Màster en Social Media i Community Manager

Màster
Presencial
Barcelona
4400 €

Descripció

La revolució de la web social ha generat una necessitat d'integrar a l'empresa un Community Manager. Aquest màster ofereix una formació específica per a establir un pla estratègic de social mitjana i per gestionar la comunicació de marca i el seu posicionament a internet.

Temari

• Màrqueting Relacional, Directe & Interactiu
• Màrqueting Intelligence
• Màrqueting i Comunicació Digital
• Nous formats en Màrqueting i Comunicació
• Social Media i Comunicació

Destinataris

• Nous llicenciats que vulguin ampliar el seu camp de treball en l'àmbit digital.
• Professionals i autònoms amb experiència que vulguin afegir un diferencial a la seva carrera.
• Empreses que busquin especialització del seu personal.
• Titulats en Formació Professional Grau Mitjà o de Grau Superior en les àrees de Màrqueting que busquen una preparació especialitzada per entrar al món laboral.

Objectius

• Conèixer el fenomen de les xarxes socials i la web social aprofundint el coneixement en el canvi de paradigma comunicatiu i l'aparició de la reputació digital.
• Conèixer la gestió de comunitats virtuals i la vinculació entre digital i analògic.
• Formar professionals capacitats per implantar plans estratègics integrats i gestionar la comunicació corporativa digital.

Titulació obtinguda

Després d'haver superat amb èxit les proves d'avaluació de el programa i sempre que es compti amb l'assistència mínima requerida, l'alumne / a obtindrà el títol de Màster en Social Media & Community Manager d'INSA.

Pràctiques

NSA ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses durant el període d'impartició del Màster.

Perspectives laborals

Social Media Editor. Community Manager. Director d'E-màrqueting. Coordinació Social Media Editor.

Tipus d'avaluació

Avaluació contínua de cadascuna dels blocs a través de l'assistència a les classes i / o examen, de manera que l'alumne haurà d'haver superat cada assignatura de forma independent.
Màster en Social Media i Community Manager
INSA Business, Marketing & Communication School
Campus i seus: INSA Business, Marketing & Communication School
INSA Business, Marketing & Communication School
Torrent de l'Olla 208 08012 Barcelona
Cursos més populars
X