ELISAVA Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona

Màster en Disseny i Direcció de Projectes per a Internet

ELISAVA Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona

Màster
Presencial
60 Crèdits
 • Barcelona
8.950 €

Descripció

Internet és avui el lloc on ens informem, comprem i ens relacionem. Per tant, és indispensable formar professionals capaços d'entendre la transformació total que comporta aquest volum d'informació i d'aprofitar-ne el potencial per al creixement, tant social com econòmic.En aquest programa proposem una oferta formativa completa que abraça tots els aspectes necessaris perquè l'estudiant es senti capaç d'emprendre, dirigir, dissenyar i implantar projectes, serveis i aplicacions basats en Internet.Mitjançant un professorat especialitzat en cadascuna de les àrees temàtiques del programa, els case studies i la realització d'un projecte pràctic, l?estudiant obtindrà una formació multidisciplinària que li proporcionarà una visió detallada de tot el procés de la creació d'un projecte web i el capacitarà per produir prototips funcionals.
Veure més

Temari del curs

Diploma de Postgrau en Disseny i Direcció de Projectes Web
El Diploma de Postgrau en Disseny i Direcció de Projectes Web s'estructura a partir de les següents àrees temàtiques que s'integren en un projecte transversal que es desenvolupa al llarg de la durada del curs:
Filosofia d'Internet i aspectes globals de gestió

L'objectiu d'aquest mòdul és entendre el concepte d'interacció i les seves possibilitats, així com els principis de comunicació a Internet prestant especial atenció a la interdisciplinarietat en la creació de projectes web. Es prestarà especial atenció a la part de gestió del projecte, i s'oferiran eines de planificació d'activitats, tracte amb stakeholders, equips i negociació.
Estratègia de producte

L'objectiu d'aquest mòdul és aprendre mètodes i processos per al desenvolupament d'una estratègia de producte adequada, la definició d'objectius i mètriques d'èxit. Es treballaran diferents metodologies de conceptualització, investigació i modelatge d'usuaris i d'anàlisi de la competència.
Experiència d'usuari (UX)

L'objectiu d'aquest mòdul és dominar els conceptes clau que garanteixen una experiència d'usuari rica. Aprofundeix en factors com el disseny d'interacció, l'arquitectura d'informació, l'accessibilitat, els fluxos de navegació, la usabilitat. Es treballarà sobretot en tasques aplicades al desenvolupament de resultats concrets (per exemple wireframes o prototips) que fan avançar el desenvolupament del producte i la validació d'aquests resultats.
Disseny d'Interfície gràfica

L'objectiu d'aquest mòdul és sintetitzar l'arquitectura, usabilitat i estratègia d'un projecte web mitjançant el disseny de la seva interfície gràfica. S'incideix en aspectes fonamentals de la comunicació visual interactiva i s'introdueix l'estudiant en la inclusió d'elements d'interacció i navegació en múltiples suports (per exemple interfícies web per a mòbil i escriptori). Es treballarà des de la conceptualització de visual mitjançant sketching fins a la realització de mockups i la definició d'una llibreria de design patterns.
Llenguatges de programació

L'objectiu d'aquest mòdul és aprendre els protocols de comunicació propis dels projectes web així com aprofundir en els llenguatges HTML i CSS. El mòdul inclou una introducció als llenguatges més utilitzats com HTML5 i CSS3. Es destinarà especial atenció a frameworks de desenvolupament més utilitzats i a qüestions de codi que afecten al desenvolupament per a múltiples dispositius (responsive).
optimització web

El mòdul introdueix l'estudiant en les metodologies i eines de mesurament, anàlisi del funcionament d'una presència online, per exemple una web. Es treballarà sobre l'obtenció de diferents tipus de mètriques i dades per a optimitzar els resultats mitjançant eines disponibles al mercat.

Nota: els continguts del Diploma de Postgrau en Disseny i Direcció de Projectes Web en cap cas es solapen amb els del Diploma de Postgrau en Disseny d'Aplicacions i Serveis per a la Xarxa.
 
Diploma de Postgrau en Disseny d'Aplicacions i Serveis per a la Xarxa
El Diploma de Postgrau en Disseny d'Aplicacions i Serveis per a la Xarxa s'estructura a partir de les següents àrees temàtiques que s'integren en un projecte transversal que es desenvolupa al llarg de la durada del curs:
Aplicacions i serveis en xarxa

L'objectiu d'aquesta àrea temàtica és entendre Internet com a plataforma col·lectiva i comprendre en profunditat les seves possibilitats en la creació d'aplicacions i serveis online. L'objectiu d'aquest mòdul és aprofundir en conceptes clau relacionats amb la UX i l'estratègia. Per a la majoria de projectes web cal assegurar primer la seva idoneïtat i després la seva supervivència des d'un punt de vista de Negoci. Conèixer de la forma més detallada possible quin serà l'entorn de Mercat, la proposta de valor que oferirem als nostres usuaris, el model de negoci, els objectius i KPI 's que mesurarem i transmetre-ho des d'una UX, Disseny Visual i copys memorables. A partir de tots aquests coneixements podrem assegurar la major de les conversions possibles per al nostre projecte web
eines

Es veuran una sèrie d'eines per a la gestió de continguts (CMS), cadascuna d'elles especialitzada en una finalitat determinada (social, comercial, comunicacional). S'aprofundirà en l'ús de Drupal i sobretot en Wordpress, tractant a amb detall la instal·lació, configuració, extensió usant mòduls i plugins.

