Màster en Direcció i Gestió d'Hotels i Empreses de Restauració

Màster
Semi-presencial
9 mesos
8500 €

Descripció

El turisme és el sector que major aportació realitza al PIB de l'economia i , dins d'ell , el subsector hoteler representa un dels seus pilars més importants .
 
El fort creixement que estan experimentant les obertures de nous establiments , el major paper que estan jugant les cadenes hoteleres a l'estructura d'aquest sector , l'augment de la competència i les exigències cada vegada majors dels clients , requereixen de la implantació d'estructures organitzatives eficaces i innovadores , en les quals el personal ben preparat serà un factor clau d'èxit .
 
Amb aquest objectiu esden ha dissenyat el Màster en Direcció i Gestió d'Hotels, oferint la possibilitat de preparar directius degudament formats en les noves necessitats de gestió i direcció hotelera .
 
Per a això, s'ha realitzat un esforç important en dissenyar un programa que habiliti l'alumne per aplicar les modernes tècniques de gestió , a través de compaginar classes presencials i la realització de pràctiques en hotels de NH Hotels .
 
objectius :
 
Els objectius del Màster en Direcció i Gestió d'Hotels i Empreses de Restauració són :
 
- Formar professionals orientats a l'àmbit directiu de l'empresa hotelera integrada en la realitat sectorial actual .
- Proporcionar als futurs responsables de la gestió hotelera coneixements avançats que els permetin donar respostes adequades a les diferents exigències del mercat .
- Desenvolupar habilitats per a fomentar i gestionar el canvi continu . En definitiva , es tracta de potenciar les capacitats clau per a la millora de la competitivitat del directiu i la seva empresa .
- Aprofundir en els coneixements de les diverses àrees de l'empresa hotelera amb un enfocament de globalitat .
- Proporcionar una formació específica mitjançant un programa , pràctic i innovador , potenciat amb l'aplicació de les noves tecnologies de la informació a la metodologia del propi Màster .
- Proporcionar als assistents eines de gestió que els permetin aplicar , de manera pràctica i ràpida , els coneixements adquirits .
 
Programa de Comercialització Online i Revenue Management
 
Els hotels i empreses de restauració estan en un període de canvi real . Campanyes més efectives de màrqueting , xarxes socials , reputació Online i vendre el producte al preu adequat en el moment precís són ja no maneres de diferenciar , sinó necessitats de les empreses en general , i del sector en particular .
 
En aquest sentit , resulta fonamental que els professionals del sector tinguin coneixements precisos i pràctics de Revenue Management i màrqueting digital . Conscients d'aquesta realitat i davant la necessitat empresarial de professionals formats en aquests camps , esden presenta un programa en Revenue Management dins del seu Màster en Direcció i Gestió d'Hotels i Empreses de Restauració .
 
Durant dues jornades , gràcies a la participació activa d'experts professionals del sector , i d'una manera eminentment pràctic , l'alumne rebrà la formació necessària i complementària per conèixer i desenvolupar aquesta activitat en empreses del sector .

El sistema d' avaluació de l'alumne de esden té en compte de manera exhaustiva tota la tasca realitzada durant el Màster , tant a l'aula, com en l'estudi teòric i l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits .
 
D'una banda, els ponents que imparteixen la matèria , avaluen la seva participació i actitud . Es tracta d'una avaluació qualitativa però que aporta informació rellevant sobre el comportament i l'assimilació dels conceptes per part de l'alumne .
 
En segon lloc , es realitza una avaluació quantitativa dels coneixements de l'alumne a través de tres exàmens que es realitzen al llarg del curs acadèmic .
 
Finalment , hi ha la realització del Projecte Fi de Màster . Aquest projecte que es realitza al llarg de tot l'any , consisteix en l'aplicació a un cas real dels coneixements que es van adquirint durant el programa , i permet a l'alumne desenvolupar les eines que ha anat adquirint .
 
