La Salle

Màster en eHealth: tecnologies de la informació i gestió sanitària

La Salle

Màster
Presencial
60 Crèdits

Descripció

L'aplicació de les tecnologies de l'informació (TIC) en la Gestió Sanitària és una realitat imparable que incrementa la seva presència dia a dia en tots els seus àmbits per aconseguir una major eficàcia, eficiència i qualitat assistencial en la prestació dels serveis sanitaris a partir de una millor gestió de la informació. Com a conseqüència, la nostra societat necessita de professionals de la salut preparats per innovar i fer un ús estratègic de les TIC aplicades al sector de la salut ia la seva gestió en tots els seus nivells.


En aquest sentit el lideratge del canvi i de la innovació és propi de professionals de la salut que coneguin les últimes tendències, persones amb visió i ganes de millorar capaços de planificar i gestionar el canvi mitjançant projectes capaços d'usar la tecnologia per incrementar la qualitat assistencial com a avantatge competitiu.


Davant d'aquest potent i demandat binomi de tecnologia i salut, La Salle Campus Barcelona crea el Màster en eHealth: tecnologies de l'informació i gestió sanitària, amb la col·laboració dels principals hospitals públics i privats, laboratoris farmacèutics i institucions relacionades amb l'eSalut: Hospital Sant Joan de Déu, Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, Fundació TicSalut, etc 


Veure més

Temari del curs

MATÈRIA I. eHealth (15 ECTS) - TRONCAL
En aquesta matèria es desenvolupen continguts relacionats amb l'aplicació de les noves tecnologies en el món sanitari. S'ensenya a l'alumne noves formes de treballar amb la història clínica electrònica, habilitats digitals, el tractament de les xarxes socials en l'entorn salut, l'ètica i legalitat, la utilitat i l'ús de les aplicacions per a mòbils i noves formes d'atendre un pacient .
 
MATÈRIA II. Direcció sanitària i processos assistencials (15 ECTS) - Troncal
Aquesta matèria permet anivellar el coneixement dels alumnes en l'àmbit sanitari diferenciant els nivells assistencials, el mapa sanitari, el pla de salut i com es gestiona la logística en un centre.
Submergeix a l'alumne en les diferents àrees assistencials, començant pels conceptes més teòrics i bàsics per a posteriorment aprofundir en els processos i les seves particularitats.
 
MATÈRIA III. TI a la Sanitat (20 ECTS) - Optatives
Els continguts d'aquesta matèria donen a conèixer a l'alumne les diferents solucions tecnològiques en cada àmbit de la gestió sanitària i els seus processos. Treballarem la metodologia i la Gestió de Projectes, la interoperabilitat, aplicacions sanitàries, seguretat de les dades i solucions de mobilitat.
 
MATÈRIA IV. Treball de Final de Màster (10 ECTS)
L'objectiu d'aquesta matèria és el desenvolupament d'un projecte des del punt de vista de gestió dels components teòrics i pràctics exposats a les assignatures impartides en el Máster.

eHEALTH: Història Clínica Electrònica (5 ECTS)

Concepte legislació i objectius
Situació de la història clínica a Catalunya
mètriques internacionals
Introducció a la telemedicina
Procés de digitalització
Interoperabilitat i estàndards
projecte epSOS
radiologia digital
diccionari clínic
eSalut-Xarxa d'informació
Simulació en l'entorn clínic

eHealth: Habilitats Digitals (5 ECTS)

Era de la informació i del coneixement
Habilitats en la recerca, selecció i gestió d'informació
Resolució cas pràctic integrat, habilitats digitals
Impacte de la informació i el coneixement científic
Vigilància tecnològica. Gestió del coneixement. Innovació i transferència

eHealth: Noves formes d'atenció al pacient (5 ECTS)

telemedicina
portals
crònics
pacient expert
Hospital líquid
infermera Virtual

SISTEMA SANITARI: Macrogestió (5 ECTS)

Els sistemes sanitaris.
Model Sistema Nacional de Salut i model Bismark.
El concepte de cobertura sanitària.
El copagament.
Cartera de serveis.
El model sanitari català i espanyol
Els models de gestió pública.
Gestió directa i indirecta.
Les concessions, els concerts.
La gestió pública empresarial.
Els sistemes de compra de serveis.
Assignació pressupostària, pagament per activitat.
Concepte de GRD.
Pay per performance.
Bundle payment.
Pagament capitatiu.

