Facultat de Ciències de l'Educació (UAB)

Màster en Formació amb TAC: Gestió del Talent, Aprenentatge i Innovació en les Organitzacions

Facultat de Ciències de l'Educació (UAB)

Màster
On-line
60 Crèdits
3.960 €

Descripció

El context social , de les organitzacions i de la formació no és aliè a l'impacte que les tecnologies de la informació i la comunicació ( TIC ) estan provocant . Abunden les iniciatives i projectes públics i privats , des d'instàncies comunitàries , nacionals o regionals , que donen suport la implantació d'Internet en els Centres de Formació i l'ús massiu d'aquestes tecnologies en els processos d'ensenyament- aprenentatge.Paral · lelament , les organitzacions públiques i privades s'enfronten al repte de transformar els models formatius tradicionals i d'incorporar a aquest àmbit noves propostes que tinguin en compte el desenvolupament de les tecnologies de l'aprenentatge ( TAC ) i la presència de les xarxes socials i altres mitjans de relació interpersonal .La formació es vincula , cada vegada més , als processos d'innovació i canvi i adopta , en el context de la societat del coneixement , noves formes d'organització i desenvolupament que tracten de gestionar el talent de les persones i de les organitzacions .Desenvolupar propostes en la perspectiva actual , i sobretot de futur , exigeix ??considerar i assumir el rol preponderant que tenen les TIC i les TAC i les formes d'organització i desenvolupament que adopten les persones en el marc d'organitzacions dirigides al canvi . Imposa , així mateix , conèixer i practicar nous enfocaments de la formació , lligada al desenvolupament dels recursos humans ia la innovació . L'actualització de coneixements i capacitats de responsables de recursos humans , directius i gestors de les organitzacions és , sobre això, una demanda professional però , també , una resposta necessària a la realitat sociocultural i econòmica en la qual treballen .Aquest màster proporciona coneixements i eines relacionades amb la gestió del talent i de l'aprenentatge en les organitzacions utilitzant les TIC i els nous mitjans de relacions socials . D'una banda , busca proporcionar uns coneixements actualitzats sobre la utilització les TIC i TAC ; l'altra, els acompanya d'estratègies , instruments i desenvolupaments que serveixen tant per il · lustrar les reflexions teòriques que es fa com per reforçar l'enfocament aplicat i professionalitzant la proposta .Aquest màster , únic al mercat internacional , es vincula a iniciatives i desenvolupaments previs realitzats des del Departament de Pedagogia Aplicada , concretament , el màster en Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació , promogut en el marc de l'Institut Universitari de Postgrau ( IUP , que va realitzar més de 15 edicions des del 2000 ) i des de l'empresa AEFOL , líder en serveis de màrqueting per a empreses d'e-learning i RRHH i organitzadora des de l'any 2002 del Congrés Internacional i Fira professional EXPOELEARNING a Espanya i Llatinoamèrica .Particularment , resulta clau aquesta opció de col · laboració pública - privada en un context nou on les parts poden compartir enfocaments i desenvolupaments amb vista a proporcionar una formació avançada i d'excel · lència .Objectius :Els objectius del programa formatiu són els següents :

- Conèixer i revisar les noves tendències formatives en les organitzacions del s.XXI .

- Analitzar críticament les possibilitats i les limitacions de les tecnologies 2.0 per a la formació i desenvolupament de les organitzacions .

- Analitzar el paper del formador en el context actual .

- Capacitar professionals de l'àmbit de la formació en coneixements , habilitats , estratègies i eines que permetin una òptima gestió de la formació en les seves organitzacions .

- Formar tècnics en Socialearning , proporcionant coneixements , estratègies i instruments per a la intervenció .

- Afavorir l'intercanvi d'experiències entre professionals de la formació . 
Competències específiques :En finalitzar el programa, els participants han de demostrar haver adquirit les competències específiques següents :

- Analitzar models de formació en i per a les organitzacions del segle XXI .