Al final del Màster , l'alumne defensarà el Projecte Fi de Màster davant un tribunal compost per membres de l'Escola i representants del món empresarial . El tribunal avaluarà no només els continguts del projecte , també la presentació oral de l'alumne davant el mateix Tribunal . *

Temari

MÒDUL I. ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES DEL SECTOR HOTELER I DE RESTAURACIÓ : GESTIÓ OPERATIVA
 
ANÀLISI , DESCRIPCIÓ I TENDÈNCIES DEL SECTOR HOTELER I RESTAURACIÓ
 
1 . EL SECTOR HOTELER I D'EMPRESES DE RESTAURACIÓ
 
Objectiu : Adquirir una visió global de l'evolució del Sector Hoteler i de Restauració i les Competències de Gestió per assumir responsabilitats en la Direcció d'Hotels i Empreses de Restauració
 
    La cultura del servei : Orientació al client
    Les noves tendències : visió i evolució dels sectors
    Organigrames i Anàlisi i descripció dels llocs
    Nous models de negoci en el sector hoteler i de la restauració
 
2 . MÀRQUETING I COMERCIALITZACIÓ
 
Objectiu : Donar a conèixer aspectes essencials i tendències actuals de Màrqueting , comprendre l'aplicació pràctica del pla de Màrqueting a un Hotel o en un Restaurant , aconseguint la capacitat d'anàlisi necessària per traçar un pla de Màrqueting adequat .
 
    Màrqueting en el sector turístic
    Màrqueting i comercialització en empreses del sector hoteler i de restauraciónn
    Canals de distribució
    Yield and Revenue Management
    El pla de màrqueting : desenvolupament i implementació
    Xarxes comercials i estragias de venda
    Innovació i tendències

3 . MÀRQUETING DIGITAL : COMUNICACIÓ I GESTIÓ DE LA REPUTACIÓ ONLINE
 
Objectiu : El nou entorn digital en què es mouen empreses i usuaris fa necessari conèixer els factors que incideixen en aquesta nova forma de comunicar i informar , així com les eines al nostre abast per arribar al nostre target d'una manera efectiva , controlant el que es diu de nosaltres en els diferents mitjans :
 
    Claus del nou màrqueting
    Nous mix de mitjans sense fronteres : integració On / off
    El consumidor del futur
    Xarxes socials , el gran repte de les empreses
    Entendre el concepte de reputació Online
    Creació de la reputació Online
    Gestió de la reputació Online
    Atacs a la reputació Online
    Com tenir una bona reputació Online
    Gestió de crisi Online
 
4 . FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT
 
Objectiu : Adquirir un coneixement global de la restauració , la seva evolució , problemàtica , la seva aplicació i funcionament dins del sector hoteler i de la restauració .
 
    La restauració : evolució de les diferents cuines
    Processos de gestió de restauració
    Productes i serveis de restauració
    El control dels serveis
 
5 . GESTIÓ ECONOMICOFINANCERA
 
Objectiu : Desenvolupar la capacitat d'interpretar els estats econòmic - financers , conèixer els conceptes bàsics de caràcter econòmic - financer per a exercir una funció directiva , oferir una sèrie d'eines senzilles d'anàlisi.
 
    Estructura econòmic financera
    Anàlisi econòmica financera
    Aspectes essencials de comptabilitat
    planificació financera
    Gestió i control de la tresoreria
 
6 . ESTRUCTURA DE COSTOS I OPTIMITZACIÓ DE MARGES
 
Objectiu : Desenvolupar els costos dels diferents factors econòmics de les empreses hoteleres i de restauració : càlcul dels costos i rendiments de les seccions i resultats dels serveis que es proporcionen als clients .
 
    Càlcul de costos
    rendiments
    Estructura de costos
    Optimització de marges
 
7 . GESTIÓ DE COMPRES I PROVEÏDORS
 
Objectiu : Adquirir una visió global de la rellevància de l'adequada gestió i optimització de les compres , així com la selecció dels proveïdors
 
    Funcions del sistema d'aprovisionament
    La previsió quantitativa de materials
    Execució i procés de compra
    La negociació : eines i estratègies i desenvolupament d'habilitats
    Els proveïdors : recerca , selecció i relació amb proveïdors
 
 
MÒDUL II . DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
 
1 . PREVENCIÓ , QUALITAT I EXCEL · LÈNCIA EN EMPRESES HOTELERES I DE RESTAURACIÓ
 
Objectius : Capacitar en el disseny i implantació d'un Sistema de Gestió de Qualitat, conèixer els conceptes bàsics sobre Qualitat i els diferents sistemes de gestió de la qualitat que poden implementar-se en un hotel.
 
