Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER

Màster en Disseny, Gestió i Direcció de Projectes

Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER

Descripció

L'alumne un cop superat el Màster quedarà qualificat per gestionar projectes en totes les seves etapes d'iniciació , planificació , control execució i tancament , i en totes les àrees de coneixement i competència pels estàndards internacionals , seleccionant i utilitzant eines i mètodes de gestió , programació i seguiment de projectes . Programa acadèmic titulat per diverses universitats de la xarxa universitària de FUNIBER .Objectiu general :

• Formar professionals que adquireixin un pensament creatiu , executiu i gerencial apte per al disseny, la gestió , i la direcció de projectes .

Objectius particulars :

• Proporcionar i utilitzar una metodologia adequada al disseny d'un projecte , que respongui a una seqüència d'avanç , i que permeti la seva aplicació immediata a casos concrets i articulats , i que al seu torn permeti dominar i comprendre els factors de motivació , intencionalitat , finalitat i teleologia d'un projecte .

• Determinar i analitzar les activitats i responsabilitats del director de Projectes a cadascun dels seus àmbits de competència , i proposar eines per complir cadascuna de les fases del cicle de vida d'un projecte i abastar cadascuna de les àrees de coneixement d'un projecte ( integració , abast , temps , costos , qualitat , recursos , comunicacions , riscos i proveïment , entre d'altres . ) .

• Aprendre a interpretar estàndards internacionals relacionats amb el camp de projectes , aplicats en les fases d'un projecte i que facilitin la posterior certificació dels estudiants davant entitats com International Project Management Association ( IPMA ) , Associació Espanyola d'Enginyeria de Projectes ( AEIPRO ) o el Project Management Institute ( PMI ) .

• Comprendre i dirigir els processos de creació , generació , formulació i difusió de coneixement individual i col · lectiu en termes de tasques col · laboratives i cooperatives , que facilitin i potenciïn l'emergència de solucions viables , concretes i sostenibles a problemes del món real , i la consecució es manifesti en la figura d'un projecte .Sistema d'Avaluació

Els exercicis del mòdul de disseny es resolen seguint la metodologia que per a aquest efecte posseeix el programa del Màster en Disseny , Gestió i Direcció de Projectes .

Cadascuna de les assignatures que componen el Programa s'avalua mitjançant la realització d'un test i / o una sèrie d'activitats , ja sigui per via tradicional o en línia a través del campus virtual .

Després de complir amb totes les exigències acadèmiques requerides en els 3 primers mòduls , es continuarà amb el desenvolupament del projecte o la tesi , la culminació amb èxit permetrà obtenir la titulació corresponent en funció de la Universitat on s'hagi matriculat l'alumne .

L'avaluació final del Programa del Màster en Disseny , Gestió i Direcció de Projectes , es calcula considerant la qualificació parcial obtinguda en cada mòdul .

És requisit imprescindible per a l'obtenció del títol aprovar totes i cadascuna dels mòduls per separat , deixant explícita constància de la superació de totes i cadascuna de les assignatures . material

Tots els alumnes matriculats ( tradicional o virtual ) reben el material per a l'aprenentatge en format paper i digital , així com un nom i una clau d'accés al Campus Virtual sense cost addicional. D'aquesta manera , els alumnes el seguiment sigui tradicional , si bé no podran realitzar els exàmens per mitjà del Campus Virtual , sí tindran la possibilitat de gaudir dels fòrums , documents d'interès , accés a treballs i casos pràctics , contactes amb altres estudiants , etc .

Addicionalment , l'alumne rebrà una clau i una contrasenya per accedir a l'Entorn Col · laboratiu a través del qual l'alumne ( o un grup d'alumnes ) , desenvoluparà un projecte seguint una metodologia de treball cooperatiu .

Presentació de la documentació

• El material d'estudi es distribueix en 18 assignatures de Gestió i de Direcció, repartides en 6 toms , segons una seqüència lògica d'aprenentatge que s'integra a una sèrie d'Exercicis a resoldre que cobreixen el contingut del mòdul de Disseny .

• En el primer tom , a més de les assignatures corresponents , s'inclou una introducció al Campus Virtual i l'Entorn Col · laboratiu , i la col · lecció completa dels exàmens del Programa (només seguiment tradicional ) .

Enviament de la documentació

• El material del programa del Màster en Disseny , Gestió i Direcció de Projectes es remet periòdicament de manera progressiva . D'aquesta manera , l'alumne podrà anar rebent la documentació actualitzada als últims esdeveniments sorgits en aquest àmbit .

Veure més

Temari del curs

1 ª part : DISSENY
1 . Introducció a projectes
2 . Disseny de sistemes projectuals
3 . Anàlisi dels serveis a prestar
4 . Anàlisi funcional en el projecte
5 . L'ergonomia en el projecte
6 . Seguretat i fiabilitat en el projecte
7 . El medi ambient en el projecte
8 . Les especificacions en el projecte
9 . Elaboració de l'avantprojecte
2 ª Part : GESTIÓ
1 . Introducció a la Gestió de Projectes
2 . Planificació i Programació de Projectes
3 . Eines Informàtiques de Gestió de Projectes
4 . Seguiment i Control del Projecte
5 . Avaluació de Projectes
6 . Gestió de la Confiança : Risc i Qualitat
7 . Gestió Estratègica de Recursos Humans
8 . Prevenció de Riscos Laborals
9 . Comunicació del Projecte

3a Part : DIRECCIÓ
1 . Entorns Virtuals de Treball Col · laboratiu
2 . Gestió sense Distàncies
3 . Tècniques de Presentació en públic
4 . Administració i Direcció d'Empreses
5 . Direcció i Planificació Estratègica
6 . Tècniques de Resolució de Conflictes i Negociació
7 . Tècniques de Direcció d'Equips de Treball
8 . Gestió del Coneixement i Aprenentatge Organitzacional
9 . e- Business i la seva integració amb els sistemes Corporatius de Gestió

4a Part : Projecte o Tesi final de màster
Veure més

Destinataris

A qui va dirigit?

A professionals de totes les àrees que vulguin involucrar-se en el món dels projectes d'una manera responsable i amb una alta disciplina d'estudi, que vulguin exercir-se en el camp professional exercint càrrecs executius i d'assessoria en projectes i / o en el camp de la docència i investigació de projectes.

Veure més

Durada

Durada: 900 hores (90 ECTS) / 24 mesos

Perspectives laborals

Algunes de les sortides professionals del programa Màster en Disseny, Gestió i Direcció de Projectes són:
? Directors de programa.
? Directors d'operacions.
? Gerents d'oficina de projectes.
? Consultors en projectes.
? Gestors de projectes d'innovació tecnològica i del coneixement.
? Investigadors en el camp de la ciència projectual i del treball professional en el camp de projectes.

Promocions

Possibilitat de demanar una BECA FUNIBER d'ajut econòmic.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Disseny, Gestió i Direcció de Projectes

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Disseny, Gestió i Direcció de Projectes