Descripció

Aquest màster proporciona les eines teòriques i metodològiques per a permetre analitzar qüestions clau relacionades amb la pau, la seguretat i els conflictes, dotant l'estudiant dels instruments, competències i habilitats per a la professionalització en els àmbits de l'anàlisi dels conflictes internacionals, les qüestions vinculades a la seguretat internacional i la construcció de la pau.

L'estudiant entendrà la complexitat del camp de coneixement de la pau, la seguretat i els conflictes com una àrea de coneixement multidisciplinari dins el marc de les relacions internacionals. Així mateix desenvoluparà la seva capacitat d'anàlisi de la violència, els conflictes, la seguretat i la cultura de la pau.

Desenvoluparà una visió àmplia i crítica de les polítiques de la pau i seguretat en les relacions internacionals.

Per acabar, adquirirà un coneixement avançat de les principals teories sobre les causes dels conflictes i les guerres, com també les condicions per a la pau sostenible i els mecanismes de resolució de conflictes, la negociació i la mediació.
Veure més

Temari del curs

I. Introducció als estudis de pau i seguretat (14 ECTS)
 • Teories sobre conflictes, violència i pau (3 ECTS)
 • Seguretat i defensa (3 ECTS)
 • Economia, desenvolupament i conflicte (3 ECTS)
 • Fonaments històrics i filosòfics de la pau, la violència i els conflictes (3 ECTS)
 • Mètodes de recerca en els estudis de pau i l'anàlisi de conflictes (2 ECTS)
II. Introducció a la construcció de pau (14 ECTS)
 • Tècniques de resolució de conflictes, mediació, negociació (3 ECTS)
 • Operacions de manteniment de la pau i de construcció de pau post-bèl·lica (3 ECTS)
 • Reconciliació, justícia transicional i construcció pau (3 ECTS)
 • Eleccions, democratització i pau (3 ECTS)
 • La dimensió de gènere en els conflictes i la construcció de pau (2 ECTS)
III. Qüestions transversals als estudis de pau i conflictes (12 ECTS)  
 • Desarmament i control d'armes (2 ECTS)
 • Educació per la pau i no violència (2 ECTS)
 • Visions indígenes i locals dels conflictes i la construcció de pau (2 ECTS)
 • Anàlisi de Conflictes Regionals (6 ECTS)
IV. Treball final de màster (20 ECTS)
 • Opció A: Itinerari de pràctiques. 
  Pràctiques (10 ECTS) + Projecte Final (10 ECTS)
 • Opció B: Treball Final de Màster (20 ECTS)
  Presentació del Treball Final (20 ECTS)
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Transversals:
Habilitat per crear discursos argumentatius des d'un punt de vista crític amb l'ús d'informació rellevant, tant a nivell oral com escrit.
Compendre la complexitat del camp de coneixement de la pau, la seguretat i els conflictes com una àrea de coneixement multidisciplinar dins del marc de les relacions internacionals.
Desenvolupar la capacitat de treballar amb autonimia, prendre decisions i d'assumir responsabilitats individualment i de manera col·lectiva.
Habilitats per treballar en equip, en grups predeterminants i creació de relacions i aliances per aconseguir objectius acadèmics determinats.

Prova d'accés

Entrevista amb el coordinador del Màster

Idiomes en què s'imparteix


Aquesta titulació s'imparteix integrament en anglès

Horari/Torn

De dilluns a dijous, de 18:00 a 21:30

Lloc on s'imparteix el curs

PL. Joan Corominas, S/N
08001 Barcelona

Objectius


 • El Màster proporcionarà a l'estudiant les eines teòriques i metodològiques que permetran als alumnes analitzar qüestions clau relacionades amb la pau, la seguretat i els conflictes i construir el seu argumentari.

 • El Màster contribuirà àmpliament a dotar l'estudiant dels instrument, competències i habilitats per a la professionalització en els àmbits de l'anàlisi dels conflictes internacionals, les qüestions vinculades a la seguretat internacional i a la construcció de pau.Perspectives laborals

Principals sortides laborals
Treballar per institucions governamentals (diplomàcia i serveis d?Afers Exteriors, organitzacions internacionals, missions de pau).
Treballar per organitzacions no governamentals en àrees d?investigació de pau i educació, resolució de conflictes, no-violència, cultura de pau, etc.
Treballar per think tanks, mitjans internacionals i instituts de polítiques públiques.
Enfocament empresarial
Els nostres professors tenen una àmplia experiència en desarmament, resolució de conflictes, assistència i monitorització d?eleccions, construcció de pau després d?un conflicte i activisme per la pau.
Cooperació propera amb institucions i organitzacions especialitzades.
Les millors pràctiques professionals.
Networking empresarial.

Preu

6.400 €
També et recomanem aquests cursos