També es destinarà especial atenció a eines existents per al mesurament web.
Llenguatges, API's i Mash-Up

L'objectiu és que l'estudiant entengui les dinàmiques de desenvolupament en entorns client / servidor i sigui capaç de treballar amb llenguatges com JavaScript i PHP, i en el maneig de la informació mitjançant bases de dades mySQL. L'assignatura pretén aportar a l'alumne els conceptes essencials per al desenvolupament d'aplicacions web. Permetent-li desenvolupar per si mateix la majoria de serveis més comuns, fins a poder comunicar-se i col·laborar amb professionals especialitzats en projectes de major envergadura i complexitat.
Un altre objectiu central és conèixer el funcionament de diverses eines i llibreries de codi per tal de ser capaços de customitzar i integrar-les en projectes propis. Es tractaran les APIs dels serveis web més populars (Youtube, Yahoo, Google, etc) i la creació de mashups, finalitzant amb les xarxes socials més utilitzades (com Facebook, Twitter, etc). L'enfocament serà totalment pràctic i amb una visió tècnica enfocada a professionals del disseny.
Creativitat, marca i negoci

L'objectiu serà dotar als alumnes de capacitat d'identificar i sintetitzar el focus d'un producte interactiu i, alhora, saber connectar amb el context en el qual s'emmarca: cultural, tecnològic i econòmic. Aquesta línia de connexió permet establir el full de ruta sobre la qual desplegar qualsevol projecte. Es tractaran qüestions com la definició de models de negoci, la comunicació del producte i la gestió de la reputació, així com aspectes legals que tenen a veure amb els negocis digitals.
Nota: els continguts del Diploma de Postgrau en Disseny i Direcció de Projectes Web en cap cas es solapen amb els del Diploma de Postgrau en Disseny d'Aplicacions i Serveis per a la Xarxa.

Veure més

Destinataris


 • Graduats Superiors en Disseny.

 • Llicenciats en Ciències de la Comunicació.

 • Llicenciats en Enginyeria telemàtica i/o Informàtica.

 • Professionals amb experiència acreditada en l'àmbit del disseny.

 • Perfils professionals o acadèmics amb experiència acreditada.Requisits

Els estudiants han de tenir coneixements bàsics dels llenguatges HTML i CSS a un nivell de principiant. També es pressuposen nocions bàsiques de disseny gràfic.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà

Horari/Torn

dimarts, dimecres i dijous, de 17h a 21.15h

Durada

Dues edicions anuals amb inici al setembre i al febrer

Lloc on s'imparteix el curs

ELISAVA Escola Superior de Disseny e Enginyeria de Barcelona (La Rambla 30-32)

Objetius


 • Conèixer la filosofia, els mecanismes i la dinàmica d'Internet per concebre aquest espai de creació i tecnologia com a un llenguatge propri.

 • Entendre la importància de l'experiència d'usuari com a una disciplina que dóna sentit al treball conjunt de tecnologia, disseny i interacció.

 • Proporcionar els coneixements interdisciplinaris necessaris per ser capaç de dissenyar i implementar llocs web i web apps funcionals centrats en l'usuari i les seves necessitats.

 • Conèixer les estratègies que permeten el posicionament de marca i establir processos d'intel·ligència col·lectiva en el desenvolupament de projectes.

 • Entendre les característiques pròpies de les tecnologies d'Internet en relació a diverses plataformes, especialment dispositius mòbils per aprofitar-ne la potencialitat a la creació de serveis.

 • Introduir nous models de negoci, fomentar el caràcter emprenedor del mitjà i establir noves oportunitats professionals. 

 • Ser capaç de dirigir, dissenyar i implementar un projecte per a Internet de manera autònoma i ser capaç de participar a un equip especialitzat.Titulació obtinguda

Màster en Disseny i Direcció de Projectes per a Internet, títol expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i ELISAVA Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona.

Preu

8.950 €
Curs 2017-2018: 8.950? (més 475? en concepte de drets de matrícula).

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Disseny i Direcció de Projectes per a Internet

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Disseny i Direcció de Projectes per a Internet