Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna (URL)

Màster en fisioteràpia pediàtrica i neurològica

Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna (URL)

Màster
Presencial
60 Crèdits
 • Barcelona
6.792 €

Descripció

Títol propi de Màster URL.Al llarg de la nostra vida, inclús abans de néixer, poden aparèixer diverses malalties o tenir lloc accidents que requereixin de l'atenció de diferents professionals de la salut.Actualment es pot dir que els avenços tecnològics i assistencials en la salut infantil garanteixen unes expectatives de vida més elevades per als infants amb nivells d'activitat alterats. Però, tot i aquest fet, existeix un important ventall de malalties cròniques que fan necessària la intervenció de professionals formats i motivats, que col•laborin en la millora de la qualitat de vida tant dels infants amb discapacitat, com de les seves famílies.D'altra banda, les afeccions neurològiques en la població adulta són molt diverses, des d'un traumatisme cranioencefàlic fins a un ictus, passant per malalties neurodegeneratives. Aquesta variabilitat i diversitat exigeix un abordatge interdisciplinari intens i específic, ja sigui en l'àmbit hospitalari com en un domicili. Per tant, es requereix d'una especialització teòrica i pràctica més extensa que la que ofereixen els estudis de grau.Aquesta formació proposa un abordatge multidimensional del pacient infantil i neurològic adult, des de diferents vessants de tractament, amb l'objectiu final de detectar els seus dèficits i influir, mitjançant la planificació d'un tractament basat en l'evidència científica, tant en el seu nivell d'activitat com en el de participació en l'entorn, és a dir, en la seva qualitat de vida.
Veure més

Temari del curs

Mòdul 1. Desenvolupament neuropsicològic i relacions vinculars.  (2 ECTS)

 • Embriologia.
 • Malformacions congènites.
 • El procés de desenvolupament. De l'autosensorialitat a l'objecte extern. Relació pares-infant. Codi de comunicació.
 • Desenvolupament sensoriomotriu de la intel•ligència segons Piaget.
 • Concepte de trauma. Adaptació als canvis.
 • El joc vivencial.

Mòdul 2. Nen prematur i principals patologies en pediatria Exploració i tractament de fisioteràpia del nen. (6 ECTS)

 • Introducció a la pediatria.
 • Paràlisis cerebrals i altres trastorns neurològics.
 • El nen de risc. El nen prematur.
 • Control postural del nounat a la incubadora.
 • Plurideficiències.
 • Intervencions quirúrgiques. Neurocirurgia.
 • Exploració i tractament de fisioteràpia del nen amb lesions cerebrals.
 • Trastorns del to, de la postura i del moviment.
 • Fisioteràpia en problemes cardiorespiratoris, en miopaties, en TCE, en amputats, en oncologia i en reumatologia.
 • Interpretació radiològica

Mòdul 3. Enfocament global al tractament de fisioteràpia pediàtrica. (12 ECTS)

 • Desenvolupament psicomotriu del nen sa.
 • Psicomotricitat.
 • Intervenció terapèutica en infants amb lesions cerebrals.
 • Estimulació sensorial.
 • Baixa visió i ceguesa. Tractament del nen cec.
 • Trastorns del llenguatge. Comunicació alternativa.
 • Massatge com a eina de comunicació en el tractament de fisioteràpia.
 • Tractament de fisioteràpia davant trastorns de la deglució amb infants.
 • Indicació de la toxina botulínica en l'espasticitat. Tractament de fisioteràpia postinfiltració amb Tba, i mitjançant ones de xoc.
 • Taller de fèrules i guixos.
 • Osteopatia en pediatria.
 • Musicoteràpia
 • Visita a un pis domotitzat. Visita a una ortopèdia i veure aparells ortopèdics i ajudes tècniques. Ortopèdia.
 • Introducció a l'esport adaptat: Boccia, eslàlom, futbol, vela...., teràpia aquàtica. Introducció a la hipoteràpia.

