Escuela Superior de Diseño de Barcelona

Màster en Disseny d'Espais Urbans, Arquitectònics i Mobilitat

Escuela Superior de Diseño de Barcelona

Màster
On-line
60 Crèdits
5.200 €

Descripció

Adquireix un coneixement del disseny de l'espai des d'una perspectiva transdisciplinar.

Aquest programa està orientat a desenvolupar capacitats de lideratge i disseny d'espais urbans. El programa posa especial èmfasi en sostenibilitat i en construir una visió transdisciplinar que permeti assolir un coneixement global i ecologizante del medi construït.

Des d'una perspectiva multinivell que involucra un aprenentatge a diferents escales, el programa s'adreça als professionals que estan específicament involucrats en els processos de creació d'espais públics i àrees urbanes.

Es tracta del primer màster que incorpora els estudis avançats vinculats a les Ciències de la Complexitat. Unes ciències que promouen una nova forma d'aproximació a la realitat i que ens subministren noves eines per al disseny de ciutats.

Bona part dels continguts del programa estan orientats a conèixer l'evolució de la forma urbana i els complexos processos socials, econòmics i tecnològics que en el seu irrefrenable dinàmica formen i reformen contínuament les nostres ciutats.

El desenvolupament del projecte és un element important en el Màster, ja que en aquest procés es sintetitzen el conjunt de coneixements adquirits. En aquest sentit, els estudiants desenvoluparan la seva capacitat d'analitzar contextos complexos, establir objectius i elaborar estratègies per al desenvolupament d'espais saludables i amb una alta i variada qualitat de vida.

Avui, més que mai, el Disseny de l'Espai Urbà és una tasca col·lectiva, de manera que tot dissenyador ha de conèixer l'ampli context interdisciplinari en el qual es desenvolupa el projecte. En aquest sentit, una bona organització i gestió del projecte resulta imprescindible.

Veure més

Temari del curs

El Pla d'Estudis s'estructura en quatre mòduls.
Les matèries que integren el pla d'estudis es distribueixen de la següent manera:

Assignatures ECTS
Una Teoria de l'Espai Construït maig
Anàlisi Urbà i Tècniques de Representació 5
De nodes i connectors: El Carrer i la Plaza 5
Parcs i Playground s5
Espais Post-Industrials i waterfronts maig
Disseny i Construcció d'Elements Urbans 5
Intel·ligència i eficiència: el paradigma de la Smart City maig
Mobilitat i Accessibilitat maig
Resiliència i Sostenibilitat 5
Construir el Projectat maig
Treball Final de Màster 10
TOTAL ECTS 60

El Màster en Disseny d'Espais Urbans, Arquitectònics i Mobilitat s'estructura a partir de les següents àrees temàtiques que s'integren en un projecte transversal que es desenvolupa al llarg de 10 assignatures:

Una Teoria de l'Espai Construït
Construirem arguments i establirem objectius projectuals des d'un posicionament transdisciplinar. Això implica entendre el disseny des d'una perspectiva multidimensional (social, econòmica, cultural, mediambiental, ...) A través de la teoria de la complexitat tractarem de construir una mirada complexa del disseny de l'espai construït i de donar a conèixer els estudis científics que ens permetran desenvolupar dissenys més adaptats a les nostres necessitats.

Anàlisi Urbà i Tècniques de Representació
L'anàlisi històrica, econòmic i social de l'espai urbà resulta un requisit preliminar indispensable per enfrontar tot bon projecte. Coneixerem les eines d'anàlisi urbà i els sistemes de representació més pertinents i eficaces.

De nodes i connectors: el carrer i la plaça
La forma d'un espai urbà és la possibilitat de la seva estructura funcional. En el seu desenvolupament específic s'involucren aspectes topogràfics, hidrològics, mediambientals, econòmics i socials. El carrer i la plaça són el paradigma de l'espai públic urbà. Analitzarem el conjunt d'implicacions que hem de considerar en el seu disseny.

Parcs i Playgrounds
Si els parcs són els pulmons d'una ciutat, els parcs infantils són la seva promesa de futur. També els nens tenen dret a la ciutat. Des d'una perspectiva ecològica estudiarem fórmules per aconseguir que les ciutats siguin més verdes, sanes i convivencials.

Espais Post-Industrials i waterfronts
En l'era post-fordiana molts dels espais de producció de la ciutat industrial han quedat obsolets i abandonats. Aquests espais s'han convertit en magnífiques oportunitats per a la regeneració de la ciutat. Els fronts marítims són, sovint, un cas particular d'aquesta dinàmica. Anàlisi de projectes internacionals que han convertit en lloc el que abans eren no-llocs.

Disseny i Construcció d'Elements Urbans
El disseny té a veure amb el corporal i el sensitiu, doncs a través de les nostres obres, els dissenyadors proposem una manera de "tocar" el món. Coneixerem els materials, els problemes de disseny i construcció i els diferents sistemes de fabricació, per al desenvolupament al detall del nostre projecte.

