IL3 - Universitat de Barcelona

Màster en Cures Infermeres a l'Atenció Primària (CADI)

IL3 - Universitat de Barcelona

Màster
On-line
1625 Hores
2.640 €

Descripció

L'Atenció Primària és sens dubte l'escenari que més demanda té en sanitat entre la població. Els professionals infermers atenen cada dia a una infinitat de pacients, amb gran diversitat de problemes de salut i/o dubtes sobre la seva salut. És per això que l'exercici de la infermeria requereix una constant actualització dels coneixements, que s'aconsegueix amb la formació continuada, per tal de garantir unes cures infermeres de qualitat adreçades al malalt.És el mateix col·lectiu infermer qui reclama una formació continuada basada en situacions reals i que, per tant, prioritzi els coneixements pràctics. D'aquesta manera, l'IL3-UB ofereix ara el Màster en Cures Infermeres a l'Atenció Primària (CADI), que s'estructura en dos postgraus que aborden diferents aspectes de salut i malaltia que afecten la persona, la família i la comunitat. El màster està orientat a oferir a la infermera els recursos necessaris per a resoldre de manera efectiva els casos i situacions clíniques més rellevants que es presenten en el desenvolupament quotidià de la seva activitat a l'atenció primària (AP).Amb un total de 10 mòduls teoricopràctics, els professionals infermers poden actualitzar i millorar els seus coneixements, habilitats i actituds necessàries per atendre els individus durant tot el seu cicle vital, des de la infància fins al final de la seva vida.Si ets diplomat o graduat en Infermeria i vols actualitzar els teus coneixements teòrics i millorar les teves competències i les teves habilitats pràctiques en l'àmbit assistencial de l'Atenció Primària, aquest és el teu programa.
Veure més

Temari del curs

Postgrau en Infermeria a l'Atenció Primària (CADI 1)

1. Infància i adolescència
1.1. Protocol d'activitats preventives i de promoció de la salut en l'edat pediàtrica.
1.2. Avantatges de la lactància materna i consells d'alimentació en la infància i adolescència.
1.3. Desenvolupament psicomotor del nen i les seves alteracions.
1.4. Administració de les vacunes sistemàtiques i no sistemàtiques i les seves contraindicacions.
1.5. Desenvolupament físic i valoració de l'adolescent a la consulta d'Atenció Primària.
1.6. Característiques de les principals malalties infeccioses durant la infància.

2. Ús de fàrmacs i infermeria basada en l'evidència científica
2.1. L'anamnesi farmacològica i el registre de fàrmacs.
2.2. Els mecanismes d'acció, els efectes farmacològics i l'avaluació de l'efectivitat dels fàrmacs.
2.3. La detecció de reaccions adverses i les interaccions dels fàrmacs.
2.4. Característiques de les diferents vies d'administració i peculiaritats en l'administració dels fàrmacs.
2.5. Què és la pràctica infermera basada en l'evidència científica.
2.6. Com buscar i trobar evidència científica.
2.7. Valorar críticament i aplicar l'evidència científica en la pràctica infermera.
2.8. La pràctica clínica basada en l'evidència segons el Joanna Briggs Institute.

3. Diabetis
3.1. Diagnòstic i tractament de les persones amb diabetis mellitus.
3.2. Objectius i continguts de la visita de seguiment d'infermeria a un pacient diabètic.
3.3. Característiques bàsiques de l'alimentació de les persones diabètiques.
3.4. El procés d'insulinització i l'aprenentatge de l'autoanàlisi de les persones amb diabetis.
3.5. L'exercici físic en les persones diabètiques: els seus efectes, riscos i les seves contraindicacions.
3.6. La classificació de les complicacions de la diabetis.

4. Gent gran i salut mental
4.1. Marc de referència sobre la cura i la promoció de l'envelliment saludable: envelliment actiu, model de promoció de la salut.
4.2. El procés de cures en l'atenció a les persones que envelleixen.
4.3. Valoració de la història de la vida i els patrons funcionals de salut de Marjory Gordon.
4.4. Diagnòstics infermers, resultats esperats (NOC) i intervencions infermeres (NIC).
4.5. L'ansietat com a senyal d'alarma en l'ésser humà.
4.6. El procés de dol i les transicions psicosocials com a moments de més vulnerabilitat en l'ésser humà i la contenció assistencial des de l'atenció primària.
4.7. L'entrevista clínica i l'aplicació de tècniques psicodinàmiques i cognitivoconductuals com a elements terapèutics i de contenció emocional.
4.8. Recomanacions per a l'entrevista del pacient deprimit i abordatges terapèutics adients.

5. Atenció domiciliària. Malalt crònic. Malalt amb càncer avançat i terminal
5.1. La metodologia per realitzar un pla de cures infermeres en l'atenció domiciliària.
5.2. La implicació de la família o persona cuidadora en les cures de la persona atesa a domicili.
5.3. Valoració i tractament del malalt crònic amb hipertensió i/o malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC).
5.4. Continguts bàsics d'educació per a la salut als malalts hipertensos i/o amb EPOC.
5.5. Característiques de la situació de malaltia avançada i terminal, agonia i mort.
5.6. Els símptomes digestius i respiratoris més freqüents en el malalt terminal.
5.7. La comunicació amb el malalt terminal i la seva família.
5.8. El dolor oncològic, la seva classificació, valoració i el seu tractament.

