Màster en Disseny i Hàbitat

Descripció

El Màster en Disseny i Hàbitat tracta la noció d'hàbitat en un entorn construït existent i en referència al context social, econòmic i ambiental. Les pràctiques giren entorn de l'allotjament amb relació a les noves exigències de sostenibilitat i habitabilitat.

Les estratègies de sostenibilitat per a l'hàbitat -com ara el redisseny, la rehabilitació, el reciclatge, la reutilització i la revitalització- són els pilars per a la reducció de la demanda i les emissions del sistema barri, edifici i els sistemes constructius, a fi de potenciar la regeneració de la cohesió social i la millora de l'habitabilitat dels interiors dels habitatges i de l'espai urbà als teixits urbans existents a l'entorn mediterrani, com la ciutat de Barcelona.

En aquest sentit, l'objectiu principal del Diploma de Postgrau en Ecohàbitat serà donar a conèixer la gran varietat d'eines avaluadores de la sostenibilitat urbana a partir de l'aproximació sistèmica, des de l'escala del barri i l'espai urbà, fins als sistemes constructius, materials i fluxos dels edificis, tot passant per la redefinició tipològica de l'edifici amb la complicitat i participació de l'usuari.

D'altra banda, hi ha una diversificació de les organitzacions habitacionals, davant la mobilitat creixent dels individus, i també davant les circumstàncies canviants que es deriven de la complexitat de les diferents fases del cicle vital. Així doncs, els continguts desplegats en el Diploma de Postgrau en Hàbitat Estratègic: Mobilitat i Temporalitat inclouen una revisió de les realitzacions de caràcter experimental que, amb un component innovador i alhora adaptador, han anat responent als nous comportaments de la societat.

L'objectiu principal és, doncs, assolir una especialització tècnica i programàtica per iniciar nous projectes residencials com, per exemple, els habitatges amb serveis, els apartaments tutelats i assistits, els apartaments compartits, d'acollida i en cohabitació, l'habitatge-taller, l'hàbitat provisori i el d'emergència, i també el nou ram de l'hostaleria de baix cost, temàtica i de vacances.

Temari

Diploma de Postgrau en Disseny de l'Hàbitat Estratègic: Mobilitat i Temporalitat

Aquest postgrau de caràcter temàtic tracta sobre la diversificació de les organitzacions habitacionals davant la creixent mobilitat dels individus, i també planteja com enfrontar-se a les circumstàncies canviants derivades de la complexitat de les diferents etapes del cicle vital.

Els continguts exposats inclouen una revisió de les realitzacions de caràcter experimental que, amb un component innovador i han anat sorgint per respondre als nous comportaments de la societat. El curs s'estructura a partir dels següents blocs temàtics:

1. DISSENY PER A L'HABITATGE DOTACIONAL. IMMOBLES AMB SERVEIS.
1.1. Cohabitació; Emancipació; Gerohabitació.

 • Immobles amb serveis; Apartaments tutelats vs. vida assistida.

1.2. Nous descriptors - Operadors de projecte.

 • Bona distància; Espais d'apropiació; Matriu indiferenciada; Mur espès i banda activa; Destabicació; Espai pràctic.

1.3. Paràmetres de disseny - Valors socials emergents i normativa.

 • Habitabilitat; Seguretat; Sostenibilitat; Accessibilitat.

1.4. Equipament; Dispositius funcionals; Materials.

 • Elements de tancament fix i mòbil; Mobiliari; Equipament de banys i cuines; Equipament tecnològic.

1.5. Infraestructures de serveis a escala del territori.

2. DISSENY DEL REFUGI.
2.1. Anàlisi sociològic, antropològic i històric.

 • Tècniques d'acoblament i altres; Estructures de mínima energia; Sistemes envoltants.