SISTEMA SANITARI: mesogestió I (5 ECTS)

L'organització assistencial.
Nivells assistencials.
Atenció primària, hospitalària i sociosanitari.
Integració vertical i horitzontal.
L'organització hospitalària (la gestió d'admissions, quiròfans, centres de dia, etc.)
Gestió clínica.
Gestió de la cronicitat.
Qualitat en la gestió sanitària
Seguretat de pacients.
La gestió de la innovació i investigació.
Gestió per processos.
Gestió per processos
Gestió d'operacions
Lean care. Reenginyeria de processos
logística

SISTEMA SANITARI: mesogestió II (5 ECTS)

Conceptes bàsics de gestió econòmica financera.
Compte de resultats.
Anàlisi de costos
Anàlisi d'inversions.
La gestió de RRHH.
Dret laboral.
Polítiques salarials.
Polítiques sindicals.
Control i gestió del personal.
Selecció de personal.
habilitats directives
El Lideratge.
La gestió del canvi
habilitats directives
Tècniques de comunicació i presentació

TI A LA SANITAT: Arquitectura dels sistemes informàtics (5 ECTS)

Introducció a la Planificació de Sistemes Infraestructura maquinari (Xarxes, Servidors, Cloud, SAAS, Hosting)
Aplicacions (Genèriques: ERP, CRM, BPM) i solucions específiques del sector salut
integració
Bases de dades

TI A LA SANITAT: Govern dels sistemes d'informació (5 ECTS)

Organització departaments TIC
Seguretat i marc legal
Plans de continuïtat de negoci
Sistemes de qualitat

TI A LA SANITAT: Gestió de projectes sanitaris (5 ECTS)

Gestió de projectes sanitaris
Casos de projectes sanitaris

TI A LA SANITAT: Tecnologia i eines electròniques per a la gestió del coneixement Xarxes Socials (5 ECTS)

eLearning - Taller d'eLearning
Ètica i legislació digital
APPs
Big data. Explotació de dades

TREBALL DE FI DE MÀSTER (10 ECTS)

Desenvolupament en equip d'un projecte real de digitalització d'un hospital, centre mèdic o clínica, que inclou l'anàlisi i auditoria dels processos i la creació d'un pla estratègic.
Desenvolupament en equip d'una reenginyeria dels processos sanitaris d'un hospital, centre mèdic o clínica.
Veure més

Destinataris


  • Professionals de la salut amb experiència que vulguin dirigir projectes sanitaris, emprendre nous negocis de salut 2.0 i promocionar a un lloc de direcció.

  • Professionals de la salut recent titulats que vulguin agilitzar la seva inserció al mercat laboral o emprendre nous negocis de salut 2.0.

  • Professionals de les tecnologies de l'informació dels sectors sanitari i farmacèutic que vulguin promocionar director de departament d'eHealth, obrir noves línies de negoci en el seu departament o emprendre nous negocis de salut 2.0.

  • Professionals de la comunicació sanitària i / o farmacèutica que vulguin dominar les noves tendències en el sector i oferir serveis especialitzats a empreses i institucions ia professionals del sector de la salut.

  • Recent titulats en comunicació que desitgin agilitar la seva inserció al mercat laboral en un sector a l'alça.

  • Administratius assistencials i tècnics de la salut que vulguin conèixer en profunditat l direcció sanitària, així com la gestió de projectes per accedir a càrrecs de responsabilitat en indústries farmacèutiques i empreses i institucions sanitàries.

