Universidad Abat Oliba CEU

Màster Disseny Gràfic i Direcció d'Art

Universidad Abat Oliba CEU

Grau
Presencial
60 Crèdits
  • Barcelona

Descripció

La irrupció dels nous canals de comunicació i els nous comportaments dels consumidors amb les marques ha reinventat completament el procés creatiu tradicional i, per tant, els sistemes de comunicació gràfica. La creació de la identitat visual d'una empresa i dels seus productes o el disseny d'una publicació editorial són reptes habituals als quals s'enfronta un dissenyador gràfic, però avui cal integrar-ho tot en una estratègia global de comunicació en un escenari en el qual han desaparegut les barreres entre disseny i publicitat, entre online i offline, per donar pas al concepte de comunicació integral o 360º.

Un dissenyador gràfic que desitgi progressar com a professional necessita aprendre a pensar de manera estratègica i global, a desenvolupar el seu potencial creatiu i evolucionarà les seves pròpies aptituds. Un nou professional que sumi a l'essència del disseny la direcció d'art, convertint-se en un element clau per trobar el llenguatge gràfic adequat amb el qual les marques es presenten davant el públic.


Veure més

Temari del curs

Per poder assimilar el contingut d'aquest programa, aquest s'estructura a partir de mòduls que han de ser cursats i superats de manera independent. Cada mòdul està compost al seu torn per un conjunt d'assignatures o matèries.
Mòdul 1. Estratègia i Creativitat
En aquest mòdul l'alumne s'enfronta al repte de prendre les decisions d'un Director d'Art, en què el disseny està plenament al servei de la comunicació, on els elements gràfics han de potenciar al màxim el missatge que es pretén transmetre. Per a això ha de revisar i desenvolupar habilitats estratègiques i de direcció creativa.
Mòdul 2. Identitat Corporativa
En aquest mòdul s'afronten les necessitats i aportacions del dissenyador gràfic a la identitat d'empreses, corporacions i institucions. S'analitzen els mètodes per a la conceptualització, construcció i desenvolupament d'una identitat corporativa, aprenent a seguir els passos adequats per a la creació i la seva posterior implementació, des de la unitat essencial d'identitat fins a la definició i desenvolupament de totes les aplicacions necessàries per a la seva òptima expressió .
Mòdul 3. Direcció d'Art Integral
Es entra de ple en la tasca professional del Director d'Art, descobrint com la gràfica s'ha de posar al servei de la comunicació i com s'ha d'adequar a la multiplicitat de canals i suports existents. Com visualitzar conceptes de manera creativa ?. On és la motivació quan més la necessites ?. De què depèn un director d'Art, a més del seu talent, per orientar la seva carrera ?. El valor de les idees com a valor segur.
Mòdul 4. Identitat de Producte i Packaging
Aquest bloc es centra en la Identitat del Producte com a element diferenciador i únic de marques de gran consum o minoristes. S'analitza el valor del pack com a element comunicatiu, més enllà de la seva funció contenidora i de protecció del producte, en el punt de venda i que estén el missatge de la marca fins als nostres llars. S'aprofundeix en les eines adequades per conceptualitzar i desenvolupar projectes integrals d'identitat de producte o packaging, utilitzant el disseny gràfic com a eina de comunicació.
Mòdul 5. Disseny Editorial
En aquest mòdul s'analitza el producte editorial des d'una perspectiva global, tant el seu caràcter formal (tipografia, distribució i ordenació de continguts) com les seves característiques expressives i comunicatives. Des de la creació del concepte gràfic sobre el qual desenvolupar una publicació, fins a la jerarquització dels continguts i l'ús de la imatge com a element d'identitat, tot això sense perdre de vista la càrrega semàntica de la informació (la forma al servei del contingut) . Durant el mòdul s'aporten els coneixements necessaris per al desenvolupament de projectes de disseny editorial, des de la microtipografia fins a la fase de producció de publicacions. La metodologia de treball comprèn anàlisi, conceptualització, direcció d'art, disseny gràfic i presentació.
Mòdul 6. Campanya de Comunicació Integral
Finalment es consolidaran tots els coneixements adquirits durant el programa desenvolupant, cada alumne, la seva pròpia campanya de comunicació integral i multicanal que l'ajudi a trobar el seu lloc al mercat. No es tracta simplement d'elaborar un portafoli o book, sinó de redefinir el seu perfil professional al llarg d'un procés d'investigació estratègic i emocional perquè trobi un posicionament únic i competitiu. Un projecte que servirà a l'alumne per posicionar-se en un mercat laboral i l'ajudi a diferenciar-se, en el qual haurà d'explorar nous formats de comunicació, inventándolos si cal, i combinant-los amb la finalitat d'aconseguir un resultat estratègicament notori, rellevant en el seu missatge i gràficament avantguardista.
Mòdul 7. Formació i Orientació Laboral (FOL)
Tots els programes formatius de Idep Barcelona tenen entre els seus objectius principals fomentar la inserció laboral dels seus alumnes o millorar la situació professional dels que ja treballen. Per afavorir aquest aspecte, i més de ja tenir un pla d'estudis enfocat a la professionalització, es desenvolupa un mòdul específic de formació i orientació laboral per ajudar l'alumne a preparar "el dia després" a la finalització dels seus estudis. Aquesta formació s'imparteix a través de dues assignatures optatives, Coaching FOL i Pràctiques In Company. Cada alumne haurà d'escollir la que prefereixi en funció dels seus interessos, possibilitats, situació personal o disponibilitat.
Treball Final de Màster (TFM)
A més de superar els crèdits dels set mòduls anteriors, tots els alumnes hauran de desenvolupar un Treball Final de Màster, consistent en un projecte d'investigació a partir dels continguts impartits durant el programa, i defensar públicament davant d'un tribunal d'Experts. Per al TFM s'establiran tutories grupals i personals, encara que l'alumne realitzarà la major part de la feina de manera individual.
Veure més

