Màster en Desenvolupament, Cooperació i Acció Comunitària

Màster
Semi-presencial
60 crèdits
entre 5000 € i 10000 €

Descripció

En un moment de grans transformacions globals, el màster capacita l'alumnat per tenir un domini dels nous paradigmes en desenvolupament, cooperació internacional i acció humanitària, així com eines i coneixements per abordar reptes com les migracions, gestió de la diversitat cultural, minories, gestió de projectes i noves tecnologies.

Temari

MÒDUL I: REPTES GLOBALS: GEOPOLÍTICA, DESIGUALTATS, MEDI AMBIENT, DRETS HUMANS I DIVERSITAT CULTURAL (15 ECTS)
 • 1.1.- Globalització i anàlisi geopolítica: Amèrica Llatina, Magreb, Orient Mitjà, Àfrica subsahariana, Àsia (3 ECTS)
 • 1.2.- Pobresa humana, desigualtats i conflicte social (3 ECTS)
 • 1.3.- Crisi ecològica i reptes mediambientals (3 ECTS)
 • 1.4.- Conflicte, pau, seguretat i drets humans (3 ECTS)
 • 1.5.- Multiculturalitat, interculturalitat, identitat i migracions (3 ECTS)
MÒDUL II: DESENVOLUPAMENT I ACCIÓ HUMANITÀRIA: GÈNERE, MINORIES I MIGRACIONS (15 ECTS)
 • 2.1.- Conceptes bàsics, estratègies i medició del desenvolupament (3 ECTS)
 • 2.2.- Noves dimensions i visions sobre el desenvolupament: ecofeminisme, decreixement i postdesenvolupament (3 ECTS)
 • 2.3.- Gènere i desenvolupament (3 ECTS)
 • 2.4.- Codesenvolupament, migracions forçades i persones refugiades (3 ECTS)
 • 2.5.- Acció humanitària: ajut en situacions d'emergència (3 ECTS)
MÒDUL III: COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I TRANSFORMACIÓ GLOBAL: ACTORS I AGENDES, GESTIÓ DE PROJECTES I NOVES TECNOLOGIES (15 ECTS)
 • 3.1.- Actors i agendes de cooperació al desenvolupament (6 ECTS)
 • 3.2. El sistema de cooperació des de l'acció comunitària: aspectes psicosocials i participació (3 ECTS)
 • 3.3.- Identificació, planificació, seguiment i avaluació de projectes de cooperació al desenvolupament (3 ECTS)
 • 3.4.- Noves tecnologies com a instrument pel canvi social: de la bretxa digital als social media (3 ECTS)
MÒDUL IV: EINES PER A LA RECERCA EN CIÈNCIES SOCIALS (3 ECTS)
 • 4.1- Mètodes de recerca en ciències socials aplicats al desenvolupament, drets humans, gènere, medi ambient, cultura, migracions, multiculturalitat i interculturalitat, persones refugiades, acció humanitària, participació, acció comunitària (3 ECTS)
MÒDUL V: PRÀCTICUM (6 ECTS). Pràctiques en organitzacions nacionals o internacionals i entitats socials
 • 5.1.- Pràcticum (6 ECTS)
MÒDUL VI: TREBALL FINAL DE MÀSTER (6 ECTS)
 • 6.1.- Treball final de màster (6 ECTS)
Itinerari curricular: hi ha la possibilitat de cursar un els mòduls (I, II o III) i obtenir un títol d'expert universitari; així mateix, si es cursen els mòduls I i II o els mòduls II i III s'obté un títol de diploma d'especialització universitària. 

Competències per a les quals et prepara el curs

Analitzar les causes i conseqüències dels principals problemes globals en l'actual context de globalització, especialment les noves dinàmiques de pobresa i desigualtats, la crisi ecològica i els reptes mediambientals, així com els desafiaments en relació amb la pau, la seguretat i els drets humans, i els reptes vinculats a les societats multiculturals i les migracions. Servir-se de l'anàlisi geopolítica per a comprendre la situació en matèria de desenvolupament i els trets identitaris i culturals d'Amèrica Llatina, el Magrib, Orient Mitjà, Àfrica subsahariana i Àsia a partir de casos pràctics. Fer una aproximació a les bases del desenvolupament i analitzar tant els indicadors per a mesurar-lo com les noves dimensions i visions crítiques sobre el desenvolupament. Aprofundir en les relacions entre gènere i desenvolupament, així com entre migracions i desenvolupament Saber identificar els reptes de les migracions forçades i les persones refugiades. Etc...

Destinataris

El màster es dirigeix als professionals en pedagogia, psicologia, psicopedagogia, educació social i treball social, així com als titulats en estudis afins al màster, com a ciències polítiques, economia, dret i professionals de diferents sectors que vulguin desenvolupar o ampliar la seva formació en competències específiques de l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, acció humanitària, drets humans, migracions, diversitat cultural, minories, medi ambient, gènere, noves tecnologies i gestió i direcció de projectes, entre altres.

Metodologia

Participació proactiva a les sessions presencials. Presentacions i dinàmiques propuestar pel professorat, treballs en seminaris sobre cursos pràctics, lectures i material audiovisual de referència. El màster inclou la implicació d'experts reconeguts en l'àmbit de la cooperació per al desenvolupament i l'acció comunitària, així com l'intercanvi d'experiències amb diferents organitzacions de camp per a tractar sortides professionals en l'àmbit. També té una àmplia oferta de pràctiques en entitats de cooperació per al desenvolupament tant nacionals com internacionals.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà

Durada

Calendari: D'octubre 2020 a juny 2021. Matrícula: A partir de 2 de maig de 2020. Durada 9 mesos, 60 crèdits ECTS.

Objectius

 • Analitzar les causes i conseqüències dels principals problemes de la globalització, i els fonaments teòrics, els conceptes, nous paradigmes i dimensions del desenvolupament.
 • Analitzar el sistema de cooperació internacional al desenvolupament actual(ODS, Agenda Post-2015 i cooperació Sud-Sud).
 • Aproximar-se a l'acció comunitària com a procés de transformació social.
 • Abordar els processos de planificació de projectes i eines rellevants en la intervenció.

Titulació obtinguda

Títol propi: Màster en desenvolupament, cooperació i acció comunitària, expedit per la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (URL),

Pràctiques

La realització del màster inclou una àmplia oferta de pràctiques en organismes i entitats de gran prestigi tant de l'estranger com de Catalunya.

Perspectives laborals

Administracions públiques (ajuntaments, consells comarcals, etc.): Tècnics de cooperació Tècnics d'acció humanitària Gestors de projectes (avaluació, gestió, direcció) Assessors i gestors de la diversitat cultural i migracions, així com mediadors interculturals Organismes internacionals i multilaterals de desenvolupament: Consultors Tècnics de cooperació Tècnics d'acció humanitària ONGD i altres organitzacions de la societat civil: Gestors i personal de l'organització en organitzacions no lucratives especialitzades Interventors comunitaris Assessors en organitzacions com a experts temàtics Sector privat i àmbit de la consultoria: Assessors en l'àmbit de la interculturalitat i obertura de nous mercats en contextos culturalment distants Gestors de projectes Instituts de recerca i àmbit universitari: Investigadors en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, migracions, diversitat cultural, drets humans, etc.

Promocions

 • Matrícula abans del 13/07/2020: 5% de descompte
 • Matrícula abans del 14/09/2020: 2,5% de descompte.

Aquests dos descomptes són acumulables amb:

 • Exalumnes en el primer any després de finalitzar estudis de grau: 25% de descompte.
 • Si ets alumni de la Facultat: 15% de descompte
 • Membres de la comunitat URL i col·legiats*: 10% de descompte.
 • Responsables de pràctiques: consulteu els descomptes.

Els postgraus són bonificables per la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

Preu

entre 5000 € i 10000 €
115 euros / ECTS + 100 euros preinscripció + 90 euros taxes de matrícula

Professorat

Direcció: Aina Labèrnia Romagosa Coordinació: Xavier Escribano Segura Professors: Davinia de Ramon, Montserrat Garcia Oliva, Pedro José Gómez, Íñigo Macias, José Mansilla, Pere Mora Ticó, Txus Morata García, Ivan Navarro, Karlos Pérez, Joan-Andreu Rocha Scarpetta, Jordi Sabater García, Abel Sampériz, Jesús Sanz, Encina Villanueva, Esther Vivas.

Lloc on s'imparteix el curs

Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés. C. Santaló, 37 08021 Barcelona. Telf. 934152551

Horari

Divendres tarda de 16 a 21 h. Dissabtes tot el dia de 9.30 a 14.30 h i de 15.30 a 20.30 h.
Màster en Desenvolupament, Cooperació i Acció Comunitària
Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull)
Campus i seus: Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull)
Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull)
c/Santaló 37 08021 Barcelona
Cursos més populars
X