    normes sanitàries
    Gestió de la qualitat
    ISO 9000:2000
    model EFQM
    Q de qualitat turística
    Prevenció de riscos i APPCC
    Gestió mediambiental i turisme sostenible          
 
2 . DIRECCIÓ I GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS :
 
Objectius : Conèixer i entrenar les principals habilitats d'eficàcia personal, així com la gestió de la participació dels membres de l'organització
 
Gestió de persones: Conèixer les eines de gestió de persones que portin a una major fidelització i implicació
 
    Planificació i gestió integrada dels RRHH
    Reclutament i Selecció de Persones
    La formació a l'empresa
    Plans d'acollida i fidelització
 
Habilitats directives : Conèixer eines per al tracte personalitzat de les persones , treballar hàbits d'eficàcia personal , desenvolupar una òptima participació de les persones en l'organització .
 
    lideratge
    Resolució de conflictes
    comunicació
    Gestió del temps i reunions
    motivació
    Treball en equip
 
3 . TURISME DE CONGRESSOS , CONVENCIONS i ESDEVENIMENTS
 
Objectius : Conèixer les eines essencials per organitzar tractar i captar al client del mercat MICE . Conèixer les tècniques i eines protocol · làries per gestionar adequadament una realitat d'actes i esdeveniments.
 
    El Mercat Mice : congressos , reunions , exposicions i incentius )
    Rellevància del mercat MICE en els sectors hoteler i de restauració
 
4 . PROTOCOL EMPRESARIAL
 
Objectiu : Comptar amb una visió general , però alhora minuciosa de com actua el Protocol a l'empresa, la importància i rellevància del mateix així com els passos a seguir per al correcte funcionament del mateix .
 
    Aspectes essencials de protocol
    Regles operatives de protocol empresarial
 
5 . PRESENTACIONS EFECTIVES : COM PARLAR EN PÚBLIC .
 
Objectiu : Aconseguir seguretat i aplom en les presentacions orals sent capaços de sintetitzar idees i conceptes de manera evocadora captant l'atenció de l'oient i mantenir-la.

Destinataris

El Màster en Direcció i Gestió d'Hotels està dirigit a:
 
     Llicenciats Universitaris.
     Diplomats.
     Professionals del sector.

Requisits

Per realitzar el Màster en Direcció i Gestió d'Hotels és imprescindible:
Ser llicenciat, diplomat universitari o acreditar experiència professional. Lliurar documentació que acrediti l'interessat. Després de la revisió de la documentació aportada, el procés d'admissió es completa amb una entrevista amb el director de l'Escola que té com a objecte contrastar les aspiracions del candidat amb les característiques del Màster en Direcció i Gestió d'Hotels i Empreses de Restauració.
En el termini màxim d'una setmana després de l'entrevista, es notificarà el resultat del procés d'admissió.

Reserva de plaça
Un cop comunicada l'admissió, els interessats hauran de consolidar la seva plaça en un termini de 10 dies mitjançant el pagament de 1.000 ¤ en concepte de reserva. Aquesta quantitat serà descomptada de l'import total del Màster.

Durada

Inici: Octubre 2014. Fi: juliol 2015.

Pràctiques

Sí.

Promocions

Beques: Fins al 25%.
 
finançat
 
A través d'Entitats Bancàries
 
(Banc Santander i La Caixa) amb condicions condicions preferents com a alumnes de esden.
 
Bonificació Fundació Tripartita
 
En el cas que sigui l'empresa de l'alumne la que financi la totalitat o part del cost del Màster, en esden us podem orientar sobre les Bonificacions que l'empresa pot obtenir a través de la Fundació Tripartita.
 
Nombre de places
 
Les places són limitades i es cobriran per rigorós ordre d'inscripció.

Preu

8500 €
7800 euros. Programa de Beques

Lloc on s'imparteix el curs

World Trade Center Barcelona Moll de Barcelona s/n Edifici Est, 2ª Planta 08039 Barcelona

Horari

Les classes s'imparteixen els divendres tarda i els dissabtes al matí.
Màster en Direcció i Gestió d'Hotels i Empreses de Restauració
ESDEN Business School - Campus Barcelona
Campus i seus: ESDEN Business School - Campus Barcelona
ESDEN Business School, Campus Barcelona
Hotel NH Sants Barcelona Carrer de Numància, 74 08029 Barcelona
Cursos més populars
X