Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER

Màster en Estudis Biologic Naturistes en Acupuntura

Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER

Màster
On-line | Distància
consultar preu

Descripció

El Màster en Estudis Biològic - Naturistas especialitzat en Acupuntura i / o Fitoteràpia Tradicional Xinesa té com a destinataris Titulats Universitaris en Ciències de la Salut ia aquells titulats universitaris però no en Ciències de la Salut ( hauran de superar un curs previ de preparació ) que:

• Estiguin interessats a aprofundir en la prevenció de malalties .

• Vulguin aplicar la medicina biològica i / o naturista en el tractament de malalties .Màster en col · laboració amb la Fundació Europea de Medicina Tradicional Xinesa .

objectius :

Objectiu general :

• Facilitar a través de les noves tecnologies de la informació i la comunicació , mitjançant un procés d'ensenyament - aprenentatge tutoritzat l'actualització respecte a les últimes notícies de la temàtica .

Objectius específics :

• Formar especialistes en Estudis Biològic - Naturistas especialitzats en Acupuntura i / o Fitoteràpia Tradicional Xinesa .

• Dotar els alumnes dels coneixements necessaris sobre les habilitats pràctiques necessàries per desenvolupar els seus coneixements en acupuntura i / o fitoteràpia tradicional xinesa .

• Assegurar una completa formació de tipus teòric i pràctic ( tallers , pràctiques , stage en hospitals universitaris de MTX de la República Popular de la Xina ... ) .material :

Tots els alumnes matriculats reben el material per a l'aprenentatge en format paper , així com un nom d'usuari i una clau d' accés al Campus Virtual sense cost addicional per accedir als fòrums , documents d'interès de la biblioteca virtual , contacte amb estudiants de tothom , material didàctic , exàmens ...

Enviament de la documentació

El material s'envia de forma fragmentada al llarg de la durada del mateix .

Sistema d'Avaluació

L'avaluació del Màster s'efectua, seguint la filosofia de l'ensenyament a distància , mitjançant un mètode d'avaluació continuada . És requisit imprescindible per a l'obtenció del títol aprovar tots i cadascun dels exàmens per separat .

El procés a seguir consisteix en l'avaluació dels exercicis corresponents a cada part mitjançant el següent criteri :

Valoració de cada Assignatura

La puntuació obtinguda en els exàmens , tipus test o tipus preguntes de desenvolupament , representa el 100% de lanota de cada assignatura , a excepció d'aquelles que contemplin més exercicis pràctics , la contribució sobre la nota total es detallarà en el seu moment .

Valoració de cada part

La nota de l'examen final representarà el 20% de la puntuació i el 80 % restant serà la nota obtinguda per la ponderació de cada assignatura .

Valoració del Projecte Final de Màster ( PFM )

La puntuació obtinguda en el Projecte Final de Màster ( PFM ) representa el 100% de la nota d'aquesta part .

Valoració del Màster

La nota final es calcula en funció de la càrrega lectiva de cadascuna de les parts .

Veure més

Temari del curs

El Màster en Estudis Biològic-Naturistas especialitzat en Acupuntura i / o Fitoteràpia Tradicional Xinesa té una estructura curricular basada en 4 parts formatives seqüencials:
1 ª part: Introductòria (80 hores)
2 ª Part: Obligatòria (320 hores)
3a Part: Optativa (450 hores)
4 ª Part: Projecte Final de Màster o Stage a Hospital de la RP Xina (100 hores)
Veure més

Promocions

Possibilitat de demanar una BECA FUNIBER d'ajut econòmic.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Estudis Biologic Naturistes en Acupuntura

També et recomanem aquests cursos

Màster en Estudis Biologic Naturistes en Acupuntura