Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER

Màster en Direcció Estratègica en Enginyeria de Software.

Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER

Descripció

La gestió empresarial tal com s'estudia al segle XXI és a dir, dins d'una societat global dominada per tecnologies que aporten nous serveis i productes suportats per les Noves Tecnologies, demana una visió empresarial diferent.

En aquest context l'Enginyeria de Software ocupa un paper en la cadena de valor de les empreses, sigui com un procés "core" o com un procés "de suport", però mai desconexo, sent així part intrínseca de les estratègies empresarials. Aquest és el motiu pel qual l'Enginyeria de Software ha de ser dirigida amb una visió estratègica que li reconegui com a agent de canvi de les pròpies organitzacions i de les seves estratègies.

En aquest sentit, l'Enginyeria de Software demanda un tipus de lideratge diferent, que superi els actuals estudis formals d'Enginyeria de Software. Per tal motiu, es necessita un professional de l'Enginyeria de Software amb la visió estratègica que li faciliti situar el procés de desenvolupament de programari amb una perspectiva estratègica pròpia que necessita com a procés estratègic, i que ha de fer amb eines d'administració que li permetin conèixer i comprendre que l'Enginyeria de Software és un procés de gestió compost per persones i màquines.

El programa de Mestratge en Direcció Estratègica en Enginyeria de Programari (MDEISw), aborda el repte de formar aquests professionals abordant les seves competències essencials de direcció estratègica i els diversos elements d'infraestructura, modelament i gestió tecnològica propis de l'Enginyeria de Software, dins d'una visió integral i innovadora de la informàtica a les organitzacions, alineada i coherent amb el desenvolupament d'una empresa de programari sigui de producció o d'ús de programari.

 
Veure més

Temari del curs

MDEISw es compon de 18 assignatures, un Estudi i Resolució de Cas, i una Tesi de Màster. Cada assignatura permet conèixer i comprendre els fonaments de l'estratègia empresarial, la gestió de persones, i les tecnologies necessàries i les seves aplicacions associades. L'objectiu és conèixer i comprendre com gestionar el programari quan és un recursos estratègic des dels seus fonaments teòrics, conceptuals i històrics, fins a la seva implementació organitzacional, social i tecnològica.
El MDEISw consta de 85 crèdits distribuïts de la següent manera: 70 crèdits d'assignatures, i 15 crèdits destinats a formació de metodologia d'investigació científica i als elaboració del Projecte Final de Màster.
Respecte a la distribució del temps s'estableix que:
Com que és un Programa a distància i no estar subjecte a classes presencials, no s'estableix una data concreta d'inici, de manera que l'alumne pot formalitzar la matrícula en qualsevol moment, sempre que hi hagi places disponibles.
El temps màxim de què es disposa per realitzar el Programa és de 24 mesos. En aquest període de temps, l'alumne ha d'haver aprovat de manera reeixida totes les activitats avaluades a totes les assignatures, i haver aprovat la Tesi de mestratge.
 
1ª Part: Estratègia de Negocis: 15 Crèdits
2ª Part: Direcció de Persones: 8 Crèdits
3ª Part: Programari, Tecnologia i Negocis: 47 Crèdits
4a Part: Metodologia de la Investigació Científica i Projecte Final de Màster: 15 Crèdits
 
Veure més

Destinataris

La metodologia de formació proposada, sumada a la claredat, amplitud i didàctica del disseny dels continguts, permet dirigir el MDEISw, a totes aquelles persones que vulguin adquirir els fonaments i el coneixement necessaris dirigir estratègicament una unitat d'Enginyeria de Programari oa totes aquelles persones que estan en processos estratègics lligats al portafoli de programari d'una empresa.

El MDEISw s'orienta a professionals de la informàtica, i persones del món de l'enginyeria, de l'administració, de l'àmbit de les ciències, com matemàtiques i estadística, empresaris d'empreses de programari, i investigadors interessats en la relació entre empresa i NTIC.

