IL3 - Universitat de Barcelona

Màster en Dret Digital i Societat de la Informació

IL3 - Universitat de Barcelona

Màster
Presencial
60 Crèdits
6.470 €

Descripció

Les noves tecnologies han transformat la nostra vida professional i personal. La LSSI, la LOPD, i l'ordenament jurídic vigent han canviat, a la par que ho han fet l'actual Societat de la Informació i les TIC (Tecnologia de la Informació i la Comunicació). El ritme frenètic al que avança el Dret digital posa de manifest la bretxa existent entre la normativa vigent, la societat i la formació.Els avenços tecnològics, els mitjans i la telecomunicació impacten en diferents àmbits com la seguretat, la privacitat o els actius intangibles, entre molts d'altres que, sumats a la creixent necessitat d'experts en Dret digital, fan imprescindible una formació especialitzada.El Màster en Dret Digital i Societat de la Informació t'aporta els fonaments legals i les eines que un professional expert ha de tenir per conèixer i desenvolupar les diferents polítiques en Dret digital, tant per a empreses i institucions (públiques i privades) com en la defensa jurídica de persones.
Veure més

Temari del curs

1. Immersió al dret digital
1.1. Introducció al Dret de la Societat de la Informació.
1.2 Drets i llibertats digitals de les persones.
1.3. Dret i empresa en entorns digitals: IT Governance, Starts-ups i economia col•laborativa.
1.4. Actius intangibles i Internet.
1.5. Comerç Electrònic i Reputació Digital.
1.6. Privacitat i protecció de dades.
1.7. La seguretat de la informació i de les TIC: visió tècnic-jurídica.
1.8. Gestió de riscos i "Compliance".
1.9. Processos, tecnologia i resolució de conflictes.
1.10. Il·lícits digitals.
1.11. Tecnologies de la informació i administracions publiques: "eGovernment".
1.12. Estratègia Professional i especialització.
1.13. Introducció i Fonaments tecnològics.

2. Drets i llibertats digitals de les persones
2.1. El desenvolupament dels drets humans de "quarta generació".
2.2. La llibertat d'accés a la informació en Internet: exclusions i inclusions digitals.
2.3. La llibertat d'expressió, d'associació i de pensament al ciberespai.
2.4. L'assessorament jurídic de Social Media Managers i Community Managers.
2.5. Dret, menors i família en entorns digitals.
2.6. La neutralitat a la Xarxa versus monopolis i oligopolis tecnològics.

3. Dret i empresa en entorns digitals: IT Governance, Starts-ups i economia col·laborativa
3.1. Corporate Governance, IT Governance: principis, normes i funcionament de les empreses orientades a tecnologia.
3.2. Nous models d'empresa i la qualitat de la gestió TIC .
3.3. Aspectes jurídics de l'economia col·laborativa.
3.4. L'assessorament jurídic d'emprenedors i start-ups digitals.
3.5. Outsourcing: contractació a tercers de béns i serveis.
3.6. Les noves relacions laborals a les empreses digitals: teletreball, control empresarial i dret a la intimat.

4. Actius intangibles i Internet
4.1. Actius intangibles. Registre i gestió de marques. Propietat intel•lectual en entorns digitals.
4.2 Sistema de noms de domini.
4.3 Cobertura jurídica d'una plataforma digital.

5. Comerç Electrònic i Reputació Digital
5.1. Marc normatiu i pràctic en la prestació de serveis per Internet.
5.2. E-commerce: aspectes legals i fiscals.
5.3. Responsabilitat jurídica dels prestadors de serveis a Internet.
5.4. Perspectiva legal del dret audiovisual.
5.5. Social media: Aspectes jurídics de les principals xarxes socials.
5.6 Reputació digital: gestió jurídica i comunicativa de les crisis.
5.7 Identitat corporativa i Publicitat online.

6. Privacitat i protecció de dades
6.1. Dret a la intimitat, a l'honor i a la pròpia imatge.
6.2. Protecció de dades personals.
6.3. La privacitat de les xarxes socials i la intimitat.
6.4. Binding Corporate Rules (BCR), transferències internacionals de dades, reglament europeu de protecció de dades i dret comparat.

7. La seguretat de la informació i de les TIC: visió tècnic-jurídica
7.1. Fonaments i estàndards de Seguretat de la Informació.
7.2. El binomi seguretat de la informació com obligació legal i seguretat de la informació com bones pràctiques.
7.3. Visió pràctica de l'auditoria de sistemes d'informació. El perfil professional d'auditor de sistemes d'informació.
7.4. Sistemes de Gestió de la Seguretat de la Informació (SGSI): ISO 27001:2013.
7.5. Auditoria i perfil jurídic: mètodes de treball d'auditoria de seguretat aplicada a les obligacions legals d'auditar sistemes de informació.

8. "Compliance" i Gestió de riscos
8.1. Marc normatiu i introducció al Compliance.
8.2. Metodologia per a la gestió del compliment normatiu (ISO 19600 - Compliance Management Systems (CMS).
8.3. Implantacions i casos pràctics.

