Màster en Direcció de Comunicació i gestió publicitària (MPC)

Màster
Presencial
9 mesos
14400 €

Descripció

El MPC és el número 1 en el rànquing de millors màsters especialitzats en Publicitat i RRPP del diari EL MUNDO, durant més de 9 anys consecutius, amb un alt grau d'ocupabilitat.
Aquest màster permet assolir una visió estratègica del món empresarial i accedir a coneixements i tendències en comunicació, innovació, màrqueting digital i publicitat interactiva. Així mateix, proporciona un coneixement integral de l'àmbit de les noves tecnologies i utilització de tècniques, eines i mètriques avançada. El màster es complementa amb el desenvolupament de competències i habilitats directives avançades.

Temari

Programa superior en Direcció de comunicació
Bloc 01. Business Enviroment & Management Enviroment
• Cultura, nous valors i estratègia corporativa.
• Entorn jurídic de la comunicació.
• Procés i funció de la comunicació en empresa.
• Funcions i responsabilitats del DirCom.
• Posicionament estratègic, identitat i imatge corporativa.
• L'empresa sota els nous valors globals.
Bloc 02. Expert knowledge
• Identificació de públics.
• Relacions públiques.
• Comunicació interna.
• Protocol i aplicacions del protocol empresarial.
• Gabinets de premsa i relacions amb mitjans de comunicació.
• Lobbies i grups de pressió.
• Comunicació política i mitjans de comunicació.
• Primera avaluació: Tribunal PSDC.
• Gestió de crisi.
• Interpretació de la informació econòmica.
• Gestió de la reputació en línia i RRPP 2.0.
• Disseny i planificació d'un pla de reputació en línia.
• Monitorització on-line: eines bàsiques i avançades.
• Direcció de comunicació.
• Pla integral de comunicació.
• Segona avaluació: Tribunal PSDC.
• Projectes finals PSDC.
Bloc 03. Personnel and management development
• Outdoor Training.
• Coaching i desenvolupament professional.
• Eines de gestió per a la comunicació.

Programa superior en Direcció de publicitat i entorns digitals
Bloc 01. Business and management development
• Empresa, màrqueting i publicitat.
• Entorn competitiu de la publicitat.
• Entorn jurídic de la publicitat.
Bloc 02. Expert knowledge
• Branding & Naming.
• Eficàcia publicitària.
• Estructura i funcionament d'agències.
• Pressupostos i control.
• Producció audiovisual / radiofònica.
• Creativitat publicitària.
• Panorama de mitjans.
• Previsió d'audiències i fonts de dades.
• Pla de mitjans convencionals massius (off-line i on-line).
• Inversió, negociació i centrals de compra.
• Patrocini i mecenatge.
• Tercera avaluació: Tribunal PSDP
• Packaging i medi ambient.
• Product placement i branded content.
• Màrqueting promocional.
• Màrqueting directe i relacional.
• Planificació i contractació de mitjans digitals.
• Mètriques i l'anàlisi de resultats en campanyes de publicitat digital.
• Planificació, execució i mesurament de campanyes SEM.
• Display Advertising, Rich Media i Publicitat Viral.
• Màrqueting d'afiliació i E-mail màrqueting.
• Social Media Optimization (SMO).
• Mobile Marketing, Geolocalització i Internet TV.
• Plans de Publicitat off i on-line.
• Tendències digitals en comunicació i innovació.
• Quarta avaluació: Tribunal PSDP.
• Projectes finals PSDP.
Bloc 03. Personnel & management development.
• Talent, lideratge i ocupabilitat.
• Eines de gestió publicitària.
• Aula multimèdia.

Competències per a les quals et prepara el curs

Els participants adquireixen les habilitats i coneixements per avaluar, gestionar i implementar estratègies i plans de Comunicació i Relacions Públiques i poder afrontar entorns de comunicació més complexos en un món cada vegada més global i digitalitzat.

Destinataris

Professionals que vulguin iniciar, desenvolupar o reorientar la seva carrera professional en l'àrea de la Comunicació, les Relacions Públiques o el Protocol o ser emprenedors en aquest sector; persones que busquen la diferenciació professional en un major coneixement dels processos i tècniques de la comunicació online i offline en un món global i digitalitzat.

Metodologia

La metodologia del programa està centrada en l'aprenentatge de l'alumne mitjançant la combinació d'un adequat esforç individual i l'habilitat i implicació demostrades en el treball en equip. Tutors, mentors i professors, faciliten el procés de comprensió i aplicació del coneixement i de la transmissió d'habilitats. L'estratègia està basada en els següents tres principis: desenvolupament de pensament crític, foment de l'aprenentatge independent (Student Centered Learning) i propocionar orientació i suport professional i acadèmic. Sessions orientades a la presa de decisions amb un adequat balanç teoricopràctic. Exigència individual en base a avaluacions, casos, exercicis, etc. Defensa mitjançant presentació en equip de casos d'empresa de complexitat incremental. Preparació, presentació i defensa de diferents projectes al llarg dels dos programes superiors que componen el màster

Durada

Dates d'inici: Novembre 2021 i 16 d'abril 2021.

Promocions

Consulta les nostres beques i finançament sense interessos.

Avantatges del curs

Programa líder a Espanya en Comunicació acreditat per ANECA. Simulacions en escenaris reals. Dinàmic i en constant actualització. Habilitats directives avançades.

Professorat

El claustre de professors està format per professionals en actiu, altament qualificats i amb contrastades habilitats pedagògiques i de comunicació, que aporten un enfocament pràctic a les sessions i una visió del mercat, tant nacional com internacional.
Campus i seus: ESIC, BUSINESS&MARKETING SCHOOL (Barcelona)
ISM-ESIC Campus Barcelona
Santalo, 36-38 Edif. "Las Américas" 08021 Barcelona
Cursos més populars
X