IL3 - Universitat de Barcelona

Màster en Drogodependències

IL3 - Universitat de Barcelona

Màster
On-line
1500 Hores
3.970 €

Descripció

Obsessió, conseqüències negatives, falta de control, negació. Són els quatre punts cardinals que caracteritzen l'addicció de la drogodependència.L'eina més eficaç per evitar o endarrerir el consum de drogues és la prevenció. Per fer-ho és imprescindible comptar amb tres estratègies: la informació, la formació i l'oferiment d'una alternativa. La formació teoricopràctica especialitzada i integradora és essencial per a la capacitació dels professionals que han d'actuar sobre casos de drogodependència pel que fa a mesures de tractament, reinserció o prevenció.De reconegut prestigi, el Màster en Drogodependències de la Universitat de Barcelona va començar a impartir-se el 1986 sota la direcció del professor Miquel Sánchez-Turet, catedràtic de Psicobiologia de la UB i fundador i director del màster fins a la seva mort l'any 2008. L'any 2001 es va posar en pràctica la modalitat on-line del curs. El màster està compost per un extens elenc de professors procedents de diverses disciplines i amb dilatada experiència en la prevenció i el tractament de les drogoaddiccions i en la reinserció dels drogoaddictes. Així mateix, ofereix una àmplia cobertura, una fàcil accessibilitat i un alt nivell acadèmic, capaç de satisfer la creixent demanda rebuda durant els últims anys des de diverses regions espanyoles i països de l'Amèrica Llatina.Si en la teva professió atens persones amb drogoaddicció o amb risc de caure-hi, i vols aprofundir en el tema i aprendre estratègies preventives, terapèutiques o de reinserció, aquest és el teu curs.
Veure més

Temari del curs

Primer curs

1. Drogodependències: aspectes generals
1.1. Introducció a l'estudi de les drogodependències.
1.2. El procés d'incorporació a les drogues: representacions i respostes socials a Espanya.
1.3. Epidemiologia.
1.4. Drogodependències: factors de risc i protecció.

2. Substàncies: descripció, patologia i terapèutica
2.1. Alcohol.
2.2. Tabac.
2.3. Cocaïna.
2.4. Cannabinoides.
2.5. Abús de psicofàrmacs: hipnòtics i ansiolítics.
2.6. Dissolvents volàtils.
2.7. LSD i altres al·lucinògens.
2.8. Psicoestimulants i drogues de síntesis.
2.9. Opiacis.

3. Mesures preventives
3.1. Conceptes, fonaments i objectius de l'activitat preventiva.
3.2. Els diferents àmbits de l'activitat preventiva i les seves característiques.

4. Models d'intervenció, Plans d'actuació Territorial i Aspectes Legislatius d'interès en Drogodependències
4.1. Revisió històrica dels models aplicats d'intervenció.
4.2. El nou paradigma d'intervenció: la reducció de danys.
4.3. Plans d'actuació territorial: l'experiència espanyola.
4.4. El dret civil i penal aplicat a les drogodependències.
4.5. Regulació jurídica internacional de la producció, tràfic i consum de drogues.

Segon curs

1. Monogràfic
1.1. Abordatge farmacològic en drogodependències.
1.2. Prevenció del consum de drogues a l'àmbit escolar.
1.3. Intervenció individual en drogodependències.
1.4. Pensar en la inserció: categories, pressuposts teòrics i praxi en l'acció social en drogodependències.
1.5. Prevenció a través dels mitjans de comunicació.
1.6. Tècniques grupals en addiccions.
1.7. La família, participació en el tractament i la prevenció.
1.8. Patologia dual.

2. Projecte
Veure més

Destinataris

Llicenciats o diplomats universitaris. Excepcionalment podran ser admesos alumnes que no ho siguin.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà

Durada

Inici curs: 05 novembre 2015.
Final curs: 27 novembre 2017.

Objetius

Amb l'objectiu de capacitar els professionals en la prevenció i l'abordatge de les drogoaddiccions, el màster es proposa aconseguir els objectius següents:


Proporcionar una formació extensa i pluridisciplinària que permeti una comprensió integral del fenomen del consum i la dependència de les drogues.
Qualificar els alumnes per a l'exercici de la seva funció professional especialitzada respecte a les drogodependències en les àrees de tractament, reinserció i prevenció.
Donar a conèixer els models d'intervenció, la tipologia dels dispositius i els recursos més habituals per a la intervenció en drogodependències, oferint l'orientació necessària per a la seva utilització.
Completar una formació bàsica homogènia comuna en tots els alumnes, amb un posterior aprofundiment sobre temes específics en funció de la professió i les motivacions de cada alumne.

Titulació obtinguda

Màster en Drogodependències per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Perspectives laborals

El Màster en Drogodependències especialitza per a la prevenció i l'abordatge terapèutic de les diverses drogodependències existents en:

Centres dedicats al tractament i reinserció de persones amb drogodependències.
Equips de treball en prevenció de les drogodependències.
Treball en l'àmbit de l'epidemiologia i la investigació en drogodependències.

Promocions

Possibilitat de Descomptes, beques i finançament.

Preu

3.970 €

Avantatges del curs

Tres raons per escollir-lo:

Visió multidisciplinar en l'àmbit de les drogodependències.
Aprofundeix en la prevenció i l'abordatge terapèutic de les diverses drogodependències.
Formació teòrico-pràctica especialitzada i integradora.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Drogodependències

Màster en Drogodependències