IL3 - Universitat de Barcelona

Màster en Enginyeria i Gestió de les Energies Renovables

IL3 - Universitat de Barcelona

Màster
On-line
60 Crèdits
4.370 €

Descripció

El sector energètic ha experimentat canvis rellevants els últims anys. La necessitat de diversificar fonts energètiques sostenibles, la liberalització del mercat de elèctric, les implicacions del canvi climàtic en les polítiques de mitigació i d'adaptació, entre altres, són temes d'actualitat. Els nous reptes d'empreses i organitzacions requereixen professionals amb noves competències, no només en l'àmbit tècnic, sinó també en la gestió de les energies renovables.El Màster en Enginyeria i Gestió de les Energies Renovables et prepara perquè siguis capaç de planificar, gestionar i avaluar la viabilitat tècnica i econòmica de les instal·lacions, impulsant les energies netes, renovables i endògenes i millorant l'eficiència energètica, superant les barreres tècniques, legals i administratives que formen part del dia a dia professional.Basat en la realitat professional del sector, el Màster et proposa un aprenentatge pràctic, acompanyat de professors provinents de la indústria energètica i d'enginyeries i consultories de renovables i serveis energètics.
Veure més

Temari del curs

1. Models de negoci. Estructuració i anàlisi financera
1.1. Definició dels diferents models de negoci en el món de les energies renovables.
1.2. Impacte de la normativa actual en el disseny de models de negoci.
1.3. Promoció de projecte.
1.4. Estructuració financera.
1.5. Estructuració legal.
1.6. Estructuració tècnica.
1.4. Anàlisi financera i avaluació de viabilitats.

2. Generació distribuïda i microxarxes. Disseny i gestió
2.1. Actualitat (mercats, normativa, objectius, tendències).
2.2. Teoria bàsica (Mètodes de disseny, components).
2.3. Ràtios (Tècniques, financeres).
2.4. Promoció de projectes (Aspectes comercials, administratius, legals).
2.5. Disseny de casos pràctics.
2.6. Costos i rendibilitats.
2.7. Operació i manteniment.

En aquest mòdul es tractaran els conceptes bàsics de xarxes de distribució, la normativa aplicable al desenvolupament de les energies renovables i al disseny de les xarxes, la integració de les energies renovables en les xarxes de distribució (mix energètic), el disseny de microxarxes en entorns rurals i els sistemes d'acumulació com eines per a la gestió energètica.


3. Energia Solar Tèrmica
3.1. Actualitat (mercats, normativa, objectius, tendències).
3.2. Teoria bàsica (Mètodes de disseny, components).
3.3. Ràtios (Tècniques, financeres).
3.4. Promoció de projectes (Aspectes comercials, administratius, legals).
3.5. Disseny de casos pràctics.
3.6. Costos i rendibilitats.
3.7. Operació i manteniment.

En aquest mòdul es tractaran aspectes com l'energia solar incident i la caracterització tèrmica dels captadors, l'aplicació solar tèrmica, els mètodes de càlcul (normatives i exercicis), la instal·lació solar tèrmica i el dimensionat d'una instal·lació solar tèrmica.


4. Energia Solar Fotovoltaica
4.1. Actualitat (mercats, normativa, objectius, tendències).
4.2. Teoria bàsica (Mètodes de disseny, components).
4.3. Ràtios (Tècniques, financeres).
4.4. Promoció de projectes (Aspectes comercials, administratius, legals).
4.5. Disseny de casos pràctics.
4.6. Costos i rendibilitats.
4.7. Operació i manteniment.

En aquest mòdul es tractaran aspectes com els fonaments físics i valors més destacats, els components d'instal·lacions, les instal·lacions autònomes (configuracions i càlcul) la metodologia de projectes d'electrificació rural i les instal·lacions interconnexionades a la xarxa (marc legal, tipologies d'instal·lacions incloent integració en edificis, dimensionat, producció energètica i rendibilitat).


5. Energia Eòlica. In-shore i off-shore
5.1. Actualitat (mercats, normativa, objectius, tendències).
5.2. Teoria bàsica (Mètodes de disseny, components).
5.3. Ràtios (Tècniques, financeres).
5.4. Promoció de projectes (Aspectes comercials, administratius, legals).
5.5. Disseny de casos pràctics.
5.6. Costos i rendibilitats.
5.7. Operació i manteniment.

En aquest mòdul es tractaran aspectes com la tecnologia dels aerogeneradors, l'avaluació del recurs eòlic, els fonaments en aerodinàmica, les eines computacionals d'ús en l'energia eòlica i el disseny de parcs eòlics.


6. Energia Hidràulica. In-shore i off-shore
6.1. Actualitat (mercats, normativa, objectius, tendències).
6.2. Teoria bàsica (Mètodes de disseny, components).
6.3. Ràtios (Tècniques, financeres).
6.4. Promoció de projectes (Aspectes comercials, administratius, legals).
6.5. Disseny de casos pràctics.
6.6. Costos i rendibilitats.
6.7. Operació i manteniment.

En aquest mòdul es tractaran temes com els principis d'energia hidroelèctrica, la hidrologia i hidràulica aplicada, els equips i la seva explotació, el disseny de centrals, les proteccions i l'anàlisi de viabilitat.


