Escuela Superior de Diseño de Barcelona
Màster
On-line
60 Crèdits
5.200 €

Descripció

Programa que mostra cada un dels productes que componen el sector, des de les fases de disseny, tipologies de producte, materials, així com les tècniques de producció. Ofereix una visió actualitzada de les tendències i les marques líders.

El disseny de moda és una disciplina artística que ha evolucionat de manera molt accelerada durant les últimes quatre dècades. Els processos de creació i comercialització s'han diversificat arran dels diferents usos socials del vestir i pels grans avenços tecnològics que s'han anat succeint en els diferents àmbits de la moda.

Ser dissenyador de moda, avui dia, no implica solament ser capaç de crear col·leccions coherents i atractives, sinó que el professional de la moda també ha de ser capaç de conèixer i seleccionar correctament els teixits, tenir nocions clares de patronatge, considerar les estratègies més adequades per establir una negociació eficaç amb els tallers de producció, controlar acuradament els timmings del procés ... El perfil de professional ha canviat i les habilitats requerides són cada vegada més transversals.

Actualment, la indústria de la moda espanyola supera ja els 400 milions d'euros de facturació anual i es requereixen, ja no només a Espanya, professionals preparats i amb els coneixements necessaris per treballar en el sector, ja sigui com a dissenyador amb una marca pròpia o bé formant part d'un equip creatiu multidisciplinari en petites, mitjanes o grans empreses del sector.

El Màster de Disseny de Moda està plantejat d'una manera rigorosa seguint un fil conductor progressiu a partir del concepte disseny. Al llarg del Màster, l'alumnat adquirirà un conjunt de coneixements que se sumaran a mesura que vagi avançant el curs, de manera que es completarà tota la formació abans de la feina de final de màster.

Les assignatures i els temaris estan concebuts per a finalitzar els estudis amb una visió global de les disciplines de la moda i amb una formació completa gràcies a l'acurada elecció dels continguts. Tota la informació que es dispensa en el Màster és clara i concisa, a més d'estar estrictament seleccionada per adquirir les competències necessàries, sense explicacions accessòries ni activitats prescindibles.

L'equip docent durà a terme un seguiment constant de l'alumnat dissenyant activitats significatives, suggerint interessants treballs i plantejant debats enriquidors.

A través d'aquesta dedicació del professorat, l'alumne integrarà els coneixements necessaris per poder dur a terme un bon projecte de final del màster i estarà en possessió d'un background sòlid i amb estratègies clares per afrontar un profitós futur professional.

Tots els docents estan curosament seleccionats, són professionals del sector i ofereixen la garantia de compartir obertament tot el seu coneixement i experiència.

Per cursar el Màster no es requereixen coneixements previs en el sector, però sí una dosi de creativitat, a més de constància en el treball i dedicació en la realització de les tasques assignades. L'alumnat format en estudis de moda, o que hagi tingut un contacte previ amb el sector, trobarà en el Màster la concreció dels coneixements teòrics i pràctics més rellevants gràcies a la innovadora estructura dels temaris ia l'aportació directa dels professionals que imparteixen el curs, tots ells en actiu i amb experiència docent.

El món de la moda és fascinant causa de tots els seus vessants creatives i a les sortides professionals que proporciona. Una formació de qualitat garanteix un bon contacte amb la realitat del sector i una millor focalització en l'exercici de la professió.
Veure més

Temari del curs

El Màster en Disseny de Moda s'estructura a partir de diferents assignatures que plantegen conceptes i eines que es van sumant i que permetran l'elaboració del projecte de final del màster. En acabar el Màster, els estudiants generessin el suficient material per desenvolupar un portafoli digital que els permetrà promocionar-se en l'entorn laboral.
 
Història de la Moda.
La història de la moda és el reflex dels esdeveniments socioculturals d'una societat. És la hibridació entre història, art i cultura. La moda no és només l'art del vestit i de la confecció, també és una resposta estilística i funcional a un context determinat. Més enllà de la necessitat bàsica de cobrir-se i protegir-se el cos, la moda conviu subjecta als cànons de bellesa, als esdeveniments sociològics, polítics i històrics i al caràcter estilístic de cada civilització. Al cap ia la fi, és la societat qui la produeix.
Aquesta assignatura pretén iniciar l'estudiant en la història i l'evolució del vestit, des del segle XX fins a l'actualitat, des de la seva relació amb la sociologia, l'antropologia i la història i al costat de les seves disciplines artístiques germanes (l'art, el disseny i les arts escèniques i creatives). Per sobre de tot, aquesta assignatura neix amb la voluntat de ser una eina i una font d'inspiració per a l'alumnat.

