Dirigit especialment a entrenadors, monitors, directors esportius, coordinadors, fisioterapeutes, directius i agents i psicòlegs de l'esport. Així mateix, pot estar enfocat als pares d'esportistes interessats en gaudir més de l'experiència dels seus fills / es.

També va dirigit a llicenciats i diplomats que busquin especialitzar-se en aquelles branques relacionades amb el món de l'esport en totes les seves modalitats (Psicologia, Medicina, Pedagogia, Ciències de l'Esport, Fisioteràpia, Entrenadors, Educadors, Monitors, etc.) o que es trobin interessats a aprofundir en aspectes del mateix.

Veure més

Titulació obtinguda

Màster en Coaching i Psicologia de l'Esport

Perspectives laborals

Sortides professionals a les que els nostres titulats en Màster en Coaching i Psicologia de l'Esport poden optar:
Qualsevol lloc directiu que requereixi dirigir equips humans.
Llocs directius en entitats esportives.
Coach d'esportistes i d'equips d'esportistes.
Assessors, consultors i consellers d'entitats esportives.
Responsable tècnic d'entitats esportives.
Complement de la formació d'entrenador i seleccionador d'esportistes.
Per a aquelles persones que siguin graduades en Psicologia, exercir com Psicòleg Esportiu en entitats esportives.

En resum, qualsevol lloc de treball en el que s'hagi de dirigir equips humans dins de l'àmbit esportiu. Un tècnic en coaching està format perquè les persones, els equips o l'empresa, assoleixin els seus objectius o objectius proposats.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Coaching i Psicologia de l'Esport

També et recomanem aquests cursos

Màster en Coaching i Psicologia de l'Esport