Màster en Direcció Comptable i Financera

Màster
Presencial
70 crèdits
13300 €

Descripció

L'evolució de l'economia mundial i els mercats financers s'ha caracteritzat per la globalització de l'activitat econòmica en general i de la financera en particular, l'acceleració del procés de concentració econòmica i financera, l'augment de la competitivitat empresarial, la liberalització dels mercats i l'orientació de les empreses cap a la creació de valor des de tots els seus departaments. En aquest escenari, les activitats pròpies de l'àrea comptable i financera de l'empresa són de vital importància, com ho és l'anàlisi i el disseny de les estratègies financeres i l'elaboració dels estats financers que es derivin de l'aplicació de la normativa comptable actual . El nou director de comptabilitat i financer no ha de limitar-se al registre de resultats i a exercir tasques de control, sinó que ha d'orientar la seva activitat a la gestió estratègica de l'empresa i la creació de valor. En aquests objectius, doncs, se centra el Màster en Comptabilitat i Finances. Les grans consultores i entitats financeres consideren que aquesta figura de director Comptable i Financer o Controller Financer té per davant el repte de ser més flexible en la gestió del futur per dos motius: perquè el seu nivell de responsabilitat dins de les diferents àrees de l'empresa es s'ha expandit i va a més, i perquè els canvis experimentats per l'economia ens obliguen a estar cada vegada més alerta des del punt de vista financer.
El Màster en Direcció Comptable i Financera, o també denominat Màster Controller Financer està dissenyat per preparar directius financers que sàpiguen afrontar els canvis econòmics amb la solvència i anticipació necessària que exigeixen les organitzacions actuals. Professionals de les finances que, després de completar el màster, siguin flexibles, sàpiguen dirigir i liderar equips, tinguin les capacitats necessàries per generar valor en tot moment, assignin i distribueixin els recursos financers de la manera més eficient possible i, sobretot, contribueixin a la direcció de l'empresa a l'hora d'aconseguir els seus objectius gràcies a la seva visió estratègica i de rigorosa anàlisi.
 

Temari

Mòdul 1 - Comptabilitat:
Tècniques quantitatives 2 ECTS
Normativa comptable superior 4 ECTS
Consolidació d'estats financers 4 ECTS

Mòdul 2 - Control de Gestió:
Comptabilitat de costos 3 ECTS
Quadre de Comandament Integral 3 ECTS
Diagnòstic econòmic financer 3 ECTS

Mòdul 3 - Gestió del Capital Circulant:
Cash Management 3 ECTS
Credit Management 3 ECTS

Mòdul 4 - Decisions de finançament:
Planificació financera i gestió pressupostària a llarg i curt termini 4 ECTS
Anàlisi i avaluació d'inversions 4 ECTS

Mòdul 5 - Riscos financers i Corporate Finance:
Gestió de riscos financer 4 ECTS
Mercats i instruments financers 4 ECTS
Valoració d'empreses 4 ECTS

Mòdul 6 - Minor: Minors 10 ECTS

Mòdul 7 - Treball de fi de Màster 15 ECTS

Total de crèdits 70 ECTS

Prova d'accés

L'objectiu fonamental del procés d'admissió és assegurar la idoneïtat dels candidats, a través de la seva trajectòria professional i currículum acadèmic.

Metodologia

Dedicació: Part time.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Durada

Oberta convocatòria per a octubre de 2021. Durada: 14 mesos.

Objectius

El Màster en Direcció Comptable i Financera a Madrid i Barcelona està dissenyat per assolir els següents objectius:
Decisions estratègiques.
Instruments comptables i financers.
Anàlisi i diagnòstic.
Creació de plans comptables i financers.
Presa de decisions pressupostàries.
Lideratge directiu.

Titulació obtinguda

Les persones que completin amb èxit el programa obtindrà el títol de Màster en Direcció Comptable i Financera per EAE Business School i la titulació de la Universitat Politècnica de Catalunya (Campus Barcelona) o la Universidad Rey Juan Carlos (*) (Campus Madrid). Per poder obtenir les titulacions que atorguen les universitats, cal complir els requisits que demanen les dues institucions.

Perspectives laborals

El Màster ajuda al professional a assolir els seus objectius professionals. El Servei de Carreres Professionals està enfocat a orientar i acompanyar l'alumne per assolir els seus objectius professionals en el sector de les finances, així com aconseguir un major ajust entre les seves expectatives i interessos amb el mercat laboral. L'objectiu principal d'aquest programa és potenciar l'actualització constant de coneixements, habilitats i competències professionals dels perfils directius, amb l'objectiu d'incrementar la seva projecció professional. El 91% dels alumnes d'EAE troba una nova oportunitat professional abans dels 6 mesos posteriors a finalitzar el programa. El 74% dels alumnes d'EAE millora la seva situació professional després de realitzar el Programa. Algunes de les sortides professionals són: Assessorament i consultoria en l'àmbit comptable i financer. Direcció i gestió comptable i financera, tant en entitats públiques com privades. Auditoria interna i externa ...

Promocions

EAE ofereix condicions especials de finançament, beques i ajudes per als candidats admesos als programes d'EAE.

Preu

13300 €
Preu Barcelona: 13300 euros. Preu Madrid: 13000 euros.

Avantatges del curs

EAE és membre de l'ACCID (Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció) i d'AECA (Associació Espanyola de Comptabilitat i Administració d'Empreses). Rànquing QS: EAE Business School, amb el segon millor màster de l'àrea de Finances a Espanya. Rànquing El Mundo: EAE Business School, en el Top 100 mundial de millors màsters de Finances.

Professorat

El claustre docent d'EAE està constituït per un excel·lent equip de catedràtics, professors d'universitat i professionals de reconegut prestigi en cada àrea formativa. Els membres del claustre docent posseeixen una àmplia experiència empresarial com a consultors, alts directius o assessors, tant en empreses privades com institucions. Gràcies a aquest equilibri, els participants en aquest màster adquireixen uns coneixements reals i permanentment actualitzats amb una sòlida base acadèmica.
Campus i seus: EAE Business School
E.A.E. - Escuela de Administración de Empresas
C/ Aragón, 55 08015 Barcelona
Cursos més populars
X