Intel·ligència i Eficiència: el paradigma de la Smart City
Per aconseguir un disseny eficient, l'urbà necessita ser pensat estratègicament i des d'una perspectiva (eco) lògica. Les noves tecnologies com el Big Data possibiliten monitorizajes i processos de regulació activa de la ciutat (ciutats digitals). Aquesta revolució no ha fet més que començar ...

Mobilitat i Accessibilitat
L'espai urbà constitueix una xarxa probabilística de relacions intersubjectives. L'evolució dels mitjans de transport implica que tot projecte urbà ha de tenir en compte les problemàtiques de mobilitat que es generen en aquesta xarxa (accessibilitat, prevenció de riscos, interacció vehicles-vianant). Com podem integrar els sistemes passius i els moderns sistemes de control actius (Smart City i el Big Data) en el disseny del nostre projecte?

Resiliència i Sostenibilitat
Des de fa uns anys la sostenibilitat ha passat a ser un element fonamental en el disseny de l'espai urbà. En paral·lel, la resiliència és la capacitat de suportar i sobreposar-se als desastres i les pertorbacions mediambientals. Tal com ens ensenya la biologia tot bon disseny ha de ser adaptatiu (i, si pot ser, intel·ligent) i per tant ha de tenir en consideració el problema de la incertesa.

Construir el Projectat
L'espai urbà no és responsabilitat exclusiva d'una sola persona, és un projecte col·lectiu que ha d'aspirar a construir ciutats més inclusives. En la societat xarxa cada vegada estan guanyant més terreny els nous sistemes descentralitzats de presa de decisions com l'urbanisme punt a punt (P2P).


Treball Final de Màster
Elaboració tutoritzada d'un projecte final de màster en el qual l'alumne ha de sintetitzar els coneixements adquirits en les diferents matèries impartides anteriorment. La temàtica del projecte serà diferent en cada edició del Màster i consistirà en la redacció d'un projecte integral amb una temàtica prèviament definida. L'alumne haurà de demostrar que ha adquirit una metodologia de treball per a desenvolupar el projecte en totes les seves fases.
Veure més

Requisits

Aquest Màster s'adreça a persones que tinguin el perfil següent:

Arquitectes

Arquitectes paisatgistes

Graduats Superiors en Disseny

Enginyers de l'Edificació

Llicenciats en Belles Arts

En aquells casos que l'alumne acrediti estudis superiors previs a un procés d'acreditació del títol universitari, el Comitè Acadèmic avaluarà el CV i portfoli del candidat així com el pla d'estudis cursat, que haurà de mantenir una equivalència raonable amb els actuals estudis de Grau de la mateixa àrea.

Veure més

Durada

Data inici: Novembre 2019
Durada: 12 mesos.

Objectius

Adquirir un coneixement del disseny de l'espai construït des d'una perspectiva transdisciplinar; és a dir, des d'una perspectiva connectada capaç de reconstruir una visió de conjunt que superi la fragmentació de coneixements de la nostra moderna societat hiperespecialitzada.

Conèixer els últims avanços en matèria de disseny des de l'aproximació ecologizante que ofereix de la teoria de la complexitat.

Entendre l'espai urbà com un procés, el que implica desenvolupar dissenys en els que més enllà de la planificació s'imposa el pensament estratègic.

Subministrar les eines teòriques i pràctiques necessàries per al desenvolupament i execució d'un bon projecte.

Conèixer les estratègies i fonaments dels projectes internacionals més destacats dels últims anys.

Aportar el coneixement i el saber fer mitjançant l'estudi i la realització d'exercicis que permetran a l'alumne consolidar i posar en pràctica els coneixements adquirits.

Desenvolupar el pensament crític de l'alumne mitjançant el subministrament d'eines conceptuals que li permetin empoderar i convertir-se en un dissenyador autocrític i autoreflexiu.

Conèixer els nous models de gestió i organització del projecte específicament vinculats a aquesta emergència global que anomenem societat xarxa.

Titulació obtinguda

Les persones que superin l'avaluació del programa obtindran la doble titulació: títol propi de ESdesign - Escola Superior de Disseny de Barcelona i títol propi de la Universitat Internacional de València, que els acreditarà com a professionals en l'especialitat cursada.

Perspectives laborals

Els alumnes que realitzin aquest Màster poden desenvolupar la seva carrera professional en les següents àrees:

Estudis de Disseny
Estudis d'Arquitectura
Estudis de Urbansismo
Enginyeries
Empreses Públiques i Privades vinculades a la Planificació i la Mobilitat Urbana

Preu

5.200 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Disseny d'Espais Urbans, Arquitectònics i Mobilitat

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Disseny d'Espais Urbans, Arquitectònics i Mobilitat