Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna (URL)

Màster en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització

Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna (URL)

Màster oficial
Presencial
Oficial / Homologat
60 Crèdits
7.462,2 €

Descripció

Es tracta d'un programa universitari oficial elaborat segons els requisits de l'EEES i dissenyat amb un doble itinerari: el de professionalització i el de recerca. El primer conclou amb la presentació d'un projecte professional; el segon, amb un treball de recerca, i està orientat als estudiants interessats a realitzar la tesi doctoral.

Temari del curs

Itinerari Professional:
1r semestre:
 • Gèneres i formats de televisió (3.00ECTS)
 • Anàlisi i desenvolupament de continguts (4.00 ECTS)
 • Gèneres de ficció i tendències de mercat (4.00 ECTS)
 • De la posada en escena a la direcció d'actors (3.00ECTS)
2n semestre:
 • Els reptes de la producció audiovisual contemporània (4.00ECTS)
 • Guió Avançat, Creació i desenvolupament de guions cinematogràfics de ficció(4.00 ECTS)
 • Comercialització i distribució de productes audiovisuals (3.00 ECTS)
 • Els dominis de la postproducció (3.00ECTS)
 • Estratègies de creativitat audiovisual (4.00ECTS)
 • Noves perspectives de la realització audiovisual (3.00ECTS)
 • Noves tecnologies i formats audiovisuals (3.00ECTS)
 • Pràctiques d'empresa (6.00ECTS)
Anual:
 • Seminari de comunicació (6.00ECTS)
 • Treball Final de Màster (10.00ECTS)
Itinerari de recerca
1r semestre:
 • Gèneres i formats de televisió (3.00ECTS)
 • Anàlisi i desenvolupament de continguts (4.00 ECTS)
 • Gèneres de ficció i tendències de mercat (4.00 ECTS)
 • De la posada en escena a la direcció d'actors (3.00ECTS)
2n semestre:
 • Els reptes de la producció audiovisual contemporània (4.00ECTS)
 • Guió Avançat, Creació i desenvolupament de guions cinematogràfics de ficció (4.00ECTS)
 • Els dominis de la postproducció (3.00ECTS)
 • Noves perspectives de la realització audiovisual (3.00ECTS)
 • L'organització de la comunicació en les societats avançades (3.00ECTS)
 • La representació mediàtica: usos i influències de la comunicació (3.00ECTS)
Anual:
 • Metodologia de recerca en comunicació (10.00ECTS)
 • Seminari de comunicacióObligatòria (6.00ECTS)
 • Treball Final de Màster (10.00ECTS)
Veure més

Destinataris

El màster s'adreça a tots aquells comunicadors que desitgin una especialització en els formats audiovisuals de ficció. Les exigències actuals de l'espai comunicatiu demanen una formació atenta a la capacitat de creació de continguts, així com el coneixement de l'estructura del mercat audiovisual i de les noves tendències.

Requisits

Per accedir als ensenyaments oficials de màster serà necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster. En el cas d'estudiants que estiguin en possessió d'un títol d'una disciplina diferent a les Ciències de la Comunicació (Comunicació audiovisual, Periodisme o Publicitat i Relacions públiques) hauran de superar un mòdul de complements de formació d'entre 15 i 60 crèdits segons la titulació de procedència.

Horari/Torn

De dilluns a divendres de 18.00h a 21.30h.

Durada

Inici: octubre de 2017.
Final: juny de 2018.

Objectius


 • Coneixement de les tendències del mercat audiovisual.

 • Coneixement del funcionament dels gèneres cinematogràfics.

 • Capacitat de creació de projectes audiovisuals per cinema i televisió.

 • Escriptura de guions per ficcions cinematogràfiques i televisives.

 • Escriptura de bíblies per ficcions televisives.

 • Disseny i producció de productes audiovisuals.

 • Coneixement de l'estructura del mercat cinematogràfic i televisiu.

 • Consolidació de la capacitat creativa aplicada a productes audiovisuals.

 • Capacitat per gestionar continguts audiovisuals en diferents plataformes.Promocions

Per facilitar l'accés a l'oferta formativa dels centres universitaris Blanquerna, l'estudiant té diverses possibilitats, internes o externes, d'obtenir ajuts econòmics significatius: beques de Blanquerna a l'excel•lència acadèmica, beques de l'Estat, ajuts financers, ajuts per a empreses per finançar la formació dels seus treballadors, etc.

Qui les pot sol·licitar?

Les poden sol·licitar tots aquells titulats universitaris que accedeixin directament als màsters universitaris, amb mitjana mínima de 7.5 de la titulació universitària que li dóna accés. La mitjana serà ponderada pels crèdits, amb les equivalències següents:

 • numèrica: el seu literal

 • literal: aprovat-5.5, notable-7.5, excel·lent-9, matrícula d'honor-10, convalidada/reconeguda-5.5, convalidada amb qualificació-el seu valor.


Per poder sol·licitar la beca és condició imprescindible haver estat admès al màster i haver efectuat la reserva de plaça.


 • Beques de l'Estat


Els estudiants de la Facultat poden sol•licitar ajuts econòmics que ofereix el Ministeri d'Educació (Beques del MEC).


 • Beques de la Generalitat de Catalunya


Beques i ajuts de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Beques AGAUR).


 • Beques del País Basc


Beques de caràcter general del Govern Basc per a estudis universitaris, inclosos màsters. El País Basc té competències per gestionar la partida pressupostaria que li correspon del MEC. Per tan, els estudiants tan sols podran sol•licitar una de les dues beques: la del País Basc o la del MEC (la recepció de les dues beques no és compatible). Departamento de Edudación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco.


 • Banc de Santander


La Facultat ha establert un acord amb el Banc de Santander per a la concessió d'un préstec per a l'import de la matrícula.


 • Banc de Sabadell


Mitjançant el crèdit màster, el Banc de Sabadell ofereix finançament als estudiants que hagin cursat una carrera i que desitgin completar la seva formació mitjançant un Màster o un Postgrau.


 • Fundació Tripartita


Les empreses disposen d'un crèdit per finançar la formació dels seus treballadors. Per a més informació, podeu consultar la web de la Fundació Tripartita. Pràcticament la totalitat dels bancs i caixes d'estalvi disposen de programes de crèdits per a estudis.

 

Preu

7.462,2 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització