La Salle

Máster en Consultoría Business Intelligence SAP

La Salle

Màster
On-line
45 Crèdits

Descripció

En els últims anys, els sistemes per al suport a la presa de decisions han anat guanyant importància i figuren com una de les prioritats d'inversió en sistemes de les empreses. En un entorn de canvi constant, cada vegada més, els executius de les empreses necessiten sistemes que els ajudin en el procés de presa de decisions.


 


SAP, mitjançant l'adquisició de Business Objects, ha reforçat la seva posició en l'àrea de sistemes Business Intelligence i ofereix una de les solucions líders que hi ha al mercat. En paral·lel amb aquesta evolució, també ha augmentat la demanda de Consultors amb capacitat per implantar sistemes SAP-BI en empreses grans i mitjanes.


 


 


Temari del curs

MÒDUL D'INTRODUCCIÓ
 
Introducció al contingut del màster. El mòdul es divideix en els següents apartats:
SAP Overview.
Management Empowered by SAP ERP (e-learning).
Technology Solutions Powered by SAP NetWeaver (e-learning).
Introducció a sistemes BI - Business Intelligence.
Introducció a base de dades
 
SAP BUSINESS WAREHOUSE
 
 
MÒDUL DE MODELATGE I REPORTING
 
S'imparteix matèria relacionada amb el modelatge BW a través del Modelling Workbench, creació de consultes i llibres de treball mitjançant Bex Analyzer i Bex Query Designer. Introducció al transport d'objectes entre sistemes de desenvolupament i productius. Els apartats del mòdul seran els següents:
BI - Enterprise Data Warehousing
Conceptes ABAP necessaris per ETL en SAP-BW
BI - Enterprise Reporting, Query & Analysis
Introducció al sistema de transports de Objectes
MÒDUL DE GESTIÓ D'USUARIS I AUTORITZACIONS
 
Es tractarà la gestió d'autoritzacions i usuaris dins de SAP-BW: BI - User Management & Authorizations
 
MÒDUL DE PLANIFICACIÓ INTEGRADA
 
Cada vegada és més necessària la realització de Simulacions i planificacions de negoci en les empreses. En aquest mòdul es tractarà l'eina subministrada en SAP BW per cobrir aquestes necessitats: BW-IP - Integrated Planning
 
PRÀCTICA BUSINESS WAREHOUSE
 
A més dels exercicis individuals realitzats en cada un dels mòduls, per poder posar en pràctica els coneixements adquirits en el conjunt de mòduls SAP Business Warehouse, es realitzarà un projecte final. Englobarà tota la teoria realitzada i s'implementarà en el sistema BW on s'han realitzat els mòduls del curs.
 
 
SAP BUSINESS OBJECTS
 
 
MÒDUL D'INTEGRACIÓ DE DADES
 
Coneixement de l'eina Business-Objects Data Integrator que permet realitzar l'extracció, transformació i càrrega de dades des de diferents fonts de dades.
 
MÒDUL DE REPORTING (I): REPORTING WEB
 
Es tractarà el desenvolupament d'informes a través de WEBi (Web Intelligence):
Web Inteligence Report design
Web Inteligence Advance Report design
MÒDUL DE REPORTING (II): CRYSTAL REPORTS I CRYSTAL Xcelsius
 
Continuació del primer mòdul de Reporting en Business Objects:
Crystal Reports Fundamentals of Report Design: creació d'informes estructurats
Crystal Xcelsius Core & Connectivity: creació de Quadres de Comandament Empresarials
MÒDUL DE MODELATGE
 
Es desenvolupa la creació d'Universos, com a font de dades per als informes:
BusinessObjects Universe Design
BusinessObjects Advance Universe Design
MÒDUL D'ADMINISTRACIÓ
 
Es tracta en profunditat la gestió de servidors i usuaris donada la seva importància en Business Objects:
BusinessObjects Enterprise Administration & Security
BusinessObjects Enterprise Administering Servers
MÒDUL D'INTEGRACIÓ DE SAP-BO
 
Aquest mòdul es dividirà en dos blocs. En el primer, es realitzarà una introducció a l'eina que subministra Business Objects d'integració amb Microsoft Office (LiveOffice). Finalment es tractarà la integració entre SAP Business Objects i SAP Business Warehouse.
 