7. Energia de la Biomassa. Combustió
7.1. Actualitat (mercats, normativa, objectius, tendències).
7.2. Teoria bàsica (Mètodes de disseny, components).
7.3. Ràtios (Tècniques, financeres).
7.4. Promoció de projectes (Aspectes comercials, administratius, legals).
7.5. Disseny de casos pràctics.
7.6. Costos i rendibilitats.
7.7. Operació i manteniment.

En aquest mòdul es tractaran aspectes com els fonaments, legislació i situació actual, el procés de combustió amb producció elèctrica i tèrmica i els agrocombustibles (cultius energètics, processos de transformació en bioetanol i biodièsel i l'ús d'agrocombustibles).


8. Energia de la Biomassa. Gasificació
8.1. Actualitat (mercats, normativa, objectius, tendències).
8.2. Teoria bàsica (Mètodes de disseny, components).
8.3. Ràtios (Tècniques, financeres).
8.4. Promoció de projectes (Aspectes comercials, administratius, legals).
8.5. Disseny de casos pràctics.
8.6. Costos i rendibilitats.
8.7. Operació i manteniment.

En aquest mòdul es tractaran aspectes com fonaments, legislació i situació actual, els processos de gasificació i piròlisi, el biogàs (fonaments dels processos biològics, reaccions i reactors, aplicació en el sector ramader i en fangs de depuració, aplicació a residus municipals i industrials, codigestió i anàlisi de configuracions d'instal·lacions de biogàs).


9. Energia Geotèrmica
9.1. Actualitat (mercats, normativa, objectius, tendències).
9.2. Teoria bàsica (Mètodes de disseny, components).
9.3. Ràtios (Tècniques, financeres).
9.4. Promoció de projectes (Aspectes comercials, administratius, legals).
9.5. Disseny de casos pràctics.
9.6. Costos i rendibilitats.
9.7. Operació i manteniment.

En aquest mòdul es tractaran temes com els fonaments teòrics (Bomba Calor Geotèrmica o Bomba Calor Aigua), elements d'un circuit frigorífic i funcionament reversible (Bomba de Calor), classificació d'equips de refrigeració, tipus d'equips geotèrmics i sistemes geotèrmics (criteris de disseny, distribució de fred/calor i elements terminals).


10. Eficiència Energètica. Edificació, industrial i vehicle elèctric
10.1. Actualitat (mercats, normativa, objectius, tendències).
10.2. Teoria bàsica (Mètodes de disseny, components).
10.3. Ràtios (Tècniques, financeres).
10.4. Promoció de projectes (Aspectes comercials, administratius, legals).
10.5. Auditories i implementació de casos pràctics.
10.6. Costos i rendibilitats.
10.7. Operació, manteniment i seguiment d'objectius.
10.8. Vehicle elèctric. Característiques, disseny i gestió d'infraestructures de recàrrega

En aquest mòdul es tractaran temes com els principis del disseny bioclimàtic, el balanç energètic d'un edifici/ indústria, els sistemes actius eficients per climatització, ventilació i il·luminació, materials, normatives i estàndards de construcció sostenible i certificació; conceptes clau del vehicle elèctric i les seves tipologies; infraestructura de càrregues i normatives sobre vehicle elèctric i el seu desenvolupament.


11. Projecte Final de Màster
Veure més

Destinataris

El Màster es dirigeix a professionals que es vulguin desenvolupar professionalment en l'àmbit tècnic o de gestió de les energies renovables, el mercat energètic actual, l'eficiència i la sostenibilitat, provinents d'un d'aquests camps:  • Camps tècnics: Enginyeries (industrial, química, energètica, d'edificació, mecànica, agrònoma, geològica, ambiental, de materials o altres) i arquitectures.


  • Camps científics: ciències ambientals, física, química, geologia, biologia o altres perfils científicotècnics.


  • En el cas d'altres perfils, s'avaluarà la seva adequació per inscriure's al Màster.Idiomes en què s'imparteix

Castellà

Durada

Inici curs: 5 novembre 2015.
Final curs: 20 gener 2017.

Objectius

L'objectiu principal del màster és millorar el potencial professional en el sector de les energies renovables, oferint una visió clara i actualitzada del sector energètic, així com de les aplicacions de les energies renovables més utilitzades i amb major previsió de creixement. Al final del màster, podràs:


Dissenyar i avaluar els projectes energètics des d'un punt de vista tècnic i econòmic.
Establir els criteris energètics més adequats per donar resposta als diversos reptes que es puguin plantejar en l'exercici professional.
Planificar i dur a terme la implantació i gestió d'instal?lacions d'energies renovables.
Avaluar econòmicament els projectes energètics.
Disposar dels coneixements i dades adequades per conscienciar de la necessitat de la utilització eficient de l'energia.

Titulació obtinguda

Màster en Enginyeria i Gestió de les Energies Renovables per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona i el Col.legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Promocions

Possibilitat de Descomptes, beques i finançament.

Preu

4.370 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Enginyeria i Gestió de les Energies Renovables

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Enginyeria i Gestió de les Energies Renovables