IED Istituto Europeo di Design - Barcelona

Màster en Disseny d'Interiors

IED Istituto Europeo di Design - Barcelona

Màster
Presencial
60 Crèdits
  • Barcelona
12.400 €

Descripció

Durant el Màster en Disseny d'Espais Interiors s'adquireixen els coneixements i les eines necessàries per resoldre projectes emmarcats en el sector de l'Hospitality que són l'eix del curs. Es treballa amb situacions reals que compten amb la participació de clients veritables, proporcionant una experiència imprescindible per desenvolupar-se posteriorment en el mercat laboral actual.

El màster es compon d'una base transversal seguida per una especialització. D'aquesta manera en el curs acadèmic s'obté una de les dues titulacions:

Màster en Disseny d'Interiors per a Hotels i Espais Gastronòmics, o Màster en Disseny d'Interiors per Retail.

Gràcies a les classes teòriques i pràctiques impartides per professionals en actiu, els estudiants adquireixen els coneixements i les eines necessàries per resoldre els projectes proposats durant el curs. Aquests estan emmarcats en el sector de l'Hospitality de la ciutat de Barcelona, ??són situacions reals i compten amb la participació de clients veritables.

Sortides a espais rellevants a Barcelona dins el sector, visites a estudis de disseny, conferències, workshops i monogràfics completen i amplien la proposta de continguts del Màster.

especialitzacions:

Si l'estudiant està interessat en obtenir les dues especialitzacions, podrà realitzar l'altra en el curs següent, quedant convalidada la base transversal i obtenint així la segona titulació de màster.

Disseny d'Interiors per a Hotels i Espais Gastronòmics

L'especialitat dota de les eines que es requereixen per a una diferenciació d'aquests espais a partir de l'experiència dels seus usuaris i els requisits comercials.

Disseny d'Interiors per Retail

El disseny d'espais comercials es vincula estretament amb la imatge de marca, incloent-la en el procés creatiu.

Veure més

Destinataris

Professionals amb un mínim de dos anys d'experiència, titulats en disciplines relacionades amb el disseny, preferentment en arquitectura, disseny d'interiors o disseny industrial, que vulguin adquirir les eines necessàries per enfrontar-se a un projecte d'interiorisme del sector de l'hospitality de manera eficaç , i en el context d'un mercat cada vegada més competitiu i canviant.

Professionals d'altres àmbits que no siguin purament de disseny, però en aquests casos els estudiants hauran de ser conscients de posseir, per compte propi, suficients coneixements sobre el disseny espacial, l'elaboració de conceptes aplicats al projecte i el maneig de les eines de representació gràfica digital contemporànies. En aquests casos les possibilitats d'èxit de l'estudiant estan relacionades amb el seu procés de formació empíric, i les seves capacitats autodidactes.

Veure més

Requisits

En tots els casos els alumnes hauran de presentar un CV i una cartera amb projectes propis tant de l'àmbit acadèmic com professional.

Metodologia

El Màster en Disseny d'Interiors per a Hotels i Espais Gastronòmics potència l'aplicació dels coneixements teòrics. Així, totes les assignatures es posen en pràctica durant el desenvolupament dels projectes. Aquest mètode comporta un alt grau de cohesió entre la part teòrica i la pràctica, a més d'afavorir conclusions viables des del punt de vista constructiu i econòmic. Per tant, el mecanisme de treball és necessàriament actiu i aplicat a la realitat professional, sense oblidar la llibertat d'ideació, experimentació i redacció d'hipòtesis dels estudiants. L'observació, l'anàlisi i l'experimentació formen part essencial de l'aprenentatge. És per això que tant les classes teòriques com els projectes estan recolzats per sortides i visites guiades pels professors del Màster. D'aquesta manera, els estudiants tenen l'oportunitat de conèixer l'entorn arquitectònic i d'interiorisme de Barcelona de la mà de professionals de la ciutat.

Idiomes en què s'imparteix

Espanyol.

Horari/Torn

Dilluns a divendres de 18.30 a 22.40.

Durada

Data d'Inici: 26 de setembre de 2019.

Objetius

Treballar tots els punts propis d'un projecte d'interiorisme en el sector del Hospitality: des de la concepció de la idea i la generació del concepte fins a la projecció de la proposta que inclou el disseny de totes les solucions tecnològiques (selecció de materials, criteris de sostenibilitat, luminotècnia ...).

Explorar solucions creatives i innovar en el disseny des d'una mirada crítica i contemporània. Proposar una investigació sobre els aspectes formals, funcionals i tècnics que permeti als estudiants fer un salt qualitatiu en la seva carrera.

Millorar la capacitat de comunicació gràfica dels estudiants amb el treball de la representació dels projectes a força de la generació de plànols, renders i maquetes.

Exercitar els estudiants amb presentacions orals davant d'un públic professional o un client.

Capacitar els estudiants per interactuar amb diferents professionals del sector.

Adquirir una metodologia creativa i projectual pròpia que permeti als estudiants desenvolupar la seva carrera en aquest o qualsevol altre àmbit del món del disseny.

Titulació obtinguda

La planificació didàctica de tots els cursos IED Màster es basa en els criteris que marca l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). IED Màster adopta un sistema de crèdits que segueix l'estructura dels European Credit Transfer System (ECTS). IED Màster expedeix exclusivament títols privats propis.

Perspectives laborals

El Màster desenvolupa les competències pròpies del dissenyador. Ofereix als estudiants una formació completa que els permet enfrontar-se a tot tipus de projectes relacionats amb el món del disseny. Finalitzen els estudis sent capaços de proposar, desenvolupar i implementar nous i innovadors espais en qualsevol àmbit del disseny, tot i que el Màster està orientat a l'interiorisme d'hotels i espais gastronòmics. Aquest tipus de projectes, amb un caràcter eminentment comercial, estan estretament relacionats amb la imatge de marca i el branding, de manera que els estudiants adquireixen coneixements que a més els permeten orientar la seva professió cap a aquest sector. En qualsevol cas, el Màster prepara els estudiants tant per aportar valor en equips interdisciplinaris en estudis d'Arquitectura i Disseny d'Interiors com per treballar de forma independent des del seu propi estudi.

Preu

12.400 €
També et recomanem aquests cursos