Màster en Digital Sales

Màster
Semi-presencial
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

La digitalització de l'entorn ha catalitzat l'aparició de nous models de negoci i organitzacions que en pocs anys s'han erigit en líders dels seus sectors.
Un clar exemple és el sector de l'eCommerce que en els últims anys ha guanyat popularitat com a concepte de negoci entre les empreses de serveis, veient incrementada la seva facturació al llarg de l'any 2017 en més d'un 23%.
Aquests resultats es deuen al fet que grans empreses estan apostant fort pel seu canal en línia. A més, la constant millora i auge dels smartphones ha contribuït notablement a aquest increment en les transaccions.
Aquest canvi en les tendències de comercialització, obliga a empreses i professionals a reinventar poder operar en aquest nou entorn digital, a través de l'ús de noves eines tecnològiques. Així, per poder tenir èxit a nivell professional en aquest sector, cal adquirir una sèrie de competències, coneixements, habilitats que conformen les capacitats per poder conceptualitzar, implementar i gestionar un negoci basat en el eCommerce.
Donant resposta a aquesta necessitat formativa neix el programa de Digital Sales de Three Points Business School.
Aquest màster es troba estructurat amb l'objectiu d'introduir a l'estudiant en l'ecosistema digital, oferint-li, posteriorment, una visió més especialitzada, on se li proporcionen coneixements sobre eCommerce Operatiu i Estratègic, Big Data i Data Analyticis, Neuromarketing entre d'altres.

Temari

El pla d'estudis es desenvolupa en 9 mòduls començant al mes novembre o al mes de maig de cada any amb un esquema de sis mòduls obligatoris. A això se li afegeix tres assignatures optatives, 2 tallers pràctics i un projecte de màster amb clara vinculació empresarial que s'iniciarà a finals del primer mòdul i que s'estendrà durant tot el transcurs del Màster.
Els diferents mòduls d'un mes de durada s'estructuren en setmanes on l'alumne té una sèrie de metes i fites de complir i un projecte on posar en pràctica els coneixements que adquireix amb la guia i supervisió d'un mentor.
Aquests reptes o fites es focalitzen en el treball col·laboratiu, en els materials del mòdul i en l'ús d'eines tecnològiques
Estructura del Programa
Previ a l'inici del curs acadèmic, hi ha un mòdul introductori per facilitar el maneig de la plataforma i establir un rodatge al model d'aprenentatge "on-line".
Els mòduls s'agrupen en tres blocs conductors sobre els quals pivota tot el programa, que són els següents:
• Bloc 1.- Ecosistema Digital on es defineix els conceptes clau de l'eCommerce, Social Commerce, Mobile Commerce, eBusiness, així com els impactes de la transformació digital a les empreses i les noves tendències de mercat.
• Bloc 2.- eCommerce operatiu i estratègia, on es presenten els conceptes i elements necessaris per poder implementar un projecte d'eCommerce, tenint en compte les estratègies del negoci per al desenvolupament del projecte.
• Bloc 3.- Aprofundiment. En aquest bloc l'alumne pot escollir assignatures tecnològiques que aprofundeixen en tècniques i conceptes específics d'eCommerce o assignatures de negoci on es farà més èmfasi en el màrqueting digital i en la gestió de projectes.
El Pla d'Estudis s'estructura en quatre mòduls.
Les matèries que integren el pla d'estudis es distribueixen de la següent manera:

Bloc I: Ecosistema Digital
• Bases del eCommerce i eBusiness
• De l'eCommerce al Social Commerce
Total ECTS 10
 

Bloc II: eCommerce operatiu i estratègia
• Content Management Systems
• Users Experience
• CRM, fidelització i Customer Services
• Infraestructura: back office i mitjans de pagament
Total ECTS 20

Bloc III: Aprofundiment - Especialització Tecnològica
• Big Data i Data Analytics
• Riscos i Ciberseguretat
• Noves tendències tecnològiques: machine learning aplicat al eCommerce
Total ECTS 15

Bloc III: Aprofundiment - Especialització Identitat Digital
• Màrqueting digital
• Neuromarketing aplicat al eCommerce
• Fonaments financers, pla de negoci
Total ECTS 15

Projecte final
Total ECTS 10

Destinataris

El Màster en Digital Sales està dirigit a professionals, responsables i directius de l'àrea de vendes que necessiten adquirir els coneixements i eines que ofereix el nou sector online, i així com a professionals de qualsevol àmbit de l'empresa que vulguin entendre els canvis que internet està provocant en les estratègies de Màrqueting i comercialització.
Els mòduls del curs estan dissenyats per tal de proporcionar una sèrie de coneixements, i eines a aquells professionals que desitgen accelerar el seu desenvolupament professional en el mitjà digital.

Durada

Data inici: Maig 2019. Durada: 10 mesos.

Objectius

Aprofundir en els conceptes fonamentals de l'eCommerce i el eBusiness.
Saber estructurar un model de negoci al voltant del comerç electrònic.
Entendre el nou paradigma de comunicació digital.
Entendre tot el procés de gestió del vendes des d'una perspectiva digital. Des de la fase de captació d'usuaris fins al servei postvenda.
Conèixer i interioritzar els aspectes més rellevants (on-site i off-site) en el disseny de llocs web transaccionals.
Els diferents models de monteización possibles.
El disseny i la gestió de les operacions internes.
Capacitat d'anàlisi per saber interpretar les mètriques d'aquest model de negoci i convertir-los en informació rellevant per a la presa de decisions.
Pensament crític per qüestionar els estàndards.

Perspectives laborals

En Three Points Business School apostem per la formació com a motor de canvi, de creixement i de millora tant personal com professional. L'aplicació de les competències desenvolupades al llarg del Màster en l'àmbit professional contribuirà al creixement i millora de les organitzacions de la mà dels valors fonamentals de Three Points Business School Segons les dades recol·lectat pels experts del sector, l'eCommerce acumula deu anys de creixement continuat. Aquest nou paradigma empresarial fa créixer la necessitat d'incorporar al mercat laboral nous professionals amb les capacitats i habilitats necessàries per operar en aquest nou context.
Màster en Digital Sales
Three Points The Digital Business School
Campus i seus: Three Points The Digital Business School
Three Points
Avda. Diagonal, 662-664 08034 Barcelona
Cursos més populars
X