Branding i Empresa.
Tots dos aspectes aportaran coneixements a l'estudiant sobre el marc conceptual que representa la marca i com aquesta és l'element comunicatiu amb el qual l'empresa es relaciona amb el seu entorn.
S'oferiran eines perquè l'alumne pugui establir una estratègia de marca: valors, posicionament i personalitat. D'acord amb això, s'impartiran eines de generació una identitat de marca que es correspongui amb l'estratègia. Finalment, l'alumne serà capaç d'establir una experiència de marca per a l'usuari, generant valor per al seu producte o servei. La teoria s'impartirà sobre casos d'èxit i el coneixement obtingut s'assentarà mitjançant la creació d'una marca, de lliure elecció per a l'estudiant.
D'altra banda, s'impartiran nocions sobre empresa perquè aquells alumnes que estiguin interessats en emprendre puguin fer-ho de forma àgil. Es donaran nocions del dia a dia a tenir en compte en una empresa per mantenir l'activitat empresarial de forma eficient.

Assessoria d'Imatge.
La imatge és la nostra eina de comunicació i connexió interpersonal. A través d'ella projectem qui som, mostrant la nostra essència i personalitat. La indumentària i els colors ens ajuden a reforçar el nostre missatge.
L'objectiu d'aquesta assignatura és conèixer i ser conscients de la funció dels elements més importants de la imatge per aplicar els punts més rellevants en el procés de creació i desenvolupament de col·leccions.
Cada línia, forma i color té la seva pròpia funció. Ser conscients de la seva ocupació, serà vital per a aplicar-lo en la indumentària i ens ajudarà a aconseguir els nostres objectius visuals i saber treballar amb més facilitat els punts forts de cada tipologia i corregir els inestetismes.

Disseny i Creativitat.
El disseny i la creativitat estan en les bases de qualsevol activitat relacionada amb la moda.
S'ensenyaran les eines, habilitats, processos i tècniques que seran més útils per afavorir que l'alumne pugui desenvolupar-se amb soltesa en la creació i desenvolupament de peces i col·leccions.
S'elaboraran briefings, sketchbooks, moodboards, panells de tendències, cartes de volums, plannings, dibuixos plànols a mà en Rotring i en color.
Es treballaran estratègies creatives per dissenyar peces i col·leccions: volants, agulla màgica, peça lúdica, segona pell ..., totes elles adaptades a un target i públic concret.

Disseny de Complements.
El calçat i la marroquineria són complement essencials que conforma la indumentària d'una persona.
En aquesta assignatura treballarem els aspectes tècnics bàsics, els sistemes de representació i els elements i materials típicament utilitzats en aquest sector.
Es dotarà l'alumne dels coneixements imprescindibles per dissenyar col·leccions que siguin equilibrades i amb viabilitat productiva i comercial.

Tricot.
Els teixits de punt tenen una gran diversitat d'aplicacions ja com a peces senceres o com a part d'elles. És impossible passar un dia sense usar, vestir-se, trobar-se, o beneficiar-se directament en alguna forma dels teixits de punt.
En aquesta assignatura ens introduirem en el món del disseny de peces de punt rectilini. Coneixerem les particularitats del producte, les diferents estructures, tipologia de peces i com es plantegen les col·leccions, intentant combinar la creativitat amb les especificacions tècniques.
També es treballarà la relació entre disseny i manufactura, la fitxa tècnica, la recerca de proveïdors i el seguiment del procés des del prototip fins al lliurament de la producció. La unitat conclourà amb el desenvolupament d'una col·lecció de peces de punt.

Teixits, fornitures i estampats.
Els teixits són la matèria primera bàsica de la confecció i les fornitures i els estampats els detalls que fan ressaltar les peces.
En l'assignatura de teixits, fornitures i estampats, s'ensenyaran les característiques, propietats i comportament dels materials i en la selecció el més adequat segons la peça.
S'aprendrà la nomenclatura correcta de cada teixit i a saber diferenciar els processos i fases de fabricació, així com el seu gramatge i composició.
S'estudiaran les tècniques de tinció i estampació de cada teixit, els avenços en R + D i a com buscar i negociar amb els diferents proveïdors de teixits i fornitures.

Patronatge.
El patronatge és la clau per tancar i definir correctament les peces i col·leccions dissenyades.
Aquesta assignatura es presenta com una introducció i desenvolupament del patró, de manera que permeti realitzar les peces prèviament dissenyades i fer-les realitat.
Es mostraran les bases del patronatge i el perquè partim d'elles. S'estudiarà la informació que ha de contenir un patró, la transformació dels patrons i com extreure el patró d'una peça física.
Es patronarán peces tan fonamentals com: la faldilla, la camisa i la caçadora, l'americana o blazer, els pantalons, la samarreta i la dessuadora. Proposant als alumnes dur-les a terme juntament amb l'assignatura de costura. Així mateix, es mostrarà de quina manera es digitalitzen els patrons i els programes informàtics de patronatge per ordinador més utilitzats del sector.