Destinataris

Dirigit a llicenciats i graduats amb experiència en disseny i softwaregráfico acreditable per currículum acadèmic i / o portfoli. Si no és així, cal cursar el Postgrau / Curs bàsic de Disseny Gràfic.

Requisits

Accés amb titulació universitària (llicenciatura, grau o graduat) i procés d'admissió intern.

Horari/Torn

Dilluns a Dijous de 18:30 a 21: 30h

Places

18

Durada

Inici: dilluns 17 octubre 2016; final al juny 2017

Objetius

Amb aquest màster es pretén dotar al dissenyador gràfic de les eines necessàries per fer front a projectes gràfics de gran envergadura, des de la creació de la identitat visual d'una empresa i els seus productes fins a la proposta d'una estratègia publicitària integral multicanal, aprofundint en tots els aspectes conceptuals, formals i creatius del projecte gràfic i comunicatiu.Per a això, el pla d'estudis proporciona, d'una manera eminentment pràctica, una completa visió de les principals àrees del disseny gràfic aplicat a suports impresos (disseny editorial, identitat corporativa i de producte) alhora que es dota el dissenyador gràfic de les eines per créixer i desenvolupar-se com a director d'art en comunicació integral per a publicitat i mitjans digitals dins d'una agència o estudi de disseny.Al final del programa, l'alumne serà capaç de generar processos creatius rellevants, utilitzant al màxim tots els recursos gràfics i canals de comunicació, i podrà desenvolupar a nivell global projectes basant les seves propostes en criteris de comunicació visual encertats. A més comptarà amb material per desenvolupar un book que li permeti promocionar-se en l'entorn laboral i se li ajudarà a optimitzar els seus projectes per presentar-los a certàmens i concursos.

Avantatges del curs

Per al cas concret dels programes de Disseny Gràfic i Digital, els alumnes disposaran de:

· Equips iMacs amb programari de disseny, edició de vídeo, 3D, programació i retoc professional.
· Taller Gràfic equipat amb gúbies, drèmmel, pirogravat i eines per treballar diversos materials.
· Taller de Serigrafia equipat amb insoladora, pantalles, estacions d'impressió, zona d'assecat i zona de recuperat.
· Taller de Letterpress equipat amb famílies tipogràfiques de fusta amb espaiats i interlínies, corró d'impressió i branca de composició.
· Impressores color de diversos formats.
· Kits d'Arduino per a programació d'interactius.
· Projector portàtil per a instal·lacions.
· Ipads, tablets ...
· Catàlegs de suports d'impressió.

Tots aquests materials estan inclosos en el preu del curs per a ús acadèmic i per realitzar exercicis i pràctiques fora de l'horari lectiu.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Disseny Gràfic i Direcció d'Art

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster Disseny Gràfic i Direcció d'Art