Descripció

Màster en l'Ensenyament en competències.

Temari del curs

MÒDUL 1: EL PER QUÈ I EL QUÈ DE LES COMPETÈNCIES.

UD1. El per què de les competències.

UD2. Què significa competència?

UD3. Característiques de les competències.

UD4. Implicacions del treball per competències en el sistema educatiu.MÒDUL 2: DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES.

UD1. Finalitats educatives i competències.

UD2. Competències entre competències.

UD3. Les competències disciplinars.

UD4. L'àmbit comú, mitjà per a l'ensenyament de competències transversals.MÒDUL 3: COM APRENEN I COM ES ENSENYEN LES COMPETÈNCIES.

UD1. L'ensenyament de les competències.

UD2. Condicions per a l'aprenentatge de les competències.

UD3. Components, fases i condicions per a l'ensenyament de les competències.

UD4. Mètodes amb enfocament globalitzador per ensenyar les competències.


MÒDUL 4: COM PROGRAMEN I S'AVALUEN LES COMPETÈNCIES.

UD1. Programació d'unitats didàctiques per competències.

UD2. Gestió dels continguts i seqüències didàctiques globalitzades.

UD3. L'avaluació de competències.

UD4. La programació anual per competències.MÒDUL 5: ENSENYAMENT I AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES COMUNICATIVES I INSTRUMENTALS.

UD1. Competència comunicativa lingüística.

UD2. Competència comunicativa audiovisual.

UD3. Competència artística i cultural.

UD4. Competència matemàtica.MÒDUL 6: ENSENYAMENT I AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES SOCIALS I NATURALS.

UD1. Competències socials.

UD2. Competències per a la ciutadania (filosofia, ètica, ciutadania, sociologia).

UD3. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic (biologia, ciències de la salut-educació física).

UD4. Competència científica i tecnològica (biologia, física, química, geologia i tecnologia).


MÒDUL 7: ENSENYAMENT I AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS.

UD1. Tractament de la informació i competència digital.

UD2. Competència per aprendre a aprendre.

UD3. Autonomia i iniciativa personal.


MÒDUL 8: LA GESTIÓ DE L'ENSENYAMENT DE LES COMPETÈNCIES: ÀREES DISCIPLINARIS I ÀMBIT COMÚ.

UD1. La necessitat de la determinació d'un àmbit comú.

UD2. Explicitació, seqüenciació i organització dels continguts.

UD3. Estratègies metodològiques per treballar continguts transversals.

UD4. Assignació de l'avaluació dels continguts de l'àmbit comú.

Veure més

Destinataris

El títol va dirigit a professionals de l'educació amb necessitats sentides de desenvolupament professional i amb necessitats d'aprofundir en les seves competències professionals (graduats, diplomats en Magisteri, llicenciats en Pedagogia i altres llicenciats que imparteixen docència en l'educació reglada).
Veure més

Metodologia

Els cursos estan dissenyats metodològicament per a la formació a distància, en suport on-line, on l'alumne a través d'una aula virtual i guiat per l'equip de tutors, desenvoluparà íntegrament el programa docent utilitzant suports interactius (fòrums de debat, xats, activitats online ...)

Pretenem que el docent aprengui a ensenyar per competències utilitzant precisament una metodologia en la qual ell mateix pugui constatar aquest enfocament competencial. No només aprendrà els continguts que es presenten sinó que ell mateix aprenderáa través d'aquest enfocament. És a dir, els estudiants van a experimentar com alumnes el que després se'ls proposa adaptar i aplicar al seu context educatiu real, a les seves classes i al seu centre.

Durada

15 mesos

Objetius

L'objectiu general del màster és:


Analitzar i prendre decisions sobre la pràctica docent des d'una concepció de formació en competències.

Preu

2.800 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en l'Ensenyament en competències

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en l'Ensenyament en competències