Màster d'Enginyeria Ambiental

Màster oficial
Presencial
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El màster d'Enginyeria Ambiental ofereix una formació avançada en control de la contaminació del medi ambient i protecció de la salut pública. Així, l'alumnat serà capaç d'afrontar els problemes ambientals de la societat actual, molts dels quals estan relacionats amb la contaminació de l'aire o de l'aigua, els residus, i els sòls contaminats. L'objectiu és, d'una banda, que els titulats sàpiguen fer l'anàlisi i el diagnòstic del problema i puguin adoptar-ne la solució més adient. De l'altra, que siguin capaços de concebre i dissenyar les instal.lacions i serveis necessaris, així com fer-los funcionar òptimament. El màster es concep amb una orientació investigadora que capaciti l'alumnat per dedicar-se a la recerca aplicada en el camp de l'enginyeria ambiental, des d'una perspectiva global i que abasti tots els aspectes d'avaluació, minimització, gestió, optimització, eficiència de processos i tecnologies de tractament.

Destinataris

Titulats en Enginyeria Química, Ciències Ambientals, Química, Enginyeria Industrial o altres ensenyaments afins.

Requisits

Coneixements mínims d'anglès corresponents al nivell B2 del Marc europeu comú de referència.

Idiomes en els quals s'imparteix

català (35%), castellano (35%), anglès (30%)

Preu

Consulteu el preu
Entre 40-64 euros el crédito
Màster d'Enginyeria Ambiental
Facultat de Química (UB)
Campus i seus: Facultat de Química (UB)
Facultat de Química (UB)
Martí i Franquès 1-11 08028 Barcelona
Cursos més populars
X