Màster en Direcció de Comunicació i Publicitat (MPC)

Màster
Presencial
12 mesos
14892 €

Descripció

Un màster que us ajudarà a planificar, gestionar i implementar projectes i programes que responguin a l'estratègia de l'empresa i les vostres necessitats de connectivitat i generació de valor en un context cada vegada més digital i des d'una perspectiva multistakeholder.

Temari

El format híbrid permet a l'alumnat personalitzar i flexibilitzar l'aprenentatge mitjançant un training permanent. Al model d'aula híbrida, la tecnologia s'integra com a element més del procés d'aprenentatge que garanteix la continuïtat de la formació en tot moment.
Assignatures obligatòries:
Competències específiques irrenunciables per desenvolupar lactivitat professional. Aquestes assignatures doten l'estudiant del coneixement teòric i la capacitat de fer servir eines necessàries. El seu "saber fer".
Competències que desenvolupen el perfil professional per mitjà del treball d'un pensament crític, les habilitats directives de lideratge, comunicació, treball en equip o ètica. Aquestes assignatures consciencien l'estudiant i els proveeixen dels elements necessaris per ser un ciutadà global i responsable en la seva vida professional i personal.
Lideratge conscient
Pensament crític i art de la presa de decisions
Estratègia empresarial en entorns globals
Innovació en un món de disrupció
Comunicació persuasiva
L'empresa com a ciutadà global i ètic
Màrqueting Estratègic
Sentir i Escoltar el Mercat
Metamorfosi digital: el factor tecnològic
Finances per a la Direcció: creació de valor per a stakeholders
Planificació de la comunicació integrada: gestió de la Marca i Reputació
Relacions amb els mitjans i stakeholders a l'Era Digital
Employee branding i comunicació interna
Gestió de crisis i comunicació política
Assumptes públics i comunicació financera
Estratègia publicitària: paid, owned & earned media
Storytelling i gestió de contingut/branded content
Creativitat publicitària: nous llenguatges i tecnologies
Gestió en base a dades i mètriques: avaluació de resultats en comunicació i publicitat
TFM
El treball és un projecte empresarial real que suposa un desafiament on l'estudiant de manera transversal ha de demostrar que s'han complert els objectius d'aprenentatge i han desenvolupat totes les competències adquirides durant el programa.
Treball grupal
Pla de comunicació integrada basat en una situació real de negocis. Es presenta un briefing amb un desafiament on la Comunicació Corporativa i les seves eines podran contribuir per als resultats de negoci d'una organització. L'alumnat haurà de trobar una solució comunicacional a partir d'un marc teòric i de recerca profunda del context competitiu del sector. A partir d'aquest context s'articulen els objectius, el problema que la comunicació haurà de resoldre i finalment les estratègies i les tàctiques que hauran de ser prou poderoses per lliurar els resultats esperats, mesurats en forma de KPI.

Metodologia

Transformative learning by ESIC és un nou ecosistema formatiu que persegueix el desenvolupament professional i personal de l'alumnat dins dels màxims estàndards de qualitat acadèmica, docent i que reforça la interactuació constant entre alumnes, professorat, realitat empresarial i altres àrees i serveis de l'Escola . En què consisteix?: Materials de suport asíncron, vídeos, lectures, etc. Sessions en línia asíncrona. Autoavaluació. Aplicació de casos destudis i reptes. Suport tutoritzat i feedback. Activitats pràctiques i experiencials. Sistema d'avaluació que combina la demostració d'èxits individuals i de grup. Projecte final tutelat.

Durada

Convocatòries: Convocatòria abril 2022. Convocatòria novembre 2022.

Objectius

• Gestionar i alinear les diferents disciplines de comunicació a les estratègies d'engegament d'una organització amb stakeholders interns i externs segons les necessitats de negoci.
• Crear i implementar plans de comunicació d'alt impacte elaborats segons les metodologies actualitzades als entorns canviants i digitals i orientades a l'obtenció de resultats observables i mesurables.
• Comprendre com la comunicació i la publicitat potencien la marca i la reputació com a actius i recursos que una empresa ha de crear, explorar i defensar.
• Possibilitar a l'alumne implementar les noves estratègies de la comunicació publicitària en un món omnichannel als seus vessants owned, earned i paid media.
• Equipar el gestor de comunicació amb les habilitats directives necessàries per liderar equips i interactuar amb gestors d'altres àrees per a la integració de la variable comunicacional als plans de negoci.

Perspectives laborals

Director de Màrqueting Director de comptes estratègics Director/Coordinador de Comunicació Interna Gestor de comunicació de crisi Responsable d'esdeveniments Coordinador/a de Comunicació i Relacions Públiques Especialista en Publicitat Gestor de xarxes socials

Promocions

Consulta les nostres beques i finançament sense interessos.

Preu

14892 €
Convocatòries i preus: Convocatòria 04/2022: 14.500 euros Convocatòria 11/2022: 14.600 euros.

Professorat

El claustre de professors està format per professionals en actiu, altament qualificats i amb contrastades habilitats pedagògiques i de comunicació, que aporten un enfocament pràctic a les sessions i una visió del mercat tant nacional com internacional. Álvaro Cristóbal Rey. Ana Lado Iglesias. Andrés Sánchez López. Antonio Salcedo Fernández. Arturo Gómez Quijano. Carlos Víctor Costa.
Màster en Direcció de Comunicació i Publicitat (MPC)
ESIC, Business & Marketing School
Campus i seus: ESIC, Business & Marketing School
Campus Posgrado Barcelona
Santalo, 36-38 Edif. "Las Américas" 08021 Barcelona
Cursos més populars
X