Màster en Dret de l'Empresa i la Contractació (itinerari de investgación)

Descripció

Té una durada de 2 cursos, entre 60 i 120 crèdits.

Temari

1 Curs  
- Dret privat del consum i del turisme  
- La planificació tributària de l'empresa  
- La tributació autonòmica i local de l'empresa  
- Les garanties del crèdit  
- Pràcticum I  
- Pràcticum II  

- L'arbitratge en dret privat  
- Contractació mercantil  
- Dret de danys  
- Dret del comerç internacional  
- Dret del mercat de valors  
- La tutela judicial de l'empresa I  
- Treball de recerca III  

2 º Curs  
- Dret patrimonial català  
- Incidència dels impostos en l'activitat empresarial  
- La prova civil  
- La tutela judicial de l'empresa II  
- Tècniques d'investigació en l'àmbit del dret privat  

- Dret patrimonial europeu  
- Dret de la propietat industrial  
- Dret concursal  
- Incidència de les noves tecnologies en el dret de l'empresa  
- La contractació laboral  
- La fiscalitat internacional  
- Pensament jurídic  

Destinataris

Titulats de grau o llicenciats en Dret, Administració i Direcció d'Empreses i Ciències del Treball.  
Titulats de grau o diplomats en Relacions Laborals, Ciències Empresarials i Tirusmo.
Campus i seus: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (URV)
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (URV)
43204 Tarragona
Cursos més populars
X