Màster en Disseny de Moda

Màster
On-line
60 crèdits
5200 €

Descripció

El Màster de Disseny de Moda segueix un fil conductor progressiu a partir de l'concepte disseny, que permetrà aprendre a seleccionar i treballar el teixit més adequat per a cada disseny, així com traslladar el treball creatiu a la producció directa del nostre disseny de moda.

Temari

El Màster en Disseny de Moda s'estructura a partir de diferents assignatures que plantegen conceptes i eines que es van sumant i que permetran l'elaboració d'el projecte de final de màster. A l'acabar el Màster, els estudiants generessin el suficient material per desenvolupar un portafoli digital que els permetrà promocionar-se en l'entorn laboral.

Aula Oberta
Espai obert d'aprenentatge destinat a el programari Adobe Creative Cloud. 6 setmanes de durada, en paral·lel a l'taller introductori i a el primer mòdul

Història de moda (5 ECTS)
Ens iniciarem en la història i l'evolució de l'vestit, des del segle XX fins a l'actualitat.

Branding i empresa (5 ECTS)
Estudiarem el marc conceptual que representa la marca i com aquesta és l'element comunicatiu amb el qual l'empresa es relaciona amb el seu entorn.

Assessoria d'imatge (5 ECTS)
Identificarem els punts més rellevants de la imatge en el procés de creació i desenvolupament de col·leccions.

Disseny i creativitat (5 ECTS)
Coneixerem les eines, processos i tècniques més útils per desenvolupar-se amb soltesa en la creació de peces i col·leccions.

Disseny de complements (5 ECTS)
Estudiarem els aspectes tècnics bàsics, els sistemes de representació i els elements típicament utilitzats en calçat i marroquineria.

Tricot (5 ECTS)
Ens introduirem en el món de el disseny de peces de punt rectilini.

Teixits, fornitures i estampats (5 ECTS)
Coneixerem les característiques, propietats i comportament dels materials per seleccionar el més adequat segons la peça.

Patronatge (5 ECTS)
Introducció i desenvolupament de el patró, de manera que permeti realitzar les peces prèviament dissenyades i fer-les realitat.

Confecció i Moulage (5 ECTS)
Mostrarem els principis bàsics de la costura, i com implementar-tant en la fabricació de prototips i peces de producció, com en la tècnica de creació de l'moulage.

Fitxa Tècnica i Producció (5 ECTS)
Estudiarem les fases i eines imprescindibles de el procés de producció.

Treball Final de Màster (10 ECTS)
Es desenvoluparà individualment o en grups de màxim 3 alumnes englobant tot l'aprenentatge adquirit al llarg de l'màster.

taller Sketchbook
Asseurem les bases d'un llibre de consulta creativa on recopilar la informació necessària per desenvolupar projectes de moda.

taller Sostenibilitat
Coneixerem el context i els reptes actuals de la indústria en l'àmbit de la sostenibilitat.
 
Les matèries que integren el pla d'estudis es distribueixen de la següent manera:
Assignatures - ECTS
Història de la moda maig
Branding i empresa 5
Assessoria d'imatge 5
Disseny i creativitat maig
Disseny de complements 5
tricot maig
Teixits, fornitures i estampats maig
Patronatge 5
Confecció i Moulage maig
Fitxa tècnica i producció 5
Treball Final de Màster 10
TOTAL ECTS 60

Requisits

Aquest Màster va dirigit a graduats o llicenciats universitaris que tinguin relació amb diferents camps artístics:
• Disseny de moda
• Disseny gràfic
• Disseny de producte
• Belles Arts
• Enginyeria tèxtil
• Enginyeria en gènere de punt
• Fotografia
• Estilisme
• Assessoria d'Imatge
• Màrqueting i Comunicació
• Restauració
El Màster també va dirigit a graduats superiors que tinguin relació amb els diferents camps artístics:
• Patronatge
• Confecció
• Retail
Interès o experiència professional en l'àmbit de el disseny.

Durada

Data d'inici: Novembre 2020. Durada: 12 mesos (60 ECTS).

Objectius

• Adquirir el bagatge històric relatiu a línies, volums i estètica per a realitzar qualsevol tipologia de projecte i saber contextualitzar-lo.
• Conèixer la cultura i els esdeveniments rellevants en l'àmbit creatiu i artístic, a més dels aspectes socials, culturals, econòmics i polítics que els condicionen.
• Considerar els mecanismes necessaris per a la creació de col·leccions de roba, complements o tricot, en funció de mercat a què es va dirigit i ser capaç de calcular costos i marges de benefici.
• Identificar les característiques, propietats i comportaments dels materials utilitzats en els diferents àmbits de el disseny de moda.
• Guanyar seguretat en la utilització de les tècniques de patronatge, confecciónn i moulage.
• Assimilar una metodologia de treball que permeti optimitzar temps i esforços i que ajudi a planificar col·leccions equilibrades i coherents pel que fa a tipologia de producte, materials, processos i acabats.
• Exercitar habilitats de desenvolupament d'estratègies i de creativitat per generar projectes i trobar solucions originals, innovadores i funcionals.
• Ser capaç, com a professional, de dirigir, dissenyar i implementar un projecte de moda d'una manera autònoma, o de participar en un equip especialitzat.
• Mostrar un caràcter emprenedor a través de la consolidació dels coneixements d'empresa, mercat i proposta de valor, per gestionar projectes, els seus processos i les interaccions entre aquests.

Titulació obtinguda

Les persones que superin l'avaluació de el programa obtindran la doble titulació: títol propi de ESDESIGN Escola Superior de Disseny de Barcelona i títol propi de la Universitat Internacional de València, que els acreditarà com a professionals en l'especialitat cursada.

Professorat

Directores del Programa: Elisabet Carlota & Elisenda Oms.
Campus i seus: Escuela Superior de Diseño de Barcelona
Escuela Superior de Diseño de Barcelona
Barcelona
Cursos més populars
X