Màster en Direcció de màrqueting i gestió comercial (GESCO)

Màster
Presencial | Semi-presencial
12 mesos
Més de 10000 €

Descripció

El Màrqueting en el segle XXI constitueix un repte apassionant.
El programa capacita per desenvolupar-se professionalment amb garanties i assumir responsabilitats en qualsevol sector d'activitat, cultura i / o geografia, millorant l'ocupabilitat dels participants, i dotant-los de capacitat per emprendre. Els continguts estan en un procés de constant actualització, i, després de més de 420 edicions, ocupa el primer lloc en els principals rànquings sectorials de referència.
Màster de referència a Espanya en l'àmbit del màrqueting i els negocis.
Adquisició d'una visió 360º del màrqueting i del desenvolupament de negoci, que potencia el pensament estratègic, la capacitat d'anàlisi i el desenvolupament professional i directiu, per liderar un entorn de màrqueting i gestió en constant evolució, tant en l'àmbit nacional, com internacional .
Aquest programa aporta una important visió estratègica, totes les tècniques i eines per desenvolupar capacitat d'anàlisi i finalment, competències i habilitats professionals i directives per liderar entorns de màrqueting i gestió en constant evolució, cada vegada més globals, digitals i hiperconnectats.

Temari

Bloc 1: Entenent l'escenari competitiu
Bloc 2: Definint l'oferta competitiva
Bloc 3: El client com a eix central de l'estratègia i de l'activitat de màrqueting i vendes
Bloc 4: Satisfent al client amb l'oferta
Bloc 5: Desenvolupant competències professionals i directives

Destinataris

El Màster en Direcció de Màrqueting i Gestió Comercial (GESCO) està dirigit als que volen orientar i / o potenciar el seu projecte professional en l'àmbit del màrqueting i el desenvolupament de negoci, proporcionant una visió global mitjançant la integració dels tres elements que defineixen un programa de Direcció.
Professionals que volen iniciar, desenvolupar o reorientar la seva carrera en món del Màrqueting amb una clara visió de voler ser directors de Màrqueting o d'unitats de negoci. Emprenedors que busquen en el coneixement dels consumidors i dels mercats un avantatge professional diferencial en un món global i digitalitzat.

Metodologia

La metodologia del programa està centrada en l'aprenentatge de l'alumne mitjançant la combinació d'un adequat esforç individual i l'habilitat i implicació demostrades en el treball en equip. Tutors, mentors i professors, faciliten el procés de comprensió i aplicació del coneixement i de la transmissió d'habilitats.

Durada

Dates d'inici de les properes convocatòries: 17 març.

Objectius

• Situar la figura del client com a eix fonamental de l'estratègia i activitat de màrqueting i vendes.
• Proporcionar coneixements sòlids i la seva aplicació pràctica, necessaris per a desenvolupar la teva carrera, aportant una visió integrada de les funcions de màrqueting i vendes dins de l'empresa, en un context cada vegada més digitalitzat.
• Liderar la transformació de les empreses a través de les funcions i responsabilitats del nou Director de Màrqueting.
• Facilitar una visió creativa que et permeti liderar l'entorn amb una mentalitat innovadora.
• Fomentar les capacitats per: Gestionar entorns complexos + Internacionalitzar l'empresa + Capacitat analítica + Lideratge i capacitació directiva
• Desenvolupar les capacitats i competències estratègiques i directives.

Promocions

Consulta les ajudes a la formació.

Avantatges del curs

Generador de confiança: Saber com afrontar els reptes de màrqueting, en entorns complexos i en constant evolució, com a element de competitivitat de l'empresa. Programa líder: el degà dels Màster de Màrqueting és Espanya i un dels millors a Europa. Visió ètica i racional dels negocis: Assumir el protagonisme del màrqueting en la generació de benefici sostingut i sostenible. Competències de lideratge: Gestionar escenaris cada vegada més diversos i multiculturals, desenvolupant capacitats per orientar els equips

Professorat

Alguns dels professors són: Covadonga Alonso Melgar. Javier Molina Acebo. Carlos Boixareu Torres. José María Burson del Riu. Joan Prim de Miguel. Albert Iglesias Fernández. Joleine Mudde.
Màster en Direcció de màrqueting i gestió comercial (GESCO)
ESIC, Business & Marketing School
Campus i seus: ESIC, Business & Marketing School
Campus Posgrado Barcelona
Santalo, 36-38 Edif. "Las Américas" 08021 Barcelona
Cursos més populars
X