Màster en Disseny d'Espais Urbans, Arquitectònics i Mobilitat

Màster
On-line
60 crèdits
5200 €

Descripció

Es tracta del primer Màster Online que incorpora els estudis avançats vinculats a les Ciències de la Complexitat. Unes ciències que promouen una nova forma d'aproximació a la realitat i que ens subministren noves eines per al disseny de ciutats.
Avui, més que mai, el Disseny Urbà és una tasca col·lectiva, de manera que tot dissenyador ha de conèixer l'ampli context interdisciplinari en el qual es desenvolupa el projecte. En aquest sentit, una bona organització i gestió de el projecte resulta imprescindible.
El Màster en Disseny d'Espais Urbans, Arquitectònics i Mobilitat permetrà desenvolupar les capacitats de lideratge en disseny d'espais urbans. El programa posa especial èmfasi en sostenibilitat i en construir una visió transdisciplinar que permeti assolir un coneixement global i ecologizante de l'mig construït.

Temari

El Màster en Disseny d'Espais Urbans, Arquitectònics i Mobilitat s'estructura a partir de les següents assignatures que s'integren en un projecte transversal:

Aula Oberta
Espai obert d'aprenentatge destinat a l'programari Autocad. 6 setmanes de durada, en paral·lel a l'taller introductori i a el primer mòdul.
01. Una teoria de l'espai construït (5 ECTS)
Entendrem el disseny des d'una perspectiva multidimensional (social, econòmica, cultural, mediambiental, etc.).
02. Anàlisi urbà i tècniques de representació (5 ECTS)
Coneixerem les eines d'anàlisi urbà i els sistemes de representació més pertinents i eficaces.
03. Parcs i playgrounds (5 ECTS)
Des d'una perspectiva ecològica estudiarem fórmules per aconseguir que les ciutats siguin més verdes, sanes i convivencials.
04. Nodes i connectors: el carrer i la plaça (5 ECTS)
El carrer i la plaça són el paradigma de l'espai públic urbà. Analitzarem el conjunt d'implicacions que hem de considerar en el seu disseny.
05. Espais postindustrials i waterfronts (5 ECTS)
Analitzarem projectes internacionals que han convertit en lloc el que abans eren no-llocs.
06. Resiliència i sostenibilitat (5 ECTS)
Aprendrem a realitzar dissenys adaptatius (i, si pot ser, intel·ligents) que tinguin en consideració el problema de la incertesa.
07. Construir el projectat (5 ECTS)
Estudiarem com l'espai urbà no és responsabilitat exclusiva d'una sola persona, sinó un projecte col·lectiu que ha d'aspirar a construir ciutats més inclusives.
08. Mobilitat i accessibilitat (5 ECTS)
Analitzarem la xarxa probabilística de relacions intersubjectives de l'espai urbà.
09. Intel·ligència i eficiència: el paradigma de la Smart City (5 ECTS)
Aprendrem a pensar estratègicament i des d'una perspectiva (eco) lògica per aconseguir un disseny eficient.
10. Disseny i construcció d'elements urbans (5 ECTS)
Coneixerem els materials, els problemes de disseny i construcció i els sistemes de fabricació, per al desenvolupament a l'detall del nostre projecte.
Treball Final de Màster (10 ECTS)
El treball consistirà en la redacció d'un projecte integral amb una temàtica prèviament definida.
Taller d'el Màster sobre Art i Espai Urbà
Taller d'il·luminació
Adquirirem els coneixements bàsics d'il·luminació per a realitzar una proposta lumínica adequada per a l'espai o objecte que es requereixi.

Les matèries que integren el pla d'estudis es distribueixen de la següent manera:
Assignatures - ECTS
• Una teoria de l'espai construït 5
• Anàlisi urbà i tècniques de representació maig
• Parcs i playgrounds maig
• Nodes i connectors: el carrer i la plaça 5
• Espais postindustrials i waterfronts maig
• Resiliència i sostenibilitat 5
• Construir el projectat 5
• Mobilitat i accessibilitat maig
• Intel·ligència i eficiència: el paradigma de la Smart City maig
• Disseny i construcció d'elements urbans maig
• Treball Final de Màster 10
• TOTAL ECTS 60

Destinataris

Aquest Màster s'adreça a persones que tinguin el perfil següent:
• Arquitectes
• Arquitectes paisatgistes
• Graduats Superiors en Disseny
• Enginyers de l'Edificació
• Llicenciats en Belles Arts
En aquells casos que l'alumne acrediti estudis superiors previs a un procés d'acreditació de l'títol universitari, el Comitè Acadèmic avaluarà el CV i cartera de el candidat així com el pla d'estudis cursat, que haurà de mantenir una equivalència raonable amb els actuals estudis de Grau de la mateixa àrea.

Durada

Data inici: Novembre 2020. Durada: 12 mesos.

Objectius

Els principals objectius d'aquest programa són:
• Adquirir un coneixement de el disseny de l'espai construït des d'una perspectiva transdisciplinar; és a dir, des d'una perspectiva connectada capaç de reconstruir una visió de conjunt que superi la fragmentació de coneixements de la nostra moderna societat hiperespecialitzada.
• Conèixer els últims avanços en matèria de disseny des de l'aproximació ecologizante que ofereix de la teoria de la complexitat.
• Entendre l'espai urbà com un procés, el que implica desenvolupar dissenys en els que més enllà de la planificació s'imposa el pensament estratègic.
• Subministrar les eines teòriques i pràctiques necessàries per al desenvolupament i execució d'un bon projecte.
• Conèixer les estratègies i fonaments dels projectes internacionals més destacats dels últims anys.
• Aportar el coneixement i el saber-fer (el knowledge i el saber fer) mitjançant l'estudi i la realització d'exercicis que permetran a l'alumne consolidar i posar en pràctica els coneixements adquirits.
• Desenvolupar el pensament crític de l'alumne mitjançant el subministrament d'eines conceptuals que li permetin empoderar i convertir-se en un dissenyador autocrític i autoreflexiu.
• Conèixer els nous models de gestió i organització de el projecte específicament vinculats a aquesta emergència global que anomenem societat xarxa.

Titulació obtinguda

Les persones que superin l'avaluació de el programa obtindran la doble titulació: títol propi de ESDESIGN - Escola Superior de Disseny de Barcelona i títol propi de la Universitat Internacional de València, que els acreditarà com a professionals en l'especialitat cursada.

Perspectives laborals

Els alumnes que realitzin aquest Màster poden desenvolupar la seva carrera professional en les següents àrees: Estudis de Disseny Estudis d'Arquitectura Estudis de Urbansismo Enginyeries Empreses Públiques i Privades vinculades a la Planificació i la Mobilitat Urbana.

Professorat

David Obon: Director de Programa.
Campus i seus: Escuela Superior de Diseño de Barcelona
Escuela Superior de Diseño de Barcelona
Barcelona
Cursos més populars
X