Centro de Estudios Barcelona Universitas

Màster en Emergències Extrahospitalàries

Centro de Estudios Barcelona Universitas

Descripció

La realització del màster proporciona les següents competències professionals:

 • Observació i valoració de persones en situació crítica.

 • Priorització de problemes i actuacions en l'atenció a les persones en situació crítica.

 • Aplicació de procediments i protocols bàsics en l'actuació extrahospitalària: maniobres de SVB i avançat, mobilització i immobilització de pacients, rescat de víctimes, administració de medicació per vies venosa i intraòssia.

 • Aplicar les mesures terapèutiques adients als malalts en situació crítica.

 • Maneig d'utillatge específic en els serveis d'emergències extrahospitalàries.

 • Gestió d'una emergència extrahospitalària.Temari del curs

Mòdul I: Formació continuada en urgències i emergències
 • Generalitats.
 • Suport vital de les funcions vitals.
 • Emergències i urgències del sistema immunitari.
 • Emergències i urgències otorrinolaringológicas.
 • Emergències i urgències en toxicologia.
 • Emergències i urgències en patologia ambiental i per agents físics.
 • Emergències i urgències digestives i abdominals.
 • Emergències i urgències cardiovasculars.
 • Urgències endocrinològiques, metabòliques i nutricionals.
 • Emergències i urgències nefrourològiques.
 • Emergències i urgències del sistema nerviós.
 • Emergències i urgències respiratòries.
 • Emergències i urgències en patologia infecciosa.
 • Emergències i urgències hematològiques.
 • Emergències i urgències oftalmològiques.
 • Emergències i urgències obstètric ginecològiques.
 • Emergències i urgències dermatològiques.
 • Urgències en el pacient oncològic.
 • Tècniques i habilitats més utilitzades en urgències.
 • Aspectes medicolegals i ètics en medicina d'emergències.
Mòdul II: Suport vital bàsic i avançat
 • Suport vital bàsic en adults.
 • Control de la via aèria. Ventilació i oxigenació.
 • Suport circulatori.
 • Arítmies cardíaques.
 • Algorismes d'actuació en SVA.
 • Tractament elèctric de les arítmies.
 • Vies d'administració de fàrmacs.
 • Farmacologia en el suport vital.
 • Situacions especials en R.C.P.
 • Cures post reanimació.
 • Síndrome coronària aguda i fibrinòlisi.
 • Suport vital bàsic en pediatria.
 • Paper del zelador en SVB / SVA.
 • Qüestions metge legals relacionades amb el suport vital.
 • Equipament en urgències.
 • Parts toves.
 • Cap.
 • Raquis, medul·la espinal i sistema nerviós perifèric.
 • Coll.
 • Membre superior.
 • Pelvis i membre inferior.
 • Tòrax.
 • Abdomen.
 • Traumatismes pediàtrics.
 • Miscel·lània i especials.
 
Mòdul III: Transport i mobilització
 • Transport sanitari.
 • Legislació.
 • Tècniques de RCP: bàsica i instrumental.
 • Rcp pediàtrica.
 • Tècnica d'hemostàsia. Posicions d'espera i transport.
 • Tècniques d'immobilització mobilització de lesionats.
 • Traumatisme toràcic.
 • Traumatismes abdominals.
 • Traumatismes dels membres.
 • Situacions urgents més habituals (I).
 • Situacions urgents més habituals (II).
 • El mitjà de treball.
 • Recomanacions durant el trasllat del pacient.
 • Indicacions de trasllat de malalts per especialitats.
Mòdul IV: Medicina legal
 • Nocions bàsiques de dret processal.
 • Secret professional.
 • Consentiment informat.
 • Llei orgànica de protecció de dades.
 • L'usuari: drets i deures.
 • Documents metge legals.
 • Protocols.
 • Responsabilitat civil.
 • Responsabilitat penal.
 • Administració pública: responsabilitat solidària i subsidiària.
 • Anàlisi de sentències judicials per actuacions sanitàries.
 • Tracte metge a immigrants.

Sistema d'Avaluació
Per avaluar l'alumne i donar per finalitzat cada Mòdul amb aprofitament aquest haurà de realitzar un qüestionari tipus test (T) així com una sèrie de supòsits pràctics (oberts) (S) de cada un dels mòduls:
326 Test
28 Supòsits Pràctics (oberts)

Treball Fi de Curs
La tesina consistirà en un treball a realitzar per l'alumne de forma individualitzada amb una extensió mínima de 50 pàgines; se li proposaran diversos temes dels quals triarà un per a la realització de la feina.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Habilitats crítiques i autocrítiques.
Resolució de problemes.
Gestió i maneig d'informació interdisciplinaris.
Capacitat de comunicar-se amb experts d'altres camps.
Compromís ètic.
Comprensió de diversitat i multiculturalitat.
Disseny i gestió de projectes.
Capacitat de treballar de manera autònoma.
Organitzar-se i planificar la seva activitat.
Treballar en equip amb altres professionals sanitaris.

Requisits

Diplomats i Llicenciats Universitaris.

Metodologia

Material proporcionat en format PDF + Avaluació i Tutories per plataforma Virtual.
L'estudi dels mòduls es realitzaran totalment a distància, comptant el / la alumne / a en tot moment amb suport tutorial.

Durada

Nombre d'hores i crèdits: 1.000 hores i 40 ECTS.

Durada: 8 mesos mínim i 12 mesos màxim des de la data de matrícula.

Objetius


 • Conèixer els aspectes psicosocials i de comunicació que afecten a les víctimes i les famílies.

 • Formar professionals sanitaris per a prestar cures de qualitat als pacients greus amb alteracions de les seves funcions vitals o risc per a la salut i / o de mort, en l'àmbit extrahospitalari.

 • Aprofundir i actualitzar els coneixements basats en la valoració i tractament del pacient en situacions crítiques, mitjançant les pràctiques assistencials i supòsits pràctics.

 • Participar activament amb l'equip multidisciplinari aportant la seva visió en l'àrea que li competeix, formulant, implementant i avaluant els estàndards, guies d'acció i protocols específics per a la pràctica de la Infermeria en Urgències i Emergències.

 • Sotmetre a triatge dels pacients als quals es presta atenció en situacions d'emergències i catàstrofes, i aplicar en l'àmbit de l'atenció urgent extrahospitalària el triatge, determinant la prioritat de la cura basant-se en les necessitats físiques i psicosocials i en els factors que influeixin en el flux i la demanda de pacients.

 • Utilitzar els conceptes teòrics i el coneixement de les cures d'infermeria com a base per a la presa de decisions en la pràctica infermera d'urgències i emergències.

 • Fer atenció integral a la persona i als problemes de salut que l'afecten, en qualsevol estadi de la vida, amb criteris de rapidesa, eficiència i qualitat.Titulació obtinguda

Màster en Emergències Extrahospitalàries per la Universidad de San Jorge.
Reconeixement a nivell europeu.
Possibilitat de postil·lar pel Conveni de l'Haia (opcional).

Perspectives laborals

Serveis d'emergències extrahospitalàries.
Serveis d'urgència d'Atenció Primària i Hospitalària.
Centres de coordinació i gestió d'urgències i emergències.
Cossos de seguretat i protecció de l'estat: Bombers, Protecció Civil, Mossos d'esquadra ...
Altres: Sanitat Respon, ONG.

Preu

1.495 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Emergències Extrahospitalàries

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Emergències Extrahospitalàries