Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna (URL)

Màster en Comunicació Corporativa Integral

Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna (URL)

Descripció

La necessitat creixent de les empreses i institucions de mantenir una comunicació permanent amb els seus públics, fa que hi hagi una demanda cada vegada més gran de professionals de la comunicació corporativa. El programa acadèmic del màster respon a un doble objectiu: aprendre els coneixements tècnics i professionals relacionats amb la comunicació corporativa i, d'altra banda, adquirir les habilitats relacionades amb la gestió directiva del lideratge i les capacitats comunicatives.

Temari del curs

La comunicació corporativa: conceptes bàsics (3 ECTS)
 • Objectius De la comunicació corporativa
 • Visita Inforpress
 • La Comunicació persuasiva
 • El Model de gestió de la comunicació corporativa a les organitzacions
 • Conceptes d'identitat i imatge corporativa
 • El Pla de comunicació
 • La Gestió del coneixement
Màrqueting, recerca de mercats i comunicació corporativa (4 ECTS)
 • Metodologia de la recerca en la comunicació
 • El Màrqueting i la comunicació
La visió estratègica de la comunicació corporativa (3 ECTS)
 • Una Visió estratègica de la comunicació corporativa
 • Teoria i tècniques de les relacions amb els públics
Case studies: la comunicació corporativa a sectors especialitzats (5 ECTS)
 • 10 Sessions de dircoms.
 • Visita A les instal·lacions de premsa i comunicació del FC Barcelona
Escenaris, tècniques i instruments de la comunicació corporativa (10 ECTS)
 • Gestió De la marca i identitat visual corporativa
 • El Gabinet de premsa, publicity i relació amb els Mitjans
 • La Comunicació interna i altres tècniques
 • La Comunicació de crisi
El community manager i els nous canals de comunicació (5 ECTS)
La formació de portaveus (4 ECTS)
Pràctiques en empreses (12 ECTS)

Treball final de màster (14 ECTS)
Veure més

Destinataris

Aquest programa universitari s'adreça a les persones que desitgin incorporar-se a un dels sectors més dinàmics i apassionants de la comunicació.

Requisits

Per accedir als ensenyaments de màster serà necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol, o d'un altre país integrant de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculti al país expedidor del títol per a l'accés al màster.

En casos concrets es preveu la possibilitat que accedeixin alumnes no titulats, que per la seva trajectòria professional o personal, es consideri que estan en condicions de seguir els cursos. En aquest cas, el títol que obtindran aquests estudiants serà d'extensió universitària.

Horari/Torn

De dilluns a dijous de 18:00 a 21:00

Durada

Un curs acadèmic.

Lloc on s'imparteix el curs

Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna
Plaça Joan Coromines s / n, 08001 Barcelona

Objectius


 • Conèixer els mètodes, els processos i les tècniques per desenvolupar un pla de comunicació.

 • Saber coordinar, dissenyar, gestionar i prendre iniciatives en estratègies de comunicació.

 • Planificar La comunicació corporativa tant interna com externa.

 • Executar I gestionar el pla de comunicació, tant intern com extern.Perspectives laborals

Director/Responsable de Comunicació Corporativa en Empreses i Institucions.
Executius en agències de comunicació.
Responsable de Gabinet de Premsa i / o de Comunicació Interna a Empreses i Institucions.
Community Manager en Empreses i Institucions.

Preu

6.400 €
El pagament del màster es realitza en tres quotes: Un primer pagament del 40% en formalitzar la matrícula, un 30% al mes de desembre i el 30% restant al mes de febrer.
També et recomanem aquests cursos