Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER

Màster en Disseny, Gestió i Direcció de Projectes

Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER

Màster
On-line | Distància
consultar preu

Descripció

L'alumne un cop superat el Màster quedarà qualificat per gestionar projectes en totes les seves etapes d'iniciació , planificació , control execució i tancament , i en totes les àrees de coneixement i competència pels estàndards internacionals , seleccionant i utilitzant eines i mètodes de gestió , programació i seguiment de projectes . Programa acadèmic titulat per diverses universitats de la xarxa universitària de FUNIBER .Objectiu general :

• Formar professionals que adquireixin un pensament creatiu , executiu i gerencial apte per al disseny, la gestió , i la direcció de projectes .

Objectius particulars :

• Proporcionar i utilitzar una metodologia adequada al disseny d'un projecte , que respongui a una seqüència d'avanç , i que permeti la seva aplicació immediata a casos concrets i articulats , i que al seu torn permeti dominar i comprendre els factors de motivació , intencionalitat , finalitat i teleologia d'un projecte .

• Determinar i analitzar les activitats i responsabilitats del director de Projectes a cadascun dels seus àmbits de competència , i proposar eines per complir cadascuna de les fases del cicle de vida d'un projecte i abastar cadascuna de les àrees de coneixement d'un projecte ( integració , abast , temps , costos , qualitat , recursos , comunicacions , riscos i proveïment , entre d'altres . ) .

• Aprendre a interpretar estàndards internacionals relacionats amb el camp de projectes , aplicats en les fases d'un projecte i que facilitin la posterior certificació dels estudiants davant entitats com International Project Management Association ( IPMA ) , Associació Espanyola d'Enginyeria de Projectes ( AEIPRO ) o el Project Management Institute ( PMI ) .

• Comprendre i dirigir els processos de creació , generació , formulació i difusió de coneixement individual i col · lectiu en termes de tasques col · laboratives i cooperatives , que facilitin i potenciïn l'emergència de solucions viables , concretes i sostenibles a problemes del món real , i la consecució es manifesti en la figura d'un projecte .Sistema d'Avaluació

Els exercicis del mòdul de disseny es resolen seguint la metodologia que per a aquest efecte posseeix el programa del Màster en Disseny , Gestió i Direcció de Projectes .

Cadascuna de les assignatures que componen el Programa s'avalua mitjançant la realització d'un test i / o una sèrie d'activitats , ja sigui per via tradicional o en línia a través del campus virtual .

Després de complir amb totes les exigències acadèmiques requerides en els 3 primers mòduls , es continuarà amb el desenvolupament del projecte o la tesi , la culminació amb èxit permetrà obtenir la titulació corresponent en funció de la Universitat on s'hagi matriculat l'alumne .

L'avaluació final del Programa del Màster en Disseny , Gestió i Direcció de Projectes , es calcula considerant la qualificació parcial obtinguda en cada mòdul .

És requisit imprescindible per a l'obtenció del títol aprovar totes i cadascuna dels mòduls per separat , deixant explícita constància de la superació de totes i cadascuna de les assignatures . material

Tots els alumnes matriculats ( tradicional o virtual ) reben el material per a l'aprenentatge en format paper i digital , així com un nom i una clau d'accés al Campus Virtual sense cost addicional. D'aquesta manera , els alumnes el seguiment sigui tradicional , si bé no podran realitzar els exàmens per mitjà del Campus Virtual , sí tindran la possibilitat de gaudir dels fòrums , documents d'interès , accés a treballs i casos pràctics , contactes amb altres estudiants , etc .

Addicionalment , l'alumne rebrà una clau i una contrasenya per accedir a l'Entorn Col · laboratiu a través del qual l'alumne ( o un grup d'alumnes ) , desenvoluparà un projecte seguint una metodologia de treball cooperatiu .

Presentació de la documentació

• El material d'estudi es distribueix en 18 assignatures de Gestió i de Direcció, repartides en 6 toms , segons una seqüència lògica d'aprenentatge que s'integra a una sèrie d'Exercicis a resoldre que cobreixen el contingut del mòdul de Disseny .

• En el primer tom , a més de les assignatures corresponents , s'inclou una introducció al Campus Virtual i l'Entorn Col · laboratiu , i la col · lecció completa dels exàmens del Programa (només seguiment tradicional ) .

Enviament de la documentació

• El material del programa del Màster en Disseny , Gestió i Direcció de Projectes es remet periòdicament de manera progressiva . D'aquesta manera , l'alumne podrà anar rebent la documentació actualitzada als últims esdeveniments sorgits en aquest àmbit .

Veure més

Temari del curs

1 ª part : DISSENY
1 . Introducció a projectes
2 . Disseny de sistemes projectuals
3 . Anàlisi dels serveis a prestar
4 . Anàlisi funcional en el projecte
5 . L'ergonomia en el projecte
6 . Seguretat i fiabilitat en el projecte
7 . El medi ambient en el projecte
8 . Les especificacions en el projecte
9 . Elaboració de l'avantprojecte
2 ª Part : GESTIÓ
1 . Introducció a la Gestió de Projectes
2 . Planificació i Programació de Projectes
3 . Eines Informàtiques de Gestió de Projectes
4 . Seguiment i Control del Projecte
5 . Avaluació de Projectes
6 . Gestió de la Confiança : Risc i Qualitat
7 . Gestió Estratègica de Recursos Humans
8 . Prevenció de Riscos Laborals
9 . Comunicació del Projecte

3a Part : DIRECCIÓ
1 . Entorns Virtuals de Treball Col · laboratiu
2 . Gestió sense Distàncies
3 . Tècniques de Presentació en públic
4 . Administració i Direcció d'Empreses
5 . Direcció i Planificació Estratègica
6 . Tècniques de Resolució de Conflictes i Negociació
7 . Tècniques de Direcció d'Equips de Treball
8 . Gestió del Coneixement i Aprenentatge Organitzacional
9 . e- Business i la seva integració amb els sistemes Corporatius de Gestió

4a Part : Projecte o Tesi final de màster
Veure més

Destinataris

A qui va dirigit?

A professionals de totes les àrees que vulguin involucrar-se en el món dels projectes d'una manera responsable i amb una alta disciplina d'estudi, que vulguin exercir-se en el camp professional exercint càrrecs executius i d'assessoria en projectes i / o en el camp de la docència i investigació de projectes.

Veure més

Durada

Durada: 900 hores (90 ECTS) / 24 mesos

Perspectives laborals

Algunes de les sortides professionals del programa Màster en Disseny, Gestió i Direcció de Projectes són:
? Directors de programa.
? Directors d'operacions.
? Gerents d'oficina de projectes.
? Consultors en projectes.
? Gestors de projectes d'innovació tecnològica i del coneixement.
? Investigadors en el camp de la ciència projectual i del treball professional en el camp de projectes.

Promocions

Possibilitat de demanar una BECA FUNIBER d'ajut econòmic.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Disseny, Gestió i Direcció de Projectes

També et recomanem aquests cursos

Màster en Disseny, Gestió i Direcció de Projectes