Descripció


És el màster que habilita per a l'exercici de la professió d'enginyer industrial.L'objectiu general del títol és la formació d'enginyers industrials a un nivell de màster, proporcionant-los les competències pròpies d'aquesta professió i habilitant-los per accedir a l'activitat professional i alhora a la investigació, per als titulats que s'orientin cap al desenvolupament d'una tesi doctoral. El màster està regulat per l'Ordre CIN/311/2009, i s'ha plantejat segons els objectius que es detallen tot seguit:
 • Tenir coneixements adequats dels aspectes científics i tecnològics de: mètodes matemàtics, analítics i numèrics en enginyeria, enginyeria elèctrica, enginyeria energètica, enginyeria química, enginyeria mecànica, mecànica de mitjans continus, electrònica industrial, automàtica, fabricació, materials, mètodes quantitatius de gestió, informàtica industrial, urbanisme, infraestructures, etc.


 • Projectar, calcular i dissenyar productes, processos, instal·lacions i plantes.


 • Dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.


 • Realitzar recerca, desenvolupament i innovació en productes, processos i mètodes.


 • Realitzar la planificació estratègica i aplicar-la a sistemes tant constructius com de producció, de qualitat i de gestió mediambiental.


 • Gestionar tècnicament i econòmicament projectes, instal·lacions, plantes, empreses i centres tecnològics.


 • Exercir funcions de direcció general, direcció tècnica i direcció de projectes d'R+D+I en plantes, empreses i centres tecnològics.


 • Aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i multidisciplinaris.


 • Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels propis coneixements i judicis.


 • Saber comunicar les conclusions –i els coneixements i raons últimes que les sustenten– a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.


 • Posseir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera autodirigida o autònoma.


 • Tenir coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer industrial.

   

AmuntVeure més

Temari del curs

  REQUISITS QUE CAL SUPERAR:
 
  Tecnologies Industrials : 42,00 crèdits
   Gestió : 15,00 crèdits
   Instal·lacions, Plantes y Construccions Industrials : 18,00 crèdits
   Optatives : 30,00 crèdits
   Treball Fi de Master : 15,00 crèdits

Destinataris 1. Graduats en Tecnologies Industrials (carrera que no habilita per a la professió d'enginyer tècnic industrial, però que conté les competències bàsiques i de tecnologia necessàries per accedir al Màster d'Enginyeria Industrial.


 2. Graduats en Enginyeria Química, Enginyeria Electrònica, Enginyeria Mecànica i Enginyeria Elèctrica, que habiliten per a la professió d'enginyer tècnic industrial.


 3. Graduats en altres enginyeries, amb la conformitat del Consell de Màster.A més, per accedir al màster cal posseir un nivell d'idioma anglès B2.1 o equivalent, i s'exigirà un certificat acreditatiu si no consta a l'expedient.Idiomes en què s'imparteixCatalán, castellano e inglés

Places

25

Durada

120 ECTS; dos cursos académics

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Enginyeria Industrial

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Enginyeria Industrial