3. DISSENY DE MICROESPAIS D'HABITACIÓ EN TRÀNSIT - HÀBITAT NÒMADA: MOBILE-HOMES, BUNGALOWS, WAGONS-LITS, CABIN-LODGE, ETC.
3.1. Equipament integrat per l'habitacle de mínimes dimensions.
3.2. Xarxes públiques - Ecologia de l'entorn.
3.3. Cultura material: Equipatge per a la mobilitat.

4. DISSENY PER A HOTELS I CENTRES D'INTENSIFICACIÓ MITJANÇANT ESTADA TEMPORAL.
1.1. Habitabilitat. Organització de l'espai. Espais privats, comuns, de servei i d'oci.
1.2. Estratègia material i iconografia del confort interior:

5. TALLERS (WORKSHOPS).
5.1. Construcció d'un refugi d'emergència a escala 1:1.
5.2. Disseny de contenidor mòbil per a l'espai públic.
5.3. Interiorisme corporatiu pera un hotel temàtic.

6. PROJECTE TRONCAL.
6.1. Habitatge d'alta especificitat i prestacions vs. xarxa habitacional.

Diploma de Postgrau en Ecohàbitat. Disseny de l'Habitatge Ecoeficient

El programa es planteja segons els següents termes.

Les estratègies de sostenibilitat per a l'hàbitat com el Redisseny, la Rehabilitació, el Reciclatge, la Reutilització i la Revitalització són els pilars de la reducció de la demanda i les emissions del sistema barri, edifici i constructius, i tenen per objectiu potenciar la regeneració de la cohesió social i la millora de l'habitabilitat dels interiors dels habitatges i de l'espai urbà en els teixits urbans existents a l'entorn mediterrani com la ciutat de Barcelona.

Per tant, l'objectiu principal del Postgrau en Ecohàbitat serà donar a conèixer l'ampli ventall d'eines d'avaluació de la sostenibilitat urbana a partir de l'aproximació sistèmica des de l'escala del barri i l'espai urbà, fins als sistemes constructius, materials i fluxos dels edificis, tot passant per la redefinició tipològica de l'edifici, amb la complicitat i participació de l'usuari.

El curs està compost per 3 mòduls de 6 setmanes, amb una entrega avaluada per a cada mòdul. En el curses faran 3 workshops, 6 visites d'edificis i 10 cases studies. Les 3 sessions setmanals de 4 hores estan estructurades de la següent manera:

 • Sessió teòrica + sessió exercici aplicat
 • Sessió de taller
 • Sessió visita d'edifici o conferència  magistral amb ponent convidat

1. ECODISSENY BARRI

1.1. Sostenibilitat urbana

 • Agenda 21
 • Ecologia urbana
 • Resiliència urbana, Peak-oil, Post-Carbone cities
 • Ecodisseny i autosuficiència
 • Ecobarris
 • Acció Pla de Barris de la Generalitat de Catalunya

1.2.    Cases Studies

 • Anàlisis de diferents barris a Europa com Freiburg, Barcelona, BedZed, Kronsberg

1.3.    Eines d'avaluació de la sostenibilitat urbana

 • VEA, eina d'anàlisis ambiental qualitativa
 • Indicadors Ecodisseny
 • Indicadors Agència Ecologia urbana
 • Indicadors Community Resilience

2.    ECODISSENY EDIFICI
2.1. Edifici sostenible

 • Bioclimatisme
 • Sistemes passius i actius
 • Passivhaus
 • Ecodisseny
 • Recursos endògens Aigua, Energia, materials i residus
 • Estratègies de reducció demanda i emissions, ecoeficiència, reciclatge
 • Solar Decathlon

2.2.    Cases Studies

 • Visites i anàlisis de diferents edificis d'habitatges sostenibles exemplars

2.3. Eines d'avaluació per a edificis sostenibles

 • Passivhaus
 • Certificació LEED
 • VERDE

3.    ECODISSENY REHABILITACIÓ
3.1. Rehabilitació energètica

 • Aïllament
 • Energies Renovables
 • Envolupant tèrmica
 • Concepte PLUS

3.2.Cases Studies

 • Visites i anàlisis de diferents edificis públics i privats amb rehabilitacions sostenibles exemplars