Per la seva orientació executiva, el Mestratge en Direcció Estratègica en Tecnologies de la Informació Especialització Enginyeria de Programari s'orienta a formar professionals dinàmics, creatius i motivats per liderar projectes empresarials de desenvolupament de programari.

Es valorarà en el candidat:

Experiència professional de més de 5 anys.

Estudis d'enginyeria o de l'àmbit empresarial (Administració d'Empreses, Economia).

Interès per donar resposta a la competitivitat dels nous negocis usant el desenvolupament de sistemes de programari com a elements essencials de l'estratègia organitzacional.
Veure més

Tipus d'avaluació

Avaluació contínua i avaluació final

Durada

El temps màxim de què es disposa per realitzar el Programa és de 24 mesos. En aquest període de temps, l'alumne ha d'haver aprovat de manera reeixida totes les activitats avaluades a totes les assignatures, i haver aprovat la Tesi de mestratge.


Objetius


  • Comprendre el fenomen del desenvolupament de sistemes de programari com el fonament de noves estratègies empresarials base i d'innovacions organitzacionals.

  • Conèixer els principis i metodologies per al desenvolupament i manteniment de sistemes de programari.

  • Conèixer els principis i mètodes de l'enginyeria per tal d'obtenir programari de manera rendible, que sigui fiable i funcioni eficientment.

  • Conèixer i dominar els elements que sustenten la gestió del canvi organitzacional que suposa el desenvolupament i implantació de sistemes de programari; seus efectes i la seva disposició en un projecte de negocis i tecnològic.

  • Conèixer i dominar les eines i les tècniques estratègiques de negocis que permeten dissenyar, generar i desplegar una estratègia de negocis basada en els sistemes de programari.

  • Conèixer i dominar tècniques i eines de direcció de persones per a la direcció estratègica de nous negocis de base sostinguda en el programari.

  • Possibilitar l'avaluació de la limitació, la justificació de noves aplicacions i la presa de decisions estratègiques quan es veuen involucrats recursos de desenvolupament de sistemes de programari.Titulació obtinguda

L'alumne rebrà el títol expedit per la Universitat on s'hagi matriculat amb el patrocini de la Fundació Universitària Iberoamericana (FUNIBER). El nom del grau o títol a obtenir pot variar en funció de la legislació de cada país i de la normativa de cada universitat o entitat que l'emet.

Perspectives laborals

Algunes de les sortides professionals del programa Màster en Direcció Estratègica en Tecnologies de la Informació Especialització Enginyeria de Programari són:

Assessoria o consultoria en processos i tecnologies de programari.
Assessoria o consultoria en creació d'empreses de programari.
Gerència d'un departament o àrea de sistemes.
Director de projectes de negocis tecnològics.
Director de projectes de negocis basats en programari.
Assessor extern o consultor empresarial en estratègies de canvi organitzacional a través de la incorporació dels sistemes de programari.
Director de projectes de creació d'empreses de base tecnològica.PromocionsLa Fundació Universitària Iberoamericana (FUNIBER) destina periòdicament una partida econòmica amb caràcter extraordinari per a Beques en Formació FUNIBER.

Per sol·licitar-la, s'ha de completar el formulari de sol·licitud d'informació que apareix al web de FUNIBER o comunicar-se directament amb la seu de la fundació al seu país que li informarà si cal aportar alguna informació addicional.

Un cop es rebi la documentació, el Comitè Avaluador d'examinar la idoneïtat de la seva candidatura per a la concessió d'un ajut econòmic, en forma de Beca en Formació FUNIBER.

 

Preu

Preu a consultar

Avantatges del curs

Com que és un Programa a distància i no estar subjecte a classes presencials, no s'estableix una data concreta d'inici, de manera que l'alumne pot formalitzar la matrícula en qualsevol moment, sempre que hi hagi places disponibles.


Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Direcció Estratègica en Enginyeria de Software.

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Direcció Estratègica en Enginyeria de Software.