La Salle

Màster en Direcció Tecnològica

La Salle

Màster
Presencial | On-line
1 Anys

Descripció

El Màster en Direcció Tecnològica forma professionals en la Direcció i Gestió de les Tecnologies de la Informació amb un focus important en la digitalització, així com altres perfils funcionals que vulguin ampliar les seves competències directives en aquests camps.A mesura que augmenta el volum d'informació i les facilitats en la seva comunicació, augmenta la demanda de professionals per gestionar aquest camp a les empreses, i per tant, la necessitat de formar-se acadèmicament de per poder aportar a l'empresa una estratègia digital del seu negoci .


Temari del curs

El MGTI está organizado en dos áreas temáticas, compuesta cada una de ellas por diferentes asignaturas:
 • Gestión de la empresa: proporcionar conocimiento para comprender la perspectiva del negocio en el que una unidad de TI opera, para reconocer adecuadamente el contexto sobre el que se debe proveer valor mediante las TIC.
 • Gestión de las TIC: conocer los aspectos fundamentales de la Gestión y Dirección de las TIC en las organizaciones permitirá definir un marco estratégico y de gobierno de las TIC, incorporando las tendencias en gestión tecnológica vigentes.
El área de Gestión de las TIC en la empresa incorpora tres itinerarios que profundizan en tres aspectos clave de la función TIC en diferentes tipos de organizaciones:

Asignaturas Troncales (50 ECTS)

  .Gestión de la empresa (20 ECTS)
 • Gestión empresarial (5 ECTS)
 • Habilidades Directivas (5 ECTS)
 • Gestión Económico Financiera (5 ECTS)
 • Conceptos de Innovación (5 ECTS)
  .Gestión de las TIC (30 ECTS)
 • Tendencias en Gestión Tecnológica (5 ECTS)
 • Gobierno de las TI (5 ECTS)
 • Planificación y estrategia de SI (5 ECTS)
 • Gestión de servicios (5 ECTS)
 • Dirección de Proyectos Tecnológicos (5 ECTS)
 • Agile Project Management (5 ECTS)
Trabajo Final de Master (10 ECTS) 
Veure més

Destinataris


 • Professionals del món de les TIC, amb titulació universitària i/o amb experiència, que volen assumir tasques directives, així com als professionals d' empresa que necessiten conèixer com es gestionen les TIC pel valor que pot suposar dins del seu àmbit de responsabilitat.

 • Directors de les TIC que vulguin obtenir un complement actualitzat a la seva formació en temes de gestió: Empresa, Àrea de les TIC y Tecnologies actuals.

 • Professionals com ara analistes de sistemes, tècnics de multimèdia, gestors de comptes i d'altres perfils de professionals tecnològics que volen consolidar els seus coneixements de gestió per progressar en la seva carrera professional.

 • Professionals de la Informàtica, Multimèdia i Comunicacions que vulguin avançar cap a noves fites directives en la seva carrera professional.

 • Directors d'Empresa que vulguin conèixer l'àrea de les TIC i la forma de gestionar les Tecnologies actuals.

 • Caps de Projectes Tecnològics que necessitin completar i professionalitzar els seus coneixements en Direcció de Projectes de l'àrea de les TIC.

 • Consultors de Gestió i Tecnologia que vulguin ampliar les seves competències professionals, ja sigui des del punt de vista de Proveïdors com de Clients.Veure més

Requisits

El nombre de places és limitat i tots els interessats, per iniciar el procés d'Admissió, hauran de presentar:
Sol·licitud d'inscripció;
Fotocòpia del DNI / Passaport;
Fotocòpia del títol universitari;
Fotografia digital.
Per a aquells alumnes que hagin cursat estudis fora de l'estat Espanyol, els serà necessari que portin un certificat de la seva universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país, i que la mateixa dóna accés a titulacions de màster

Metodologia

Per complementar la formació presencial els alumnes tenen accés al Campus Virtual La Salle online, des d'on poden: assistir a la classe presencial en format online; accedir al material utilitzat pel professor; relacionar-se amb professors a través de l'entorn virtual; participar en fòrums oberts a tots els alumnes de l'MGTI (presencials i o line); desenvolupar treballs en equip i relacionar-se amb els d'altres companys de classe a través d'eines de l'entorn virtual.

