Màster d'Enginyeria Electrònica

Màster oficial
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

El màster presenta dues orientacions: una orientació professional i una orientació de recerca amb perfils corresponents a tres línies de recerca:
- Sistemes d'instrumentació i comunicacions.
- Materials i tecnologia electrònica.
- Microsistemes, nanosistemes i transductors.

Temari

En l'orientació professional el perfil de competències genèriques té com a principals objectius:
- Assolir una formació científica i aplicada adequada als àmbits propis de l'enginyeria en electrònica de nivell superior.
- Tenir un coneixement profund de metodologies i tècniques de disseny i anàlisi de sistemes electrònics.
- Tenir una àmplia base que permeti adaptar-se i, especialment, incidir en l'evolució tecnològica dels sistemes electrònics.
- Assolir la capacitat per dirigir projectes de disseny de sistemes electrònics en l'entorn empresarial
- Capacitat de direcció tècnica de departaments d'R + D
- Tenir coneixements bàsics de gestió i organització d'empreses
- Capacitat de gestió de la qualitat a l'empresa

En l'orientació professional el perfil de competències específiques té com a principals objectius:
- Habilitar un perfil professional especialment dotat per al disseny i gestió de sistemes electrònics per:
- La instrumentació;
- El processament d'informació;
- El processament de senyal;
- Sistemes electrònics per a la comunicació;
- Sistemes electrònics per al control d'altres sistemes;
- En general, aspectes relacionats amb les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC)

En les orientacions de recerca el perfil de les competències té com a objectiu general
- Tenir una formació sòlida en enginyeria electrònica, concretada en un coneixement profund del disseny i utilització de sistemes electrònics per al control - instrumentació - comunicacions - processament d'informació.
- Capacitat d'incidir en nous dissenys i propostes innovadores.
- Tenir coneixements ben fonamentats i actuals de la tecnologia microelectrònica i nanoelectrònica.
- Capacitat d'incidir en el desenvolupament i millora de processos tecnològics.

En les orientacions de recerca del màster les competències específiques depenen de cada orientació, i és l'aplicació directa del perfil general en els temes relacionats amb cada un d'ells, és a dir:
- Transductors, microsistemes i nanosistemes
- Materials i tecnologia electrònics.
- Sistemes d'instrumentació i comunicacions.

Destinataris

El màster d'Enginyeria Electrònica s'articula en dos blocs:

- Bloc comú per a totes les orientacions i mencions
- Bloc específic

L'accés al bloc comú del màster es pot fer des de:
- Primers cicles de titulacions superiors:
Física
Enginyeria de Telecomunicació
Enginyeria Industrial
Enginyeria en Informàtica
- Titulacions tècniques:
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació
Enginyeria Tècnica Industrial
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
- Titulacions de grau del nou marc EEES, pendents d'establiment, amb el requisit de 180 crèdits cursats

En alguns casos pot ser necessari cursar crèdits d'anivellament.

Poden accedir directament al bloc específic els alumnes amb titulacions superiors actuals de 300 crèdits (nomenclatura de crèdit antic):
- Física
- Enginyeria en Electrònica
- Enginyeria de Telecomunicació
- Enginyeria Industrial
- Enginyeria Informàtica
I altres titulacions que la Comissió de Coordinació del màster aprovi.

Durada

60 - 120 variable en funció dels estudis previs
Màster d'Enginyeria Electrònica
Facultat de Física (UB)
Campus i seus: Facultat de Física (UB)
Facultades de Física (UB)
Facultat de FísicaAv.Diagonal, 647 08028 Barcelona
Cursos més populars
X