PROJECTE BUSINESS OBJECTS
 
Es dugués a terme un projecte final:
Metodologia del cas: exposició requisits cas
Anàlisi d'informació: reporting, quadres de comandament intregal
Disseny estructures de dades, models i eines BI
Desenvolupament del prototip a la plataforma BI
Defensa de la solució davant d'un tribunal
Veure més

Destinataris

Professionals i universitaris que vulguin orientar la seva carrera professional cap a: el món de la consultoria en Business Intelligence, els processos d'anàlisi de la informació de Negoci, així com a la Implantació de SAP-BW i SAP-BO ... per aconseguir el paper de lideratge tecnològic i de negoci en el procés de transformació competitiva de l'empresa.


No es necessita formació tècnic-informàtica per cursar aquest màster. Alguns dels nostres alumnes tenen coneixements previs en algun mòdul o àmbit de SAP i volen ampliar la seva formació a la plataforma SAP-BI. Altres són professionals d'informàtica en desenvolupaments a mida o en altres sistemes i volen conèixer les possibilitats de SAP com a sistema anàlisi d'informació empresarial.


Metodologia

Les classes es duran a terme en una aula informàtica amb un PC per a cada alumne. Al llarg de tot el curs s?imparteix en paral·lel la formació teòrica de les funcionalitats del sistema i la formació pràctica, utilitzant el sistema de formació que SAP té a Alemanya per a aquest propòsit.

Al llarg de tot el curs es realitzaran dos casos pràctics d?implantació de dos sistemes Business Warehouse i Business Objects en una empresa figurada.

Idiomes en què s'imparteix

Espanyol

Data Límit:

El procés d'admissió per al curs acadèmic 2016-2017 s'inicia l'octubre del 2015 i es mantindrà obert fins a completar el límit de places establert per a cada màster.

Durada

Data inici: 4/11/2016; Duració: 1 any acadèmic

Objetius

L'objectiu principal del màster és formar Consultors especialitzats en les eines de Business Intelligence de SAP: Business Warehouse (SAP-BW) i Business Objects (SAP-BO). Aquesta especialització es fonamentarà en els conceptes teòrics, base de tots els sistemes de Business Intelligence del mercat, per posteriorment consolidar-los i aplicar-los mitjançant les solucions BI de SAP.


Per consolidar els coneixements teòrics adquirits, es realitza un cas pràctic de la solució de la plataforma SAP-BI.


El segon objectiu és que els nostres alumnes obtinguin la certificació C_BOCP_BOW. BusinessObjects Certified Professional - BusinessObjects web Intelligence XI 3.0.

Perspectives laborals

Consultors interns de les empreses o consultors externs per la implantació de solucions SAP-BI en empreses mitjanes i grans de qualsevol tipus de sectors d?activitat.

Promocions

A la Salle les persones estan per sobre de tot i el nostre programa de beques permet que els que disposin dels coneixements i competències necessàries puguin estudiar amb nosaltres, independentment de la seva situació econòmica, familiar, procedència geogràfica i cultural.

Com a mitjana, un 15% dels estudiants de màsters i postgraus de La Salle - Universitat Ramon Llull es beneficien anualment de les beques atorgades des de la Salle Campus Barcelona.

Cada candidat podrà optar única i exclusivament a una beca pel que si un candidat aplica a més d'una beca només es valorarà el seu expedient per a optar a una de les beques sol·licitades.

Preu

A consultar

Avantatges del curs

d'Espanya i està entre els 40 millors del món en el Sector Business Intelligence, knowledge and security management. /

La Salle Campus Barcelona ha rebut el premi SAP Education Partner Award 2012 que atorga SAP com a reconeixement a la qualitat dels programes en aquesta àrea. /

Visió completa de la plataforma SAP-BI:
S?analitzen els principals components de la plataforma SAP-BI, amb el que l?alumne adquireix un coneixement complet de l?amplitud d?aquests sistemes. /

Certificació C_BOCP_BOW. BusinessObjects Certified Professional - BusinessObjects Web Intelligence XI 3.0:
El màster inclou la preparació i l?examen en la Certificació, diploma que entrega SAP als alumnes que superin les seves proves. Aquesta certificació acredita com a consultor SAP en aquest mòdul. Cada cop es troben més ben valorats els CV amb Certificació per poder exercir la professió de Consultor SAP-BI.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Máster en Consultoría Business Intelligence SAP

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Máster en Consultoría Business Intelligence SAP