Com a síntesi del màster s?elabora un treball que ha de ser preparat i presentat per cada equip d? alumnes (creats pels coordinadors al inici del Màster) fomentant així l?aportació de solucions individuals a un treball col·lectiu.

Durant el curs els alumnes van realitzant presentacions parcials del Treball de Síntesi, possibilitant així la intervenció de tots els components del grup, analitzant i incorporant les millores aconseguides com a part important del procés d?aprenentatge.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà

Horari/Torn

Horari presencial: divendres de 19h. a 22h., dissabtes de 9h. a 15h. i diversos dimecres de 19h. a 22h.

Data Límit:

El procés d'admissió per al curs acadèmic 2016-2017, s'inicia a l'octubre de 2015 i es manté obert fins completar el límit de places establert per a cada màster.

Durada

L'inici del Màster, tant el grup presencial com el Grup Online, serà el 2016.09.26

Objectius

Formar professionals en la Direcció i Gestió de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació, així com altres perfils funcionals que vulguin ampliar competències directives en aquests camps, ajudant a accedir i/o assumir les responsabilitats del lloc de treball amb eines i coneixements adequats per a la seva funció; /
Capacitar els alumnes en la direcció dels projectes específics dels departaments de TI i en aquells en els que les TIC siguin un element clau per a la generació de valor per al negoci. /
Introduir els alumnes en les millors pràctiques de consultoria per a la gestió de serveis i pel Govern de TI.

Actualment, alumnes que van cursar el màster ocupen importants llocs directius en les empreses i organitzacions més rellevants, tant del nostre país com a d?altres països.

Perspectives laborals

Els alumnes que completen satisfactòriament el màster estan dotats dels coneixements i les habilitats necessàries per desenvolupar funcions executives en l'àmbit de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions, com per exemple:
Direcció de Sistemes d'Informació
Direcció del Departament de les TIC
Direcció de Desenvolupament de negoci
Direcció de Projectes Tecnològics
direcció Estratègic
direcció Tecnològic
Gerència de projectes i / o serveis

Promocions

Des de La Salle, tots els candidats admesos reben una carta d'admissió en la que s'indiquen les instruccions i passos a seguir per formalitzar la reserva de plaça al programa.

A continuació es presenten diferents possibilitats de finançament per als programes de La Salle, ja siguin directament o per mitjà d'entitats bancàries o altres institucions.

Un cop formalitzada la reserva de plaça al programa màster seleccionat, l'import restant de la matrícula s'ha de fer efectiu en els terminis que s'especifiquen per a cada programa.

Programes de Beques La Salle

La Salle disposa de programes de beques i ajudes per als candidats.

Per poder accedir a les beques és necessari que el candidat hagi superat satisfactòriament el procés d'admissió.

Preu

A consultar

Avantatges del curs

3r Màster Espanya en sector Information Systems Management. Rànquing Eduniversal 2015. / La realització d'un projecte a través del treball en grup facilita les relaciones entre alumnes i professors i el intercanvi d'experiències reals de tot tipus de sectors professions i activitats empresarials. /
El contingut de les diferents assignatures ha sigut dissenyat per tal de proporcionar els coneixements necessaris per a poder presentar-se a exàmens de certificacions reconegudes i valorades en el sector com són Fonaments d?ITIL v3 de la Cabinet Office a UK, Project Management Professional (PMP) del PMI a EUA i Certified in the Governance of the Enterprise IT (CGEIT) de ISACA a USA.Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Direcció Tecnològica

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Direcció Tecnològica