IL3 - Universitat de Barcelona

Màster en Direcció d'Institucions Educatives

IL3 - Universitat de Barcelona

Màster
On-line
1500 Hores
4.140 €

Descripció

Avui dia, els centres educatius han de ser competitius, amb un alt nivell d'innovació i una oferta didàctica de gran qualitat. Ara bé, per assegurar aquestes qualitats no n'hi ha prou amb tenir un bon professorat: també cal aplicar nous estils de direcció i gestió amb un enfocament més científic i sistemàtic, és a dir, més participatiu, competitiu i professional.Partint d'aquestes necessitats, el Màster en Direcció d'Institucions Educatives de la Universitat de Barcelona es planteja amb una orientació professionalitzadora. El programa t'aportarà eines perquè superis els reptes actuals de la gestió, administració i direcció de centres educatius. Orientat a la pràctica, el programa t'aportarà les habilitats i els coneixements necessaris, potenciant les teves capacitats per superar els reptes del dia a dia en un centre educatiu.Es tracta d'un màster pioner i referent en aquest camp, a càrrec de professors de reconegut prestigi en l'àmbit educatiu. Compta amb més de 24 edicions contribuint a la trajectòria de professionals de centres educatius (primer en formació presencial, i actualment en modalitat on-line).
Veure més

Temari del curs

Primer curs

1. Organització d'institucions educatives i funció directiva

1.1. Introducció a l'anàlisi i estudi de les institucions educatives

    La institució escolar com a escenari i marc dels processos d'ensenyament i d'aprenentatge. Evidències i corol·laris
    La diagnosi com a mitjà necessari per al coneixement de l'escola i per a intervenir-hi
    Els components del centre escolar com a referències per a la diagnosi
    Teories i enfocaments per a analitzar els centres escolars

1.2. Acció Directiva

    Justificació dels processos de direcció en els centres escolars
    Naturalesa i característiques del treball directiu
    La direcció de si mateix
    Cap a una acció directiva participativa i democràtica
    El director i l'equip docent
    L'acció directiva i l'entorn institucional

1.3. Acció directiva i innovació en les organitzacions educatives

    La innovació en les organitzacions educatives
    Enfocaments tecnològics per a la millora
    Enfocaments culturals i crítics per a la millora

1.4. Directrius Institucionals

    La necessitat de directrius institucionals en un centre educatiu. El projecte educatiu de centre (PEC)
    El PEC i els plans específics
    Les normatives internes

2. Direcció aplicada

2.1. Normativa escolar: resolució de casos pràctics

    La normativa i el sistema educatiu
    Anàlisi i reflexió sobre normativa específica: actuacions i processos (primera part)
    Anàlisi i reflexió sobre normativa específica: actuacions i processos (segona part)

2.2. La gestió de la informació

    El context de referència per a la gestió de la informació en les institucions educatives
    La comunicació i la informació en les institucions educatives
    L'activitat administrativa i la gestió de la informació

2.3. Gestió econòmica

    Nocions i exercicis de gestió econòmica-financera bàsica
    El pressupost. Finançament dels centres docents

2.4. Gestió curricular

    Les "invariables" organitzatives en la gestió del currículum escolar
    Dinàmiques institucionals en l'elaboració del currículum escolar

2.5. Imatge institucional i promoció externa

    Introducció al màrqueting educatiu
    Gestió estratègica de les variables de màrqueting
    El centre educatiu a Internet

3. Metologia de recerca educativa

3.1. Metodologia de recerca en les organitzacions educatives

    Diversitat metodològica de la recerca educativa
    Tècniques de recollirà i anàlisi de la informació

Segon curs

4. Qualitat, millora i desenvolupament organitzatiu

4.1. Qualitat i educació: debat virtual
4.2. Avaluació institucional

    Marc teòric de l'avaluació institucional
    Com desenvolupar un procés d'avaluació institucional: principis, fases i característiques
    La instrumentació per a l'avaluació institucional

5. El factor humà en les organitzacions educatives

5.1. Treball en equip, motivació i negociació

    Les reunions de treball. Els processos de comunicació. La resolució de problemes
    La motivació del professorat
    La negociació

5.2. La gestió del canvi

    La gestió del canvi en els centres educatius
    Gestió de persones, canvi i conflicte

6. Projecte final
Veure més

Destinataris

Aquest Màster es dirigeix a titulats universitaris (diplomats, llicenciats o graduats) vinculats professionalment a l'educació, tant formal com no formal, en centres educatius, que vulguin consolidar i potenciar la seva carrera professional en funcions de responsabilitat en una institució educativa.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà

Durada

Inici curs: 04 novembre 2015.
Final curs: 15 febrer 2017.
Crèdits: 60 ECTS.

Objetius

La finalitat d'aquest màster és promoure l'adquisició de capacitats associades a la direcció, la gestió i l'administració d'institucions educatives. Quan acabi el màster l'alumne haurà de ser capaç de:


Elaborar una síntesi personal de tot el programa i proposar una aplicació mitjançant un treball d'investigació.
Avaluar l'organització i el funcionament dels centres educatius.
Utilitzar eficaçment els procediments i els instruments més comuns de la funció directiva i de govern: gestió curricular, econòmica, administrativa, de personal i dels serveis.
Dissenyar i desenvolupar plans i programes d'innovació i de millora contínua.
Aplicar els principis normatius que suggereixen els valors democràtics.
Analitzar i avaluar, des d'un punt de vista crític, el marc normatiu i les directrius administratives que regulen el funcionament de les institucions educatives.

Titulació obtinguda

Màster en Direcció d'Institucions Educatives per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Promocions

Possibilitat de Descomptes, beques i finançament.

Preu

4.140 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Direcció d'Institucions Educatives

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Direcció d'Institucions Educatives