Màster en eTalent & Employer Branding

Màster
Semi-presencial
9 mesos
Consulteu el preu

Descripció

En aquests vint últims anys, l'entorn econòmic-social ha donat un gir de 360º. Els canvis tecnològics esdevinguts han obligat tant a empreses com a professionals de les diferents àrees funcionals a reinventar-se. Aquests professionals s'han vist forçats a adquirir les noves competències, habilitats i coneixements que l'entorn digital demanda, per tal de poder exercir les seves funcions de la manera més eficient i efectiva possible, això sí, mitjançant l'ús de les noves eines proporcionades en aquest nou context dominat per la digitalització de les funcions.
Com a conseqüència d'aquests canvis, el director de Recursos Humans ja no solament ha de tenir noves capacitats, habilitats i coneixements per a l'ús de noves eines en la seva gestió diària del capital humà, sinó que també ha de ser conscient i valorar l'impacte que té la digitalització l'entorn en el perfil dels individus tant dins de l'empresa com fora, ha de ser capaç de detectar les noves necessitats formatives dels individus i desenvolupar plans formatius, alhora que capta nou talent.
Per a això és necessari que els responsables i membres del departament de Recursos Humans estiguin formats i preparats per poder gestionar el capital humà en aquest nou entorn. Donant resposta a aquesta necessitat formativa, neix el màster en eTalent de Digital Business School. Aquest Màster està estructurat en deu mòduls diferents que analitzen l'ecosistema digital, i el paper dels RH en la nova empresa digital. A través d'aquests mòduls desenvolupareu les habilitats i capacitats tecnològiques i empresarials que us permetran exercir funcions de Recursos Humans en empreses 4.0. o empreses que operen en entorns digitals.
Com alumnes, tindreu l'oportunitat d'experimentar amb les principals metodologies d'aprenentatge, realitzant durant el programa exercicis d'aplicació de conceptes, debats, anàlisi de casos pràctics, i una simulació de Recursos Humans que us permetrà desenvolupar les habilitats necessàries per a la presa de decisions .

Temari

El pla d'estudis es desenvolupa en 9 mòduls començant al mes novembre o al mes de maig de cada any amb un esquema de sis mòduls obligatoris. A això se li afegeix tres assignatures optatives, 2 tallers pràctics i un projecte de màster amb clara vinculació empresarial que s'iniciarà a finals del primer mòdul i que s'estendrà durant tot el transcurs del Màster.
Els diferents mòduls d'un mes de durada s'estructuren en setmanes on l'alumne té una sèrie de metes i fites de complir i un projecte on posar en pràctica els coneixements que adquireix amb la guia i supervisió d'un mentor.
Aquests reptes o fites es focalitzen en el treball col·laboratiu, en els materials del mòdul i en l'ús d'eines tecnològiques.

Estructura del Programa
Previ a l'inici del curs acadèmic, hi ha un mòdul introductori per facilitar el maneig de la plataforma i establir un rodatge al model d'aprenentatge "on-line".
Els mòduls s'agrupen en tres blocs conductors sobre els quals pivota tot el programa, que són els següents:
• Bloc 1.- Ecosistema Digital: En aquest bloc es defineix els conceptes clau de l'ecosistema digital a què s'enfronten les empreses actuals i l'impacte de les transformació tecnològica en les organitzacions i més específicament en el departament de RRHH
• Bloc 2.- Recursos Humans a l'empresa digital: Aquest bloc es focalitza en aquells conceptes i elements necessaris per poder gestionar un departament de RH en una organització digital, així com els canvis organitzacionals d'una empresa en transformació tecnològica
• Bloc 3.- Especialització: En aquest bloc l'estudiant ha de triar 3 assignatures realitzant una de les dues especialitzacions que s'ofereixen o barrejant les dues especialitzacions.
o Especialització Tecnològica
o Especialització Identitat Digital
El Pla d'Estudis s'estructura en quatre mòduls.
Les matèries que integren el pla d'estudis es distribueixen de la següent manera:
Bloc I: Ecosistema Digital
• La transformació Digital i l'Impacte en els Recursos Humans
• Reptes de l'Empresa Digital
Total ECTS 10

Bloc II: Recursos Humans en l'Era Digital
• La transformació digital i el nou entorn social
• eTalent
• HR Basics
• Design Thinking and Innovation
Total ECTS 20

Bloc III: Especialització Tecnològica
• Sistemes d'Informació
• Big Data and Data Analytics
• Tendències del mercat laboral digital: noves tendències tecnològiques
Total ECTS 20

Bloc III: Especialització Identitat Digital
• Psicologia dels RH en entorn digital
• Lideratge i Organització en Clau Digital
• Estratègies de Employer Branding i Comunicació
Total ECTS 20

Destinataris

El Màster en Etalent està dirigit a professionals, responsables i directius de l'àrea de Recursos Humans que vulguin aprendre les tècniques més innovadores i actuals sobre la gestió del capital humà. Emprenedors que vulguin desenvolupar les seves competències estratègiques en la gestió del talent.
Els mòduls del curs estan dissenyats per a aquells que aspirin a accelerar el desenvolupament de la seva carrera professional entenent el paper que juguen la transformació digital i el nou entorn digital en la gestió dels Recursos Humans en general, i de la gestió del talent en particular. A través de l'aplicació, i desenvolupament de diferents eines.

Durada

Data inici: Novembre 2018. Durada: 10 mesos.

Objectius

• Entendre el procés de Transformació Digital i el nou Entorn Social, i el seu impacte en els Recursos Humans.
• Aplicar les noves tecnologies (Big data, Anàlisi de Xarxes Socials) als processos de RH, i la gestió del talent per tal d'ajudar a la presa de decisions.
• Adquirir les nocions necessàries per gestionar el talent en una empresa Digital.
• Aprendre a fer servir les eines tecnològiques en data analytics en els Recursos Humans.
• Aprendre com seleccionar perfils digitals i amb altes skills tecnològiques, com aplicar el perfil DISC a aquests perfils.
• Aprendre a retenir i motivar el talent amb perfils d'altes capacitats, molt centrats en ecosistemes digitals, difícils de retenir per les seves característiques emprenedores i per l'escassetat de perfils digitals en un mercat en continu moviment.
• Conèixer com desenvolupar eines que permetin crear sistemes d'informació en Recursos Humans.
• Entendre els desafiaments i oportunitats que ofereix la nova economia digital.
• Conèixer i entendre les principals tendències tecnològiques del mercat i els skills més demandats en el procés de recruitment.

Perspectives laborals

En Three Points Business School apostem per la formació com a motor de canvi, de creixement i de millora tant personal com professional. L'aplicació de les competències desenvolupades al llarg del Màster en l'àmbit professional contribuirà al creixement i millora de les organitzacions de la mà dels valors fonamentals de Three Points Business School [afegir valors, a determinar per l'escola]. La transformació digital de les empreses és una realitat, això implica canvis en les diferents àrees funcionals de l'empresa, és per aquest motiu que els professionals de Recursos Humans han d'estar preparats per poder fer ús de les noves eines que proporciona el nou entorn tecnològic.
Màster en eTalent & Employer Branding
Three Points The Digital Business School
Campus i seus: Three Points The Digital Business School
Three Points
Avda. Diagonal, 662-664 08034 Barcelona
Cursos més populars
X