IL3 - Universitat de Barcelona

Màster en Drogodependències

IL3 - Universitat de Barcelona

Màster
On-line
1500 Hores
3.970 €

Descripció

Obsessió, conseqüències negatives, falta de control, negació. Són els quatre punts cardinals que caracteritzen l'addicció de la drogodependència.L'eina més eficaç per evitar o endarrerir el consum de drogues és la prevenció. Per fer-ho és imprescindible comptar amb tres estratègies: la informació, la formació i l'oferiment d'una alternativa. La formació teoricopràctica especialitzada i integradora és essencial per a la capacitació dels professionals que han d'actuar sobre casos de drogodependència pel que fa a mesures de tractament, reinserció o prevenció.De reconegut prestigi, el Màster en Drogodependències de la Universitat de Barcelona va començar a impartir-se el 1986 sota la direcció del professor Miquel Sánchez-Turet, catedràtic de Psicobiologia de la UB i fundador i director del màster fins a la seva mort l'any 2008. L'any 2001 es va posar en pràctica la modalitat on-line del curs. El màster està compost per un extens elenc de professors procedents de diverses disciplines i amb dilatada experiència en la prevenció i el tractament de les drogoaddiccions i en la reinserció dels drogoaddictes. Així mateix, ofereix una àmplia cobertura, una fàcil accessibilitat i un alt nivell acadèmic, capaç de satisfer la creixent demanda rebuda durant els últims anys des de diverses regions espanyoles i països de l'Amèrica Llatina.Si en la teva professió atens persones amb drogoaddicció o amb risc de caure-hi, i vols aprofundir en el tema i aprendre estratègies preventives, terapèutiques o de reinserció, aquest és el teu curs.
Veure més

Temari del curs

Primer curs

1. Drogodependències: aspectes generals
1.1. Introducció a l'estudi de les drogodependències.
1.2. El procés d'incorporació a les drogues: representacions i respostes socials a Espanya.
1.3. Epidemiologia.
1.4. Drogodependències: factors de risc i protecció.

2. Substàncies: descripció, patologia i terapèutica
2.1. Alcohol.
2.2. Tabac.
2.3. Cocaïna.
2.4. Cannabinoides.
2.5. Abús de psicofàrmacs: hipnòtics i ansiolítics.
2.6. Dissolvents volàtils.
2.7. LSD i altres al·lucinògens.
2.8. Psicoestimulants i drogues de síntesis.
2.9. Opiacis.

3. Mesures preventives
3.1. Conceptes, fonaments i objectius de l'activitat preventiva.
3.2. Els diferents àmbits de l'activitat preventiva i les seves característiques.

4. Models d'intervenció, Plans d'actuació Territorial i Aspectes Legislatius d'interès en Drogodependències
4.1. Revisió històrica dels models aplicats d'intervenció.
4.2. El nou paradigma d'intervenció: la reducció de danys.
4.3. Plans d'actuació territorial: l'experiència espanyola.
4.4. El dret civil i penal aplicat a les drogodependències.
4.5. Regulació jurídica internacional de la producció, tràfic i consum de drogues.

Segon curs

1. Monogràfic
1.1. Abordatge farmacològic en drogodependències.
1.2. Prevenció del consum de drogues a l'àmbit escolar.
1.3. Intervenció individual en drogodependències.
1.4. Pensar en la inserció: categories, pressuposts teòrics i praxi en l'acció social en drogodependències.
1.5. Prevenció a través dels mitjans de comunicació.
1.6. Tècniques grupals en addiccions.
1.7. La família, participació en el tractament i la prevenció.
1.8. Patologia dual.

2. Projecte
Veure més

Destinataris

Llicenciats o diplomats universitaris. Excepcionalment podran ser admesos alumnes que no ho siguin.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà

Durada

Inici curs: 05 novembre 2015.
Final curs: 27 novembre 2017.

Objetius

Amb l'objectiu de capacitar els professionals en la prevenció i l'abordatge de les drogoaddiccions, el màster es proposa aconseguir els objectius següents:


Proporcionar una formació extensa i pluridisciplinària que permeti una comprensió integral del fenomen del consum i la dependència de les drogues.
Qualificar els alumnes per a l'exercici de la seva funció professional especialitzada respecte a les drogodependències en les àrees de tractament, reinserció i prevenció.
Donar a conèixer els models d'intervenció, la tipologia dels dispositius i els recursos més habituals per a la intervenció en drogodependències, oferint l'orientació necessària per a la seva utilització.
Completar una formació bàsica homogènia comuna en tots els alumnes, amb un posterior aprofundiment sobre temes específics en funció de la professió i les motivacions de cada alumne.

Titulació obtinguda

Màster en Drogodependències per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Perspectives laborals

El Màster en Drogodependències especialitza per a la prevenció i l'abordatge terapèutic de les diverses drogodependències existents en:

Centres dedicats al tractament i reinserció de persones amb drogodependències.
Equips de treball en prevenció de les drogodependències.
Treball en l'àmbit de l'epidemiologia i la investigació en drogodependències.

Promocions

Possibilitat de Descomptes, beques i finançament.

Preu

3.970 €

Avantatges del curs

Tres raons per escollir-lo:

Visió multidisciplinar en l'àmbit de les drogodependències.
Aprofundeix en la prevenció i l'abordatge terapèutic de les diverses drogodependències.
Formació teòrico-pràctica especialitzada i integradora.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Drogodependències

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Drogodependències