Mòdul 4. Bases metodològiques de la recerca (1 ECTS)

 • Concepte de recerca. Tipus de recerca. Etapes del procés de recerca.
 • Cerca bibliogràfica.
 • La pregunta de recerca: hipòtesis i objectius.
 • Metodologia:
 • Dissenys quantitatius
 • Dissenys qualitatius
 • Instruments de recollida de dades, emmagatzematge.
 • Comunicació i difusió dels resultats (aspectes pràctics, referències bibliogràfiques...).

Mòdul 5. Bioètica i deontologia. (1 ECTS)

 • Ètica de l'acte sanitari.
 • La interdisciplinarietat en la presa de decisions en bioètica a través de l'estudi d'un cas.
 • Fonamentació de la Bioètica. Metodologia en la presa de decisions en bioètica.
 • Taula rodona de dilemes ètics en fisioteràpia pediàtrica.
 • Orientació casos clínics.

Mòdul 6. Pràctiques en pediatria: Estades clíniques en un centre de pediatria. (2 ECTS)

Mòdul 7. Dimensions del pacient neurològic adult. (9 ECTS)

 • Estructura i anatomia del SNC.
 • Registre i avaluació en fisioteràpia en neurologia.
 • Dèficits sensitius i de la funció cognitiva.
 • Anatomofisiologia del sistema motor: neuroplasticitat i neurodegeneració.
 • Patologia extrapiramidal. Alteracions del to extrapiramidal.
 • Patologia neurològica central (I): Esclerosis Múltiple.
 • Patologia neurològica central (II): Ictus.
 • Lesions medul•lars: Teoria i pràctica.
 • Trastorns esfinterians, urològics i proctològics: Teoria i pràctica.
 • La deglució en adults: Teoria i pràctica.
 • Aspectes legals en fisioteràpia neurològica.
 • Aspectes psicològics dels pacients i del fisioterapeuta.

Mòdul 8. Tractaments específics i suport a la funcionalitat. (11 ECTS)

 • Tecnologies del suport a la funcionalitat.
 • Biomecànica de la marxa.
 • Marxa patològica en neurologia.
 • Criteris de correcció podal en patologia.
 • Basale Stimulation ©
 • Mètode Perfetti (reconeixement anual per la AIDETC com a curs introductori).
 • Introducció al Concepte Bobath.
 • Hidroteràpia en el pacient neurològic.
 • Agents físics en el pacient neurològic.
 • Equitació terapèutica.

Mòdul 9. Metodologia de la investigació en ciències de la salut. (2 ECTS)

 • Recollida, tractament i anàlisi de les dades.
 • Suport informàtic per a l'anàlisi de les dades
 • Paquet estadístic per a dades quantitatives
 • Programa d'anàlisi per a dades qualitatives
 • Escriptura d'articles.
 • Presentacions amb suport visual.
 • Tallers pràctics (lectura crítica d'articles, representacions gràfiques, elaboració de taules...).

Mòdul 10. Pràctiques en neurologia. (2 ECTS)

Mòdul 11. Treball fi de Màster. (12 ECTS)

Veure més

Destinataris

Graduats i Diplomats en fisioteràpia.

Durada

2 cursos.

Objetius

Formar fisioterapeutes especialitzats en el tractament de persones de totes les edats amb afectacions neurològiques.
Capacitar i ampliar els coneixements, actituds i habilitats en el camp de la fisioteràpia i de la relació pares-fills i família, mitjançant un abordatge terapèutic que reculli diferents vessants de l?atenció a l?infant i l?adult, i donar eines als professionals perquè puguin incidir en el tractament des d?una perspectiva integral.
Proporcionar estratègies d?actuació en l?àmbit psicològic, ètic i legal.
Oferir un recull dels procediments més àmpliament emprats en fisioteràpia neurològica i pediàtrica, des de la seva consideració conceptual i pràctica.

Titulació obtinguda

Títol propi de Màster en fisioteràpia pediàtrica i neurològica, expedit per la Universitat Ramon Llull.


El crèdit europeu (ECTS) és la unitat de mesura del treball de l?alumne per assolir els objectius del programa d'estudis, integrant els ensenyaments teòrics i pràctics així com la dedicació individual.

Preu

6.792 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en fisioteràpia pediàtrica i neurològica

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en fisioteràpia pediàtrica i neurològica