Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna (URL)

Màster en Direcció d'Art en Publicitat

Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna (URL)

Màster oficial
Presencial
Oficial / Homologat
60 Crèdits
7.462,2 €

Descripció

Es tracta d'un programa universitari oficial elaborat segons els requisits de la EEES i dissenyat amb un doble itinerari: el de professionalització i el de recerca. El primer conclou amb la presentació d'un projecte professional; el segon, amb un treball de recerca, i està orientat als estudiants interessats a realitzar la tesi doctoral.

Temari del curs

Itinerari Professional:
Continguts fonamentals I (20 ECTS)
 • El discurs visual i la publicitat
 • Fonaments gràfics
 • Conceptualització i retòrica visual
Continguts fonamentals II (14 ECTS)
 •  Els llenguatges de la fotografia i la il·lustració en la direcció d'art
 •  Llenguatge audiovisual i publicitat
 •  La direcció d'art i la gestió de la producció
Continguts fonamentals III (10 ECTS)
 • Tècniques de retòrica i redacció
 • Processos i mètodes de conceptualització
 • Producció gràfica i audiovisual
Pràctiques d'empresa (6 ECTS)
 • Pràctiques en empreses i institucions del sector
Treball fi de màster (10 ECTS)

Itinerari d'Investigació:
Continguts fonamentals I (20 ECTS)
 • L'estratègia publicitària i la direcció d'art
 • Àmbits de la direcció d'art
 • Seminari de comunicació
Continguts fonamentals II (14 ECTS)
 • Direcció d'art i redacció
 • La direcció d'art en mitjans digitals
Metodologia de les ciències socials i la comunicació (10 ECTS)
 • Tècniques d'elaboració de treballs de recerca
 • Tècniques documentals aplicades a la investigació
 • Comunicació i argumentació
 • Metodologia de la recerca en comunicació
Optatives (6 ECTS)
 • Iniciació a la recerca en noves tendències en comunicació

Treball fi de màster (10 ECTS)
Veure més

Destinataris

Els directors d'art en publicitat són dissenyadors gràfics, però no tots els dissenyadors gràfics són directors d'art. Aquesta frase reflecteix la doble personalitat d'aquesta activitat professional. El disseny és un llenguatge, però la publicitat és, en essència, comunicació persuasiva. L'art com a element de construcció dels relats de les marques per donar resposta a una estratègia i cobrir unes necessitats.

Requisits

Per accedir als ensenyaments oficials de màster serà necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.

Horari/Torn

De dilluns a divendres de 18.00h a 21.30h.

Durada

Inici: octubre de 2017.
Final: juny de 2018.

Objectius


 • Conèixer els diversos àmbits professionals de la direcció d'art en publicitat, que habitualment s'associa a projectes publicitaris, però que també es projecta en molts altres sectors -editorials, branding, disseny gràfic i multimèdia-, en què intervenen els directors d'art.

 • Dominar els instruments de planificació i estratègia publicitàries per tal de saber adaptar els objectius de màrqueting i de comunicació, i així elaborar projectes de comunicació eficaços.

 • Ser capaç de portar a terme processos creatius de conceptualització i ideació visual en funció d'uns objectius determinats de comunicació per crear marques, campanyes, promocions, webs i accions en xarxes socials.

 • Capacitar els estudiants per dissenyar campanyes de publicitat i comunicació visual mitjançant l'ús dels recursos tècnics i tecnològics propis de la direcció d'art en publicitat.

 • Capacitar els estudiants per gestionar departaments creatius d'agències de publicitat i comunicació i d'empreses de comunicació especialitzades en serveis de creació visual.

 • Ser capaços de dirigir equips de treball formats per il·lustradors, fotògrafs, realitzadors audiovisuals, decoradors, i alhora fer el seguiment dels processos de producció gràfica, audiovisual i informàtica que implica l'execució de les peces de comunicació d'una campanya.Promocions

Per facilitar l'accés a l'oferta formativa dels centres universitaris Blanquerna, l'estudiant té diverses possibilitats, internes o externes, d'obtenir ajuts econòmics significatius: beques de Blanquerna a l'excel·lència acadèmica, beques de l'Estat, ajudes financeres, ajuts per a empreses per finançar la formació dels seus empleats, etc.

 • Beques Blanquerna per excel·lència acadèmica


Les beques a l'excel·lència acadèmica suposen la gratuïtat dels drets d'inscripció i ensenyament. Poden sol·licitar-les tots els titulats universitaris que accedeixin directament als màsters oficials, amb una mitjana mínima del títol universitari de 7,5.

La mitjana es ponderarà pels crèdits, amb les següents equivalències:

 • Numèrica: el seu literal

 • Literal: aprovat-5,5, notable-7,5, excel·lent-9, matrícula d'honor-10, convalidada / reconeguda-5,5, convalidada amb qualificació- el seu valor.


És obligatori realitzar una prova específica del curs sol·licitat, que es realitzarà el 4 de juliol a les 10.00?h. A més, els aspirants hauran de presentar una sol·licitud als Serveis d'Informació i Orientació de cada centre.


 • Beques de l'Estat: Els estudiants de la Facultat poden sol·licitar els ajuts econòmics que ofereix el Ministeri d'Educació (Beques del MEC).

 • Beques de la Generalitat de Catalunya: Beques i ajuts de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Beques AGAUR).

 • Beques del País Basc: Beques de caràcter general del Govern Basc per a estudis universitaris, inclosos els màsters. El País Basc té competències per gestionar la partida pressupostària que li correspon del MEC. Per tant, els estudiants només podran sol·licitar una de les dues beques: la del País Basc o la del MEC (la recepció de les dues beques no és compatible). Departament d'Educació, Política Lingüística i Cultura del Govern Basc.Preu

7.462,2 €
També et recomanem aquests cursos