  • Consultors de tecnologies de l'informació que desitgin especialitzar-se en el sector eHealth per dirigir projectes, crear noves aplicacions, emprendre nous negocis de salut 2.0 i assessorar farmacèutiques, institucions i empreses del sector de la salut.Veure més

Requisits

El nombre de places és limitat i tots els interessats, per iniciar el procés d'Admissió, hauran de presentar:
Sol·licitud d'inscripció
Fotocòpia del DNI / Passaport
Fotocòpia del títol universitari
Fotografia digital
Per a aquells alumnes que hagin cursat estudis fora de l'estat Espanyol, els serà necessari que portin un certificat de la seva universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país, i que la mateixa dóna accés a titulacions de màster.
Els interessats en el programa hauran de mantenir una entrevista amb la direcció del programa que avalua totes les sol·licituds. L'avaluació de les sol·licituds es realitza per rigorós ordre de recepció en funció del límit de places establert.

Metodologia

Interacció activa a classe a través de la discussió oberta dels conceptes, criteris, tècniques i eines exposades.
Metodologia Learning by doing.
Presentació i anàlisi de projectes, casos pràctics i exercicis.
Desenvolupament en equip d'un treball final de Màster.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà

Horari/Torn

Horari: Divendres de 19h a 22h i dissates de 9h a 15h

Data Límit:

El procés d'admissió per al curs acadèmic 2016-2017 s'inicia l'octubre del 2015 i es mantindrà obert fins a completar el límit de places establert per a cada màster.

Durada

Duració: 10 mesos;
Inici: 07/10/2016

Objetius

Proporcionar als professionals de la salut la formació necessària per gestionar institucions, empreses, àrees sanitàries o departaments tecnològics, fent un ús adequat tant dels coneixements de la direcció sanitària i dels processos assistencials com de les tecnologies de l'informació i de la comunicació , amb l'objectiu de millorar l'atenció al pacient, l'eficàcia dels diagnòstics i dels tractaments, alhora que optimitzar processos i reduir costos.
Reciclar al professional sanitari en les noves tecnologies.
Integrar en els hospitals nous serveis sanitaris de valor afegit.
Aplicar eficaçment les TIC per a la millora de la gestió sanitària i l'atenció assistencial.
Crear i gestionar comunitats virtuals entre professional sanitari i pacient.
Incrementar la competitivitat de la gestió sanitària utilitzant les TIC.
Dissenyar i desenvolupar nous productes i / o serveis tecnològics per a la sanitat.

Perspectives laborals

Director de centre / institució / empresa / àrea sanitària.
Director d'infermeria.
Director de projectes de salut.
Director de departament d'eHealth.
Emprenedor / a d'empreses de salut 2.0.
Professionals de la comunicació sanitària i / o farmacèutica especialistes en e-salut.
Càrrecs de direcció en indústries farmacèutiques.
Desenvolupador d'aplicacions e-salut.
Consultor d'eHealth per a indústries farmacèutiques, institucions i empreses del sector de la salut.
Analista d'informació en entorns Big Data sanitaris.

Promocions

A la Salle les persones estan per sobre de tot i el nostre programa de beques permet que els que disposin dels coneixements i competències necessàries puguin estudiar amb nosaltres, independentment de la seva situació econòmica, familiar, procedència geogràfica i cultural.

Com a mitjana, un 15% dels estudiants de màsters i postgraus de La Salle - Universitat Ramon Llull es beneficien anualment de les beques atorgades des de la Salle Campus Barcelona.

Cada candidat podrà optar única i exclusivament a una beca pel que si un candidat aplica a més d'una beca només es valorarà el seu expedient per a optar a una de les beques sol·licitades.

Preu

A consultar

Avantatges del curs

Aquest Màster és el 4t d'Espanya i està entre els 100 millors del món, sent l'únic programa de la cateogría que està completament dedicat a les tecnologies de la informació i la gestió.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en eHealth: tecnologies de la informació i gestió sanitària

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en eHealth: tecnologies de la informació i gestió sanitària