Màster en Cromatografia de Gasos i Espectrometria de Masses

Descripció

El Màster en Cromatografia de Gasos i Espectrometria de Masses és presencial a Barcelona.

Temari

1. Introducció a la cromatografia.
2. Cromatografia de gasos.
3. Validació de mètodes cromatogràfics.
4. Espectrometria de masses.
 
Conferències:
Impartides per especialistes de la indústria i de centres de recerca
Solen realitzar-se tres o quatre per curs

Destinataris

Aquest Màster està especialment indicat per a llicenciats i enginyers de les branques científiques que vulguin adquirir experiència pràctica, a més dels professionals actius que desitgen reciclar-se en aquesta tècnica cromatogràfica.

Durada

250 h de classes teòriques i de pràctiques en els laboratoris de IUCT. 200 h de treballs pràctics personalitzats. 350 h de pràctiques en empreses o un projecte de fi de curs. 150 h de memòria pràctiques d'empresa. Inici: 13 octubre 2016.

Objectius

L'objectiu principal del MSc en GC-MS és oferir una formació eminentment experimental (80% pràctiques) de manera que l'alumne aconsegueixi una alta capacitació pràctica en totes les tècniques que es veuen durant el curs.

Titulació obtinguda

El títol de màster s'obté complint els següents requisits: Assistència mínima presencial d'un 75% de les hores totals. Superant l'examen corresponent realitzat a final de curs. La data de l'examen és coneguda per l'alumne des del principi del curs.

Pràctiques

Per a les sessions pràctiques al laboratori s'haurà de portar bata i ulleres de seguretat. Pràctiques en empreses o un projecte de fi de curs.

Promocions

Possibilitat de realitzar de manera voluntària el curs d'Aproximació al Món de l'Empresa (20 h). Consultar dates i horaris.

Professorat

Coordinador del grup: Carmen Fernández (Directora del Departament d'Anàlisi i Control Físic-Químic de IUCT).

Horari

De dilluns a dijous de 18 a 22 h. La majoria de les sessions tenen lloc els dimarts i dijous, encara que al llarg del curs poden programar sessions en la resta de dies (dilluns / dimecres).
Màster en Cromatografia de Gasos i Espectrometria de Masses
Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Campus i seus: Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Álvarez de Castro, 63 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Cursos més populars
X