3.3. Eines d'avaluació per a edificis sostenibles

 • Label SQUARE
4.    TALLERS (WORKSHOPS)
4.1. Desenvolupar una proposta d'Ecobarri en un context urbà existent amb les eines d'avaluació i indicadors facilitats
4.2. Dissenyar un edifici pel reciclatge "Ecopunt verd de barri" d'acord amb el Briefing de l'Agència de Residus de Catalunya, per fomentar la sostenibilitat social i ambiental
4.3. Projectar el disseny tipològic i constructiu dels habitatges per a la Rehabilitació integral i energètica en base a diferents labels de certificació ambiental europeus

5.    PROJECTE TRONCAL
5.1. Redisseny d'un barri i d'un edifici d'habitatges plurifamiliars socials a Barcelona com els barris de Sagrera - Sant Andreu i el barri del 22@.

El treball final del postgrau permet facilitar als alumnes les eines necessàries per avaluar i aplicar les estratègies de sostenibilitat per portar a terme la revitalització i transformació d'un barri existent d'habitatges socials plurifamiliars des de l'escala urbana fins als sistemes constructius.

Destinataris

 • Graduats en Disseny Industrial, Enginyeria, Ciències Ambientals, etc.
 • Arquitectes, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació.
 • Llicenciats en Belles Arts.
 • Perfils professionals o acadèmics amb experiència acreditada en els diferents àmbits d'aquests estudis.

Requisits

Fer la preinscripció a través de la web d'ELISAVA

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà i anglès

Durada

Properes edicions: De setembre 2014 juliol 2015. De febrer de 2015 a febrer de 2016.

Objectius

Aprofitar la ubicació del curs dins del context acadèmic per potenciar el rigor i, a la vegada, l'experimentació. Obrir camins per a la innovació y la recerca, etc.

Titulació obtinguda

Màster en Disseny i Hàbitat, títol expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i ELISAVA Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona.

Pràctiques

ELISAVA disposa d'una Borsa de pràctiques per els alumnes i disposen d'un Servei de Borsa de treball per els estudiants antics.

Preu

8500 €
Els membres de l'Associació d'Antics Alumnes de l'Escola gaudiran d'un 15% de rebaixa.

Borsa de treball

Professorat

RAFAEL BALANZÓ Arquitecte i paisatgista. Cap d'àrea de Reedificació a ELISAVA. Membre de l'Associació AUS,Arquitectura i Sostenibilitat, del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Consultor en projectes de Sostenibilitat urbana. RICARDO GUASCH CEBALLOS Doctor en Arquitectura. Director Acadèmic d'ELISAVA Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona. Codirector del Màster en Disseny de l'Espai Interior a ELISAVA. JOSEP LINARES Enginyer d'Edificació. Director de la Unitat de Rehabilitació i millora de l'habitatge de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Professor d'Enginyeria d'Edificació d'ELISAVA. TXATXO SABATER Doctor en Arquitectura. Ha estat professor titular al Departament de Composició Arquitectònica a l'Escola d'Arquitectura del Vallès (EAV-UPC). Autor de la guia d'estudis “Gerohabitació, cohabitació, emancipació”.

Lloc on s'imparteix el curs

ELISAVA Escola Superior de Disseny e Enginyeria de Barcelona (La Rambla 30-32)

Horari

dimecres, dijous i divendres, de 17h a 21.15h
Màster en Disseny i Hàbitat
Elisava Facultat de Disseny i Enginyeria de Barcelona
Campus i seus: Elisava Facultat de Disseny i Enginyeria de Barcelona
Elisava Facultat de Disseny i Enginyeria de Barcelona
La Rambla 30-32 08002 Barcelona
Cursos més populars
X