Confecció i Moulage.
La confecció d'una peça pot realitzar-se a partir d'un patró o treballant directament sobre el cos o un maniquí.
En Confecció i Moulage es mostraran els principis bàsics de la costura, tant a mà com a màquina, i com implementar-tant en la fabricació de prototips i peces de producció, com en la tècnica de creació del moulage.
L'alumne aprendrà a interactuar amb els diferents tipus de tallers de producció i a expressar-se correctament per aconseguir el resultat de confecció desitjat.
Els objectius seran diferenciar entre costura de col·lecció i costura de producció. Coneixerem els diferents tipus de puntada tant a mà com a màquina, aprofundint en les més utilitzades i coneixerem els diferents tipus de tallers i com comunicar-se a nivell confecció d'una manera eficaç.
S'oferiran els coneixements bàsics de la tècnica del moulage i s'implementaran amb la realització de dissenys sobre el maniquí.

Fitxa tècnica i producció.
La fitxa tècnica conté la informació necessària per poder dur a terme la producció d'una peça.
En aquesta assignatura s'estudiaran les fases i eines imprescindibles del procés de producció.
Considerant que la fitxa tècnica és un dels elements bàsics d'aquest procés, s'aprendrà el dibuix en pla, el llenguatge tècnic i les eines útils que ens permetran comunicar la informació necessària de forma gràfica.
S'oferiran les pautes per planificar i executar la producció del nostre disseny de manera professional, independentment del tipus de taller i / o país en el qual es realitzi.

Treball Final de Màster.
El Projecte Final de Màster engloba tot l'aprenentatge que l'alumne ha anat adquirint al llarg del màster en les seves diferents assignatures. Consistirà en desenvolupar un treball a títol individual o en grups de màxim 3 alumnes. Serà de temàtica lliure i haurà d'estar associat als continguts estudiats. És imprescindible que compti amb el beneplàcit del tutor assignat.
 
Activitats addicionals / Workshop:
Sostenibilitat.
Amb el workshop de Sostenibilitat, l'alumne coneixerà els materials i aprendrà els processos per crear moda sostenible que compleixi amb els criteris necessaris per a la conservació dels recursos mediambientals.
Entendrà la normativa vigent i els controls de qualitat per utilitzar els etiquetatges propis de peces i analitzarà les tendències de reciclatge en el món del disseny.

Sketchbook.
Amb el workshop de Sketchbook, l'alumne aprendrà a realitzar una bona recerca d'informació i a interpretar-la per poder plasmar-correctament.
Utilitzarà diferents tècniques i materials de maquetació i de presentació, tant artesanals com digitals, per elaborar un bon quadern i guia de consulta.
El Pla d'Estudis s'estructura en quatre mòduls.
Veure més

Destinataris

Aquest Màster va dirigit a graduats o llicenciats universitaris que tinguin relació amb diferents camps artístics:

• Disseny de moda

• Disseny gràfic

o Disseny de producte

o Belles Arts

o Enginyeria tèxtil

o Enginyeria en gènere de punt

o Fotografia

o Estilisme

o Assessoria d'Imatge

o Màrqueting i Comunicació

o Restauració

El Màster també va dirigit a graduats superiors que tinguin relació amb els diferents camps artístics:

• Patronatge

• Confecció

• Retail

Interès o experiència professional en l'àmbit del disseny.

Durada

Data d'inici: Novembre 2019
Durada: 12 mesos (60 ECTS).

Objectius

• Comprendre la realitat del sector de la moda en totes les seves vessants.

• Adquirir el bagatge històric relatiu a línies, volums i estètica per a realitzar qualsevol tipologia de projecte i saber contextualitzar-lo.

• Conèixer la cultura i els esdeveniments rellevants en l'àmbit creatiu i artístic, a més dels aspectes socials, culturals, econòmics i polítics que els condicionen.

• Considerar els mecanismes necessaris per a la creació de col·leccions de roba, complements o tricot, en funció del mercat al qual es va dirigit i ser capaç de calcular costos i marges de benefici.

• Identificar les característiques, propietats i comportaments dels materials utilitzats en els diferents àmbits del disseny de moda.

• Guanyar seguretat en la utilització de les tècniques de patronatge, confecciónn i moulage.

• Assimilar una metodologia de treball que permeti optimitzar temps i esforços i que ajudi a planificar col·leccions equilibrades i coherents pel que fa a tipologia de producte, materials, processos i acabats.

• Exercitar habilitats de desenvolupament d'estratègies i de creativitat per generar projectes i trobar solucions originals, innovadores i funcionals.

• Ser capaç, com a professional, de dirigir, dissenyar i implementar un projecte de moda d'una manera autònoma, o de participar en un equip especialitzat.

• Mostrar un caràcter emprenedor a través de la consolidació dels coneixements d'empresa, mercat i proposta de valor, per gestionar projectes, els seus processos i les interaccions entre aquests.

• Assimilar les eines bàsiques per saber investigar i analitzar tendències de moda i la seva aplicació en projectes professionals.

Perspectives laborals

Departament de disseny.
Departament de producció.
Departament de gestió de proveïdors.
Creació d'una marca i / o empresa pròpia.
Equip de disseny com a proveïdor per a altres firmes.
Proveïdor de fils i teixits.
Proveïdor de fornitures.
Departament d'I + D.
Empresa d'assessoria d'imatge.

Preu

5.200 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Disseny de moda

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.

Màster en Disseny de moda