9. Processos, la prova electrònica i resolució de conflictes
9.1. Incidència de la tecnologia en els processos judicials: l'advocat, la nova oficina judicial i el procés electrònic.
9.2. Fonts i mitjans de prova electrònics. Com dotar de seguretat jurídica els documents electrònics.
9.3. Règim jurídic de la prova electrònica en el procés civil: obtenció i aportació de prova electrònica.
9.4. Riscos associats en la prova electrònica i col•lisió amb drets fonamentals. La cadena de custòdia.
9.5. Anàlisi forense digital i la seva pràctica per mitjà d'experts forenses: "computer forensics".
9.6. Tendències i nous models de resolucions de conflictes digitals per canals digitals: arbitratge i mediació.

10. Il·lícits digitals
10.1. Ciberdelinqüència i criminalitat digital global.
10.2. Delictes tecnològics: dels fets digitals a la tipificació penal .
10.3. Col·lisió amb drets fonamentals: drets a la intimitat i secret de las telecomunicacions.
10.4. Problemes en la investigació digital en el procediment criminal: mitjans previstos a les normes processals penals.
10.5. Persecució de delictes tecnològics: comunicació amb ISP, Unitats tecnològiques de cossos de seguretat i altre operadors.
10.6. Recursos humans a l'empresa, ús de tecnologies i il•lícits laborals.

11. Tecnologies de la informació i administracions publiques: "eGovernment"
11.1. Marc normatiu. El procediment administratiu digital.
11.2. Aplicació de la normativa d'accés electrònic als serveis públics.
11.3. La regulació: motor o barrera de la Innovació en el sector públic.
11.4. Governança i democràcia electrònica: objectius generals i tàctics per al seu desplegament.
11.5. Xarxes socials i administracions públiques: nous canals de relació i participació ciutadana.
11.6. Ús intensiu de les TIC en el sector públic: "cloud computing", "big data", "Open data" i "Smartcities".
11.7. Les TIC com a facilitadores de la transparència i de l'accés a la informació del sector públic.
11.8. Models d'aprovisionament de les TIC en el sector públic.
11.9. Les TIC en l'Administració de Justícia: l'expedient electrònic judicial.
11.10. "Ciberseguretat": salvaguarda de la seguretat pública en relació a l'ús de les TIC.
11.11. "Ciberguerra": desplegament de la defensa nacional a les xarxes i protecció d'infraestructures TIC crítiques.

12. Estratègia professional i especialització
12.1. Estratègia i Planificació Professional
12.2 Mercat, competència i posicionament
12.3 Models Professionals i models de negoci
12.4 eMarketing, Xarxes Socials, Marca, i Reputació professional
12.5 Productivitat, operativitat i models de treball
12.6 Dret i Mobile
12.7 Dret i Joc Online
12.8 Dret i Intel·ligència Digital i Artificial
12.9 Altres (Cloud Computing, Big Data, Byod, Internet of Things, Neuromarketing, ...)

13. Projecte final de màster

14. Pla de carrera professional

Veure més

Destinataris

El Màster s'adreça a:
  • Professionals de l'àmbit jurídic (llicenciats o graduats en dret, advocats, assessors jurídics o consultors legals), l'activitat professional dels quals estigui relacionada amb àmbits del Dret digital i la societat de la informació.

  • Altres professionals del dret que desitgin reorientar la seva carrera professional.

  • Professionals que, en el seu dia a dia tractin aspectes vinculats amb el Dret digital i la societat de la informació (com ara: e-commerce i prestació de serveis a internet, comunicació digital, seguretat de la informació, privacitat i tractament de dades personals, actius intangibles en entorns digitals, gestió de riscos o e-Government) i que vulguin aprofundir en aquest camp.Idiomes en què s'imparteix

Castellà.

Horari/Torn

Dilluns, Dimarts i Dijous de 19:00h a 22:00h. Es realitzaran les sessions de tutories i Master Class en horari pendent de determinar.


Data Límit:

Matricula oberta

Durada

1500 hores

Inici curs: 17 octubre 2016
Final curs: 18 juliol 2017

Lloc on s'imparteix el curs


IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

Objectius

L'objectiu principal del màster és oferir una visió clara i actualitzada de com el dret s'ha vist afectat per la Societat de la Informació, així com dels principis i normes de funcionament de les TIC. En finalitzar el curs, podràs:


Garantir coneixements transversals i multidisciplinaris del marc jurídic del Dret de les TIC.
Adquirir competències relacionades amb les TIC i consolidar coneixements i aptituds associats a la informàtica, les telecomunicacions i internet.
Entendre la tecnologia com a eina per a juristes, com funcionen les xarxes socials i com poden ajudar-nos en el nostre desenvolupament professional.

Titulació obtinguda

Màster en Dret Digital i Societat de la Informació per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Promocions

Possibilitat de Descomptes, beques i finançament.

Preu

6.470 €

Avantatges del curs

Tres raons per escollir-lo

Respon al recent canvi de la normativa legal i a la creixent digitalització de la societat i el dret.
Aporta una visió integral, posant especial èmfasi en la Societat de la Informació, la Propietat Intel·lectual i, Privacitat i Protecció de Dades.
Co-elaborat amb la ENATIC (associació d'Experts Nacionals de l'Advocacia TIC), ho imparteix un equip multidisciplinari d'advocats i consultors legals de reconegut prestigi professional i acadèmic.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Dret Digital i Societat de la Informació

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Dret Digital i Societat de la Informació