Postgrau en Infermeria a l'Atenció Primària (CADI 2)

6. Activitats Preventives i La Violència de Gènere
6.1. El concepte de prevenció primària, secundària, terciària i quaternària.
6.2. Les activitats preventives recomanades segons edat i gènere: immunitzacions, cribratges, consells de salut,...
6.3. La detecció i abordatge de la violència de gènere.
6.4. Els problemes de salut més freqüents en les dones maltractades i en els seus fills i filles.
6.5. Els rols de gènere i la socialització.
6.6. El cicle de la violència.

7. Atenció a les persones amb demència i La comunicació en la relació assistencial
7.1. El deteriorament cognitiu i la demència i el seu procés diagnòstic a l'Atenció Primària (AP).
7.2. Valoració de les necessitats del malalt amb demència segons fase evolutiva.
7.3. Perfil de la persona cuidadora del malalt amb demència i els grups d'autoajuda.
7.4. L'acte relacional en el context assistencial: escoltar, reconèixer, oferir, demanar i acordar.
7.5. La comunicació interprofessional i el treball en equip a l'atenció sanitària.
7.6. La gestió alternativa de conflictes.

8. Atenció als processos aguts de salut a l'Atenció Primària. Atenció a les ferides agudes i cròniques
8.1. Problemes respiratoris més freqüents en Atenció Primària.
8.2. Valoració i tractament dels problemes de salut de mal d'esquena, tracte urinari i diarrea aguda.
8.3. Úlceres per pressió: valoració i tractament.
8.4. Ferides d'origen venós i arterial.
8.5. Valoració, cura i tractament de les cremades.

9. Gestió de Casos i Intervenció en el tabaquisme
9.1. Metodologia de la gestió de casos.
9.2. La infermera gestora de casos i la infermera d'enllaç.
9.3. La mediació cultural.
9.4. El Programa PREALT i els recursos comunitaris.
9.5. Epidèmia de tabaquisme i la seva morbiditat.
9.6. Estratègies per ajudar als pacients a deixar de fumar.
9.7. Intervenció i l'ús de medicació per pacients que volen deixar el tabac.
9.8. Seguiment als pacients que han deixat de fumar.

10. Alimentació-Nutrició i Atenció comunitària en l'àmbit educatiu
10.1. L'abordatge integrals dels conceptes d'alimentació i nutrició dels adults joves i la gent gran
10.2. Les bases de l'alimentació equilibrada.
10.3. Composició nutricional dels aliments i requeriments nutricionals de les persones.
10.4. Tòpics i conductes alimentàries errònies.
10.5. Els determinants de salut.
10.6. La participació comunitària, els models d'intervenció comunitària i les seves fases.
10.7. Els programes de salut i la seva avaluació.
10.8. El programa Salut i Escola.
10.9. La Consulta Oberta i l'entrevista amb l'adolescent.
11. Projecte Final
Veure més

Destinataris

Diplomats i/o graduats en infermeria.

Idiomes en què s'imparteix

Català

Durada

inici curs: 28 octubre 2015.
Final curs: 27 octubre 2017.

Objectius

Amb l'objectiu general de proporcionar els coneixements sobre temes relacionats amb les activitats i tasques de la infermera en el context de l'atenció primària i actualitzar i millorar les seves competències i habilitats, l'alumne haurà de ser capaç de:
Posar en pràctica les cures infermeres en els diferents àmbits assistencials dins de l'Atenció Primària (AP).
Aplicar les consignes relacionals en el context assistencial: escolta, reconeixement, oferiment, demanda i acord.
Conèixer la importància d'aplicar els resultats de la millor evidència científica en la cura del malalt.
Aplicar la metodologia bàsica per realitzar un pla de cures personalitzat al pacient en el seu domicili i atendre les necessitats del cuidador principal.
Conèixer els grups de fàrmacs més utilitzats en atenció primària i la informació que s'ha de donar als pacients en relació al tractament farmacològic.
conèixer la metodologia utilitzada per la gestora de casos

Titulació obtinguda

Màster en Cures Infermeres a l'Atenció Primària (CADI) per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 65 crèdits ECTS.

Promocions

Possibilitat de Descomptes, beques i finançament.

Preu

2.640 €

Avantatges del curs

Tres raons per escollir-lo:
Atorga 5 punts per a la carrera professional d?infermera i per a l?accés a la borsa de treball de l?Institut Català de la Salut (ICS).
Programa basat en casos clínics reals, amb un enfocament pràctic i molt orientat a la tasca diària del professional infermer en atenció primària.
Dissenyat, desenvolupat i tutoritzat per infermers/es de reconegut prestigi en l?àmbit assistencial, i pensat per als professionals d?infermeria de l?atenció primària.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Cures Infermeres a l'Atenció Primària (CADI)

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Cures Infermeres a l'Atenció Primària (CADI)