Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull)

Màster en desenvolupament, cooperació i acció comunitària

Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull)

Descripció


Aquest màster ofereix una formació transdisciplinar sobre els estudis de desenvolupament, la cooperació internacional i l'acció comunitària. En un moment de grans transformacions socials i canvis mundials, el programa recull les noves perspectives i paradigmes actuals, i inclou pràctiques en organitzacions i entitats a nivell nacional i internacional.


Es combinen sessions teòriques per part dels docents experts en la temàtica amb sessions pràctiques en format seminari: conferències, estudis de cas i visites a organitzacions de referència. El màster inclou un cap de setmana intensiu per treballar els aspectes pràctics del desenvolupament, la cooperació i la intervenció.


Temari del curs

MÒDUL 1: ANÀLISI DE LA REALITAT GLOBAL I DELS PROBLEMES COMPARTITS (10 ECTS)
1.1.- Introducció a la globalització i a la geopolítica mundial 
1.2.- Pobresa, desigualtat sòcio-econòmica i conflicte social 
1.3.- Crisi ecològica i reptes mediambientals 
1.4.- Governabilitat mundial, pau i seguretat i drets humans 
 
MÒDUL 2: INTRODUCCIÓ ALS ESTUDIS DE DESENVOLUPAMENT I A LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL (10 ECTS)
2.1.- Història i teories del desenvolupament 
2.2.- Noves dimensions i visions sobre el desenvolupament: ecofeminisme, decreixement i post-desenvolupament 
2.3.- El sistema de cooperació internacional al desenvolupament 
 
MÒDUL 3: ACTORS, AGENDES I ESTRATÈGIES DE DESENVOLUPAMENT I TRANSFORMACIÓ GLOBAL (10 ECTS)
3.1.- La cooperació no governamental: trajectòries i reptes 
3.2.- Organismes internacionals i desenvolupament: aproximació a les agendes de Nacions Unides i de la Unió Europea 
3.3.- Nous agents i estratègies de cooperació: la cooperació descentralitzada, la cooperació Sud-Sud i la cooperació triangular.
3.4.- Xarxes internacionals i moviments socials globals 
 
MÒDUL 4 (ITINERARI A): ACCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA, MIGRACIONS I CO-DESENVOLUPAMENT (10 ECTS)
4.1.- Introducció a l'acció sociocomunitària i al desenvolupament.
4.2.- Empoderament des de la perspectiva psico-social i sociocomunitària.
4.3.- Experiències d'acció sociocomunitària i desenvolupament: gènere,art i infància i adolescència.
4.4.- Migracions i co-desenvolupament.
 
MÒDUL 4 (ITINERARI B): SALUT I COOPERACIÓ (10 ECTS)
4.1.- Conceptes bàsics en salut
4.2.- Situacions especials de salut
4.3.- Salut del cooperant
 
MÒDUL 5: INTRODUCCIÓ A LA RECERCA EN CIÈNCIES SOCIALS (1 ECTS)
 
MÒDUL 6: PRÀCTICUM INTERNACIONAL I TREBALL FINAL DE MÀSTER (15 ECTS)
Pràctiques en organitzacions internacionals i entitats socials i Treball Final de Màster (TFM)
 
SEMINARI 1: QÜESTIONS ACTUALS DE COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMJENT (3 ECTS)
Cicle de conferències
 
SEMINARIS 2: APROXIMACIÓ A LA REALITAT: VISITES A ORGANITZACIONS DE COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT (1 ECTS)
Veure més

Lloc on s'imparteix el curs

Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés. C. Santaló, 37 08021 Barcelona. Telf. 934152551

Objetius

Analitzar les causes i conseqüències dels principals problemes de la globalització, i els fonaments teòrics, els conceptes, nous paradigmes i dimensions del desenvolupament. Analitzar el sistema de cooperació internacional al desenvolupament actual(ODS, Agenda Post-2015 i cooperació Sud-Sud). Aproximar-se a l'acció comunitària com a procés de transformació social. Abordar els processos de planificació de projectes i eines rellevants en la intervenció. Afavorir experiències internacionals en dife

Preu

4.898 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en desenvolupament, cooperació i acció comunitària

També et recomanem aquests cursos

Màster en desenvolupament, cooperació i acció comunitària