Master en Economia Social i direcció d'Entitats sense Ànim de Lucre

Màster
On-line
460 hores
4000 €

Descripció

El Master en Economia Social (MES) 11ª edició organitzat per la Universitat de Barcelona s'erigeix com el Master de l'Empresa Social que es presenta amb la voluntat de contribuir a la professionalització del sector.

Seguint el curs de l'evolució de les societats modernes, s'està desenvolupant una realitat econòmica entre el mercat i l'estat, l'Economia Social i el Tercer Sector, que es concreten a través, fonamentalment, de la prestació de serveis a les persones. Són exemple d'una realitat dinàmica que emergeix per satisfer les progressives demandes de benestar social de la ciutadania.
El MES proposa una formació integral - teòrica i aplicada - de continguts, habilitats i valors als responsables de la gestió empresarial d'associacions, fundacions, ONG, cooperatives, societats laborals i empreses en general que es constitueixin amb un objectiu social, el qual es concreta en la prestació de serveis a les persones, relacionats amb les àrees de sanitat, educació, cultura, serveis socials etc. La importància creixent de l'empresa social, en termes qualitatius i quantitatius, és una realitat imparable en ocupació i creació de riquesa.

Adreça del Master: Dra. Isabel Vidal
Catedràtica (EU) de la Universitat de Barcelona. Departament Teoria Econòmica
Directora del Centre d'Investigació en Ciutadania i Societat Civil de la Universitat de Barcelona
Presidenta de la Fundació Centro d'Investigacions d'Economia i Societat
Membre Fundador de la Xarxa de Grups d'Investigació EMES

Temari

Mòdul I. - Economia Social, Tercer Sector i Empresa Social

Tema 1.- Models organitzatius en la prestació de serveis relacionals
Tema 2.- Economia Social i Tercer Sector
Tema 3.- L'Empresa Social.

Mòdul II.- Marco Legal de les ESALs

Tema 1.- Formules Jurídiques.
Tema 2.- Fiscalitat.
Tema 3.- Relacions amb les Administracions Públiques.
Tema 4.- Dret del Treball.
Tema 5.- La Responsabilitat Legal del Directiu.

Mòdul III- Gestió Empresarial de les ESALs

Tema 1.- Management general.

Mòdul IV.- Metodologia Realització Projecto Final de Master

Tema 1.- Pautes metodològiques per a la redacció del Pla d'Obra del Projecte Final de Màster.
Tema 2.- Pautes metodològiques per a la realització del Projecte Final de Màster

Mòdul V.- Sistemes d'Informació Comptable i Financera de les ESALs

Tema 1.- Comptabilitat Analítica.
Tema 2.- Comptabilitat de Costos.
Tema 3.- Gestió Financera.

Mòdul VI.- Organització de Recursos Humans

Tema 1.- Adreça de Recursos Humans.
Tema 2.- Comunicació Interpersonal.
Tema 3.- Tècniques i Estratègies de Negociació.
Tema 4.- El Voluntariat.

Mòdul VII- Sociopolítica

Tema 1.- Anàlisi sociològica de la participació ciutadana.
Tema 2.- Actors polítics i polítiques públiques

Mòdul VIII.- Màrqueting Social i Patrocini Empresarial

Tema 1.- Màrqueting Social.
Tema 2.- Mecenatge Empresarial i Captació de Fons.

Mòdul IX.- Projectes Finals

Destinataris

El Master en Economia Social i Adreça d'Entitats Sense Ànim de Lucre (MES) es dirigeix a Directius, i a Llicenciats o Diplomats universitaris, que exerceixen o volen exercir la seva professió en l'àmbit de les empreses socials i en entitats que actuan en els sectors que presten serveis a les persones. I professionals del sector públic interessats en el coneixement, disseny, implementació i avaluació de polítiques públiques.

Se seleccionarà un grup reduït de participants de nivell i d'experiència homogènia.
La procedència dels estudiants de les edicions anteriors és molt diversa, com a conseqüència d'aquesta multiculturalidad, aquest Master accepta que els estudiants puguin escriure en les llengües anglès, francès, portuguès, italià i espanyol. Es desitja insistir que és un master al que pot accedir qualsevol persona que pugui llegir i entendre els textos escrits en la llengua castellana.
És un master que va a utilitzar preferentment la tecnologia on-line encara que es pot definir com un Master blended ja que combina la formació a distància amb tres sessions presencials.

Preu

4000 €
Possibilitat de finançament
Campus i seus: CIES - Universidad de Barcelona
CIES - Universidad de Barcelona
Torre R+I+D, Parc Cientific de Barcelona, Calle Baldiri Reixac 4-8 08028 Barcelona
Cursos més populars
X