- Identificar i valorar críticament alternatives formatives , relacionades amb la gestió del talent i l'aprenentatge organitzacional , vinculades amb les noves tecnologies .

- Planificar , desenvolupar i avaluar plans de formació i itineraris formatius amb la presència de les TAC .

- Analitzar i valorar sistemes i desenvolupaments de l'e - learning.

- Conèixer i aplicar estratègies per al desenvolupament de la formació en les organitzacions .

- Elaborar plans de negoci i de màrqueting relacionats amb els processos de formació 2.0 .

- Elaborar informes sobre context aplicats .

- Desenvolupar estudis i investigacions sobre formació 2.0 .

- Liderar i gestionar grups de professionals que treballen col · laborativament en el marc d'organitzacions participatives .

- Assessorar i intervenir en problemes o processos relacionats amb la formació , gestió del talent i promoció de la innovació en les organitzacions .Competències transversals :- Analitzar i resoldre problemes complexos d'organització i gestió institucional del talent i la formació des d'una perspectiva multidisciplinària .

- Col · laborar i actuar en equip .

- Aplicar eines per a la millora de la planificació , gestió i canvi institucional a través de programes de gestió del talent i de la formació .

- Adaptar-se a la diversitat de situacions i interlocutors .

Veure més

Temari del curs

Formació i desenvolupament organitzatiu Institucional (6 crèdits ECTS ) ( Obligatòria )

Planificació i desenvolupament de la formació en les organitzacions (6 crèdits ECTS ) ( Obligatòria )

Sistemes i Desenvolupament de l'E -learning ( 10 crèdits ECTS ) ( Obligatòria )

Estratègies per al Desenvolupament de la Formació (6 crèdits ECTS ) ( Obligatòria )

Desenvolupament del negoci i màrqueting (6 crèdits ECTS ) ( Obligatòria )

Pràctiques professionals ( 10 crèdits ECTS ) ( Obligatòria )

Treball Final de Màster ( 10 crèdits ECTS ) ( Obligatòria )
Pràctiques en empreses i institucions

Les pràctiques professionals ( 10 crèdits ) es desenvoluparan en empreses d'e-learning , que proporcionaran als estudiants situacions reals centrades en programa de formació i gestió del talent . Les pràctiques es podran realitzar en empreses de l'Estat espanyol o d'estats iberoamericans i estaran gestionades per AEFOL , d'acord al programa establert amb la direcció del màster ia partir dels convenis de col · laboració que signin . Les empreses de pràctiques estan vinculades a AEFOL .
Veure més

Requisits

Requisits d'admissió


Diplomats o Llicenciats universitaris, Titulats de grau, vinculats professionalment a la formació reglada i no reglada.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà

Places

40

Durada

Inici de docència: 24-10-2014.
Fi de docència: 18-12-2015.

Titulació obtinguda

Màster en Formació amb TAC: Gestió del Talent, Aprenentatge i Innovació en les Organitzacions

Perspectives laborals

- Director, tècnic, gestor de formació, RRHH, e-learning, community managers, socialearning, socialmedia aplicat a la gestió del talent i de la innovació a l'empresa i comunitats d'aprenentatge.
- Tècnic dinamitzador en comunitats d'aprenentatge-COP.
- Tècnic de desenvolupament i innovació a les organitzacions.
- Tècnic en gestió del talent en les organitzacions.
- Gestor i coordinador de formació en centres de formació.
- Professor, tècnic responsable de noves tecnologies en institucions de formació.
- Professor, tècnic de formació que utilitza noves tecnologies en els processos d'ensenyament-aprenentatge.

Promocions

La UAB t'ofereix informació permanentment actualitzada sobre una selecció de beques per a màsters i postgraus, tant beques pròpies de la UAB com d'altres beques i ajuts provinents d'altres institucions i empreses.

Preu

3.960 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Formació amb TAC: Gestió del Talent, Aprenentatge i Innovació en les Organitzacions

Màster en Formació amb TAC: Gestió del Talent, Aprenentatge i Innovació en les Organitzacions