Master en Economia Social i direcció d'Entitats sense Ànim de Lucre

CIES - Universidad de Barcelona

Descripció

El Master en Economia Social (MES) 11ª edició organitzat per la Universitat de Barcelona s'erigeix com el Master de l'Empresa Social que es presenta amb la voluntat de contribuir a la professionalització del sector.

Seguint el curs de l'evolució de les societats modernes, s'està desenvolupant una realitat econòmica entre el mercat i l'estat, l'Economia Social i el Tercer Sector, que es concreten a través, fonamentalment, de la prestació de serveis a les persones. Són exemple d'una realitat dinàmica que emergeix per satisfer les progressives demandes de benestar social de la ciutadania.
El MES proposa una formació integral - teòrica i aplicada - de continguts, habilitats i valors als responsables de la gestió empresarial d'associacions, fundacions, ONG, cooperatives, societats laborals i empreses en general que es constitueixin amb un objectiu social, el qual es concreta en la prestació de serveis a les persones, relacionats amb les àrees de sanitat, educació, cultura, serveis socials etc. La importància creixent de l'empresa social, en termes qualitatius i quantitatius, és una realitat imparable en ocupació i creació de riquesa.

Adreça del Master: Dra. Isabel Vidal
Catedràtica (EU) de la Universitat de Barcelona. Departament Teoria Econòmica
Directora del Centre d'Investigació en Ciutadania i Societat Civil de la Universitat de Barcelona
Presidenta de la Fundació Centro d'Investigacions d'Economia i Societat
Membre Fundador de la Xarxa de Grups d'Investigació EMES

Temari

Mòdul I. - Economia Social, Tercer Sector i Empresa Social

Tema 1.- Models organitzatius en la prestació de serveis relacionals
Tema 2.- Economia Social i Tercer Sector
Tema 3.- L'Empresa Social.

Mòdul II.- Marco Legal de les ESALs

Tema 1.- Formules Jurídiques.
Tema 2.- Fiscalitat.
Tema 3.- Relacions amb les Administracions Públiques.
Tema 4.- Dret del Treball.
Tema 5.- La Responsabilitat Legal del Directiu.

Mòdul III- Gestió Empresarial de les ESALs

Tema 1.- Management general.

Mòdul IV.- Metodologia Realització Projecto Final de Master

Tema 1.- Pautes metodològiques per a la redacció del Pla d'Obra del Projecte Final de Màster.
Tema 2.- Pautes metodològiques per a la realització del Projecte Final de Màster

Mòdul V.- Sistemes d'Informació Comptable i Financera de les ESALs

Tema 1.- Comptabilitat Analítica.
Tema 2.- Comptabilitat de Costos.
Tema 3.- Gestió Financera.

Mòdul VI.- Organització de Recursos Humans

Tema 1.- Adreça de Recursos Humans.
Tema 2.- Comunicació Interpersonal.
Tema 3.- Tècniques i Estratègies de Negociació.
Tema 4.- El Voluntariat.

Mòdul VII- Sociopolítica

Tema 1.- Anàlisi sociològica de la participació ciutadana.
Tema 2.- Actors polítics i polítiques públiques

Mòdul VIII.- Màrqueting Social i Patrocini Empresarial

Tema 1.- Màrqueting Social.
Tema 2.- Mecenatge Empresarial i Captació de Fons.

Mòdul IX.- Projectes Finals

Destinataris

El Master en Economia Social i Adreça d'Entitats Sense Ànim de Lucre (MES) es dirigeix a Directius, i a Llicenciats o Diplomats universitaris, que exerceixen o volen exercir la seva professió en l'àmbit de les empreses socials i en entitats que actuan en els sectors que presten serveis a les persones. I professionals del sector públic interessats en el coneixement, disseny, implementació i avaluació de polítiques públiques.

Se seleccionarà un grup reduït de participants de nivell i d'experiència homogènia.
La procedència dels estudiants de les edicions anteriors és molt diversa, com a conseqüència d'aquesta multiculturalidad, aquest Master accepta que els estudiants puguin escriure en les llengües anglès, francès, portuguès, italià i espanyol. Es desitja insistir que és un master al que pot accedir qualsevol persona que pugui llegir i entendre els textos escrits en la llengua castellana.
És un master que va a utilitzar preferentment la tecnologia on-line encara que es pot definir com un Master blended ja que combina la formació a distància amb tres sessions presencials.

Preu

4000 €
Possibilitat de finançament
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Master en Economia Social i direcció d'Entitats sense Ànim de Lucre
També et recomanem aquests cursos
X