Màster en Direcció i Consultoria Turística

Màster
On-line | Distància
Consulteu el preu

Descripció

L'objectiu principal d'aquest programa és esdevenir el referent internacional dels cursos de postgrau en l'àrea d'hostaleria i turisme. Es tracta d'un programa dirigit a desenvolupar el pensament estratègic i a dotar els alumnes de les técniques de direcció, lideratge i desenvolupament personal necessàries en tot executiu del sector turístic.
Tot això en un context internacional i multicultural que permet gaudir de les experiències d'acadèmics i professionals.

Amb el Màster en Direcció i Consultoria Turística es pretén donar resposta als grans reptes del món modern, utilitzant les més modernes tecnologies de la informació i de la comunicació, permetent l'accés a una formació superior de qualitat. D'aquesta manera, l'ampli nombre d'especialitats permet el disseny d'un programa a mida que cobreix les necessitats reals de formació de l'estudiant o de l'empresa, donant una formació personalitzada.
Des d'aquest concepte de formació a distància que atén les necessitats de millora dels coneixements i habilitats des d'una perspectiva professional, oferim el Màster en Direcció i Consultoria Turística, reflectit a continuació i que despertarà el seu interès per conèixer millor les possibilitats que oferim.


Sistema d'Avaluació:
Cadascuna de les assignatures que componen el Programa s'avalua mitjançant la realització d'un test , ja sigui per via tradicional o en línia a través del campus virtual .
Després de complir amb totes les exigències acadèmiques requerides tant en la primera part com en concloure la fase d'especialització , es continuarà amb el desenvolupament del projecte o la tesi , la culminació amb èxit permetrà obtenir la titulació corresponent en funció de la Universitat on s'hagi matriculat l'alumne .

En resum , l'avaluació final del Programa de Màster en Direcció i Consultoria Turística , serà una mitjana ponderada entre :
En el cas de la primera part : la resolució d'un examen test per assignatura ( virtual o tradicional ) o la nota de l' examen de recuperació corresponent si fos el cas .
En el cas de la segona part : la resolució d'un examen test per assignatura (virtual o tradicional) o la nota de l' examen de recuperació corresponent si fos el cas .
L'elaboració d'un Treball Final de Màster o Tesi de Grau .
És requisit imprescindible per a l'obtenció del títol aprovar totes i cadascuna d'aquestes parts per separat .

Temari

1 ª part: Consultoria Turística
2 ª Part: Especialització
3a Part: Treball Final o Tesi de Grau

Destinataris

Dirigit a titulats universitaris que vulguin adquirir els coneixements necessaris per a la gestió, direcció i coordinació de qualsevol empresa vinculada al sector turístic. A la segona part del Màster, l'alumne s'especialitza en Direcció Hotelera, Turisme Sostenible o e-business en Turisme. Programa acadèmic titulat per diverses universitats de la xarxa universitària de FUNIBER.

Objectius

  • Objectius generals :

    Formar professionals competents , segurs de si mateixos , capaços d'assumir responsabilitats , prendre decisions i resoldre problemes , generant èxits per a les seves empreses.

  • Definir les principals forces que estan impulsant el nou model d'activitat turística com a alternativa al turisme de masses tradicional .

Perspectives laborals

Les principals sortides professionals del Màster en Direcció i Consultoria Turística estan orientades a l'exercici en la direcció i administració d'empreses turístiques , tant públiques com privades . Així mateix , en els programes de gestió d'informació turística : departaments de consultoria i assessoria; agències de viatge i empreses d'intermediació . Heus aquí algunes de les possibilitats professionals : En la indústria de viatges : agències de viatges , tour operadors i agències d'incentius . En la indústria d'allotjaments i càtering : hotels i cadenes d'hotels , centres de turisme de muntanya , mar i camp , palaus de congressos i centres de vacances . En atraccions turístiques i instal · lacions de negocis : herència artística i cultural; naturalesa; parcs d'atraccions; fires , congressos i exposicions , compres; diversió , instal · lacions esportives . En la indústria del transport : companyies aèries, empreses de lloguer d'autocars i automòbils , transport ferroviari.

Promocions

Possibilitat de demanar una BECA FUNIBER d'ajuda econòmica.
Màster en Direcció i Consultoria Turística
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Campus i seus: Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Paseo Garcia Faria 29 08005 Barcelona
Cursos més populars
X