Màster en Dret de l'Empresa i la Contractació (itinerari professionalitzador)

Descripció

Té una durada màxima de 2 cursos (entre 60 i 120 crèdits)

Temari

1 º CURS  
- Dret privat del consum i del turisme  
- La planificació tributària de l'empresa  
- La tributació autonòmica i local de la empres  
- Les garanties del crèdit  
- Pácticum  
- Pràcticum  

- L'arbitratge en dret privat  
- Contractació mercantil  
- Dret de danys  
- Dret de comerç internacional  
- Dret del mercat de valors  
- La tutela judicial de l'empresa I  
- Treball de recerca III  

2 º CURS  
- Dret patrimonial català  
- Incidència dels impostos en l'activitat empresarial  
- La prova civil  
- La tutela judicial de l'empresa II  
- Tècniques d'investigació en l'àmbit del dret privat  

- Dret patrimonial europeu  
- Dret de la propietat industrial  
- Dret concursal  
- Incidència de les noves tecnologies en el dret de l'empresa  
- La contractació laboral  
- La fiscalitat internacional  
- Pensament jurídic

Destinataris

Titulats de grau o llicenciats en dret, administració i direcció d'empreses i ciències del treball  
Titulats de grau o diplomats en relacions laborals, ciències empresarials i turisme
Campus i seus: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (URV)
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (URV)
43204 Tarragona
Cursos més populars
X