Màster en FinTech & Business Management

Màster
Semi-presencial
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

La digitalització ha canviat, i està canviant, de forma substancial els hàbits de consum i està multiplicant els canals de negoci de forma exponencial.
Des de fa ja anys un nou terme s'ha consolidat en el sector financer mundial, gràcies a l'aparició de les fintech, terme que provinent de l'anglès al fusionar les paraules Finance i Technology.
Les fintech són empreses que es caracteritzen per ser companyies amb un important component tecnològic, que busquen aportar noves solucions al sector financer gràcies a les noves tecnologies, les aplicacions mòbils o el big data; principalment startups basades en noves tecnologies que busquen captar part del mercat dominat per grans bancs, els quals sovint són poc innovadors o lents en l'adopció de noves solucions innovadores, així com en entendre i prestar serveis amb noves solucions financeres als seus clients.
Si comptabilitzem tant empreses de fintech (Finances + Technologia) com Insurtech (Assegurances + Technologia), en l'actualitat ia Espanya, estarien dedicades a això al voltant de 350 empreses i aquestes emplena a més de 5.000 persones, que s'estan nodrint no només de talent tecnològic, sinó de talent financer que aposta per moure cap a aquestes iniciatives.
Actualment podem dividir l'Ecosistema fintech a
• Empreses fintech: com comentàvem, innovadores startups que proposen noves solucions materialitzades en productes i serveis digitals més fàcils, barats i ràpids d'utilitzar
o Lending & Crowd Equity
o Payments & Transactional
o PFM & personal Advisory
o Investment & Wealth Management
o Blockchain & Bitcoins
• Bancs Digitals: Nous bancs digitals que tenen com a objectiu donar resposta a les inquietuds i necessitats dels consumidors.
• processats de pagament: Empreses lligades al sector financer amb potents departaments tecnològics que donen serveis a les entitats financeres tradicionals.
• Companyies Bigtech: Grans companyies tecnològiques, que cada dia tenen més interès per ampliar les seves línies de negoci aprofitant la seva gran imatge de marca, les seves capacitats pel que fa a recursos tecnològics i financers (Facebook, Apple, Google, Amazon i PayPal).
El Màster en fintech incideix en l'adquisició de les eines de negocis, financeres i tecnològiques, així com en el desenvolupament de les habilitats d'innovació, necessàries perquè els estudiants puguin identificar oportunitats de disrupció en el sector financer, i llançar noves empreses fintech o aprofitar noves tecnologia per ajudar a millorar els serveis financers en companyies existents.

Temari

El pla d'estudis es desenvolupa en 9 mòduls començant al mes novembre o al mes de maig de cada any amb un esquema de sis mòduls obligatoris. A això se li afegeix 3 assignatures optatives, 2 tallers pràctics i un projecte de màster amb clara vinculació empresarial que s'iniciarà a finals del primer mòdul i que s'estendrà durant tot el transcurs del Màster.
Els diferents mòduls d'un mes de durada s'estructuren en setmanes on l'alumne té una sèrie de metes i fites de complir i un projecte on posar en pràctica els coneixements que adquireix amb la guia i supervisió d'un mentor.

Estructura del programa:
Previ a l'inici del curs acadèmic, hi ha un mòdul introductori per facilitar el maneig de la plataforma i establir un rodatge al model d'aprenentatge "on-line".
Els mòduls s'agrupen en tres blocs conductors sobre els quals pivota tot el programa, que són els següents:
• Bloc 1.- Transformació i disrupció digital a la Banca, on s'establiran les bases de la transformació digital que està experimentant el sistema financer
• Bloc 2.- Tecnologies al servei del sector financer, on s'aborden les principals tecnologies que componen el nucli de les activitats en el sector fintech
• Bloc 3.- Aprofundiment: En aquest bloc s'oferiran una sèrie d'assignatura optatives que permeten a l'alumne ampliar el seu coneixement tecnològic o bé aprofundir en aspectes de negoci
A més a es desenvoluparan 4 tallers pràctics a escollir mínim 2, on s'aplicaran els coneixements adquirits al desenvolupament d'aplicacions i es revisaran casos pràctics d'aplicació de les tecnologies estudiades.
Finalment, el programa inclou un Projecte a realitzar durant el transcurs de l'any acadèmic on es podran plasmar les matèries tractades i adquirir coneixements d'emprenedoria, i hi ha la possibilitat de crear una startup fintech
 

El Pla d'Estudis s'estructura en quatre mòduls.
Les matèries que integren el pla d'estudis es distribueixen de la següent manera:

Bloc I: Transformació i disrupció digital a la Banca
Introducció al fintech: Una visió integral maig
Fonaments Tecnològics i Mercats Financers 5
Total ECTS 10

Bloc II: Tecnologia al servei del Sector Financer
Introducció a Blockchain maig
Fonaments de la programació criptoeconómica maig
Sistemes Distribuïts, P2P maig
Fonaments de Machine Learning: aplicacions en les finances maig
Total ECTS 20

Bloc III: Aprofundiment - Especialització Tecnològica
Deep Learning i la seva aplicació a les finances maig
Data anàlisi i visualització 5
ciberseguretat maig
Algorismes de Front i Back Office maig
Total ECTS 20

Bloc III: Aprofundiment - Especialització Management
Nous models de negoci 5
Innovació i emprenedoria maig
Pla de negoci, comunicació i venda 5
Mercats financers maig
Total ECTS 20

Destinataris

Els mòduls del curs estan dissenyats per a aquells professionals que aspirin a accelerar el desenvolupament de la seva carrera professional i entendre l'important paper que està adquirint la tecnologia en el sector financer:
Responsables i caps de projecte que vulguin ampliar la seva capacitat de gestió per emprendre projectes relacionats amb fintech.
Persones amb experiència o vocació en l'àrea de fintech que vulguin avançar la seva preparació acadèmica.
Consultors i especialistes del sector financer que vulguin preparar-se, actualitzar-se i completar el seu perfil, forjant així la seva posició competitiva en el mercat.
Es recomana que els estudiants tinguin un perfil provinent dels següents camps: Ciències Informàtiques, Economia, Administració d'Empreses, Finances, o altres especialitats que incloguin un fort component analític

Durada

Durada: 10 mesos. Data inici: Novembre 2018.

Objectius

Cada vegada més es necessiten professionals híbrids que siguin capaços d'unificar el perfil funcional financer i el perfil tècnic així com que siguin forts en habilitats com la creativitat, la comunicació i la capacitat resolutiva. L'objectiu en essencial d'aquest màster és crear aquest perfil professional tan essencial en aquest sector.
El Màster en fintech està dissenyat per assolir els següents objectius:
Adquirir una visió global de l'impacte de les noves tecnologies en el sector financer.
Proporcionar els tècnics necessaris per portar projectes de disrupció en el sector financer.
Formar en l'àmbit de la tecnologia Blockchain, les DAO 'si els smart contracts, incloent a les cripto-monedes com un cas especial i transversal.

Perspectives laborals

Fintech project manager. Desenvolupador digital en corporacions financeres o de mitjans de pagament. Fintech Transformation Manager. Innovation manager a corporacions financeres o de mitjans de pagament. Entrepreneurship & fintech start-ups.
Màster en FinTech & Business Management
Three Points The Digital Business School
Campus i seus: Three Points The Digital Business School
Three Points
Avda. Diagonal, 662-664 08034 Barcelona
Cursos més populars
X