Facultat de Ciències de l'Educació (UAB)

Màster en Formació amb TAC: Gestió del Talent, Aprenentatge i Innovació en les Organitzacions

Facultat de Ciències de l'Educació (UAB)

Màster
On-line
60 Crèdits
3.960 €

Descripció

El context social , de les organitzacions i de la formació no és aliè a l'impacte que les tecnologies de la informació i la comunicació ( TIC ) estan provocant . Abunden les iniciatives i projectes públics i privats , des d'instàncies comunitàries , nacionals o regionals , que donen suport la implantació d'Internet en els Centres de Formació i l'ús massiu d'aquestes tecnologies en els processos d'ensenyament- aprenentatge.Paral · lelament , les organitzacions públiques i privades s'enfronten al repte de transformar els models formatius tradicionals i d'incorporar a aquest àmbit noves propostes que tinguin en compte el desenvolupament de les tecnologies de l'aprenentatge ( TAC ) i la presència de les xarxes socials i altres mitjans de relació interpersonal .La formació es vincula , cada vegada més , als processos d'innovació i canvi i adopta , en el context de la societat del coneixement , noves formes d'organització i desenvolupament que tracten de gestionar el talent de les persones i de les organitzacions .Desenvolupar propostes en la perspectiva actual , i sobretot de futur , exigeix ??considerar i assumir el rol preponderant que tenen les TIC i les TAC i les formes d'organització i desenvolupament que adopten les persones en el marc d'organitzacions dirigides al canvi . Imposa , així mateix , conèixer i practicar nous enfocaments de la formació , lligada al desenvolupament dels recursos humans ia la innovació . L'actualització de coneixements i capacitats de responsables de recursos humans , directius i gestors de les organitzacions és , sobre això, una demanda professional però , també , una resposta necessària a la realitat sociocultural i econòmica en la qual treballen .Aquest màster proporciona coneixements i eines relacionades amb la gestió del talent i de l'aprenentatge en les organitzacions utilitzant les TIC i els nous mitjans de relacions socials . D'una banda , busca proporcionar uns coneixements actualitzats sobre la utilització les TIC i TAC ; l'altra, els acompanya d'estratègies , instruments i desenvolupaments que serveixen tant per il · lustrar les reflexions teòriques que es fa com per reforçar l'enfocament aplicat i professionalitzant la proposta .Aquest màster , únic al mercat internacional , es vincula a iniciatives i desenvolupaments previs realitzats des del Departament de Pedagogia Aplicada , concretament , el màster en Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació , promogut en el marc de l'Institut Universitari de Postgrau ( IUP , que va realitzar més de 15 edicions des del 2000 ) i des de l'empresa AEFOL , líder en serveis de màrqueting per a empreses d'e-learning i RRHH i organitzadora des de l'any 2002 del Congrés Internacional i Fira professional EXPOELEARNING a Espanya i Llatinoamèrica .Particularment , resulta clau aquesta opció de col · laboració pública - privada en un context nou on les parts poden compartir enfocaments i desenvolupaments amb vista a proporcionar una formació avançada i d'excel · lència .Objectius :Els objectius del programa formatiu són els següents :

- Conèixer i revisar les noves tendències formatives en les organitzacions del s.XXI .

- Analitzar críticament les possibilitats i les limitacions de les tecnologies 2.0 per a la formació i desenvolupament de les organitzacions .

- Analitzar el paper del formador en el context actual .

- Capacitar professionals de l'àmbit de la formació en coneixements , habilitats , estratègies i eines que permetin una òptima gestió de la formació en les seves organitzacions .

- Formar tècnics en Socialearning , proporcionant coneixements , estratègies i instruments per a la intervenció .

- Afavorir l'intercanvi d'experiències entre professionals de la formació . 
Competències específiques :En finalitzar el programa, els participants han de demostrar haver adquirit les competències específiques següents :

- Analitzar models de formació en i per a les organitzacions del segle XXI .

- Identificar i valorar críticament alternatives formatives , relacionades amb la gestió del talent i l'aprenentatge organitzacional , vinculades amb les noves tecnologies .

- Planificar , desenvolupar i avaluar plans de formació i itineraris formatius amb la presència de les TAC .

- Analitzar i valorar sistemes i desenvolupaments de l'e - learning.

- Conèixer i aplicar estratègies per al desenvolupament de la formació en les organitzacions .

- Elaborar plans de negoci i de màrqueting relacionats amb els processos de formació 2.0 .

- Elaborar informes sobre context aplicats .

- Desenvolupar estudis i investigacions sobre formació 2.0 .

- Liderar i gestionar grups de professionals que treballen col · laborativament en el marc d'organitzacions participatives .

- Assessorar i intervenir en problemes o processos relacionats amb la formació , gestió del talent i promoció de la innovació en les organitzacions .Competències transversals :- Analitzar i resoldre problemes complexos d'organització i gestió institucional del talent i la formació des d'una perspectiva multidisciplinària .

- Col · laborar i actuar en equip .

- Aplicar eines per a la millora de la planificació , gestió i canvi institucional a través de programes de gestió del talent i de la formació .

- Adaptar-se a la diversitat de situacions i interlocutors .

Veure més

Temari del curs

Formació i desenvolupament organitzatiu Institucional (6 crèdits ECTS ) ( Obligatòria )

Planificació i desenvolupament de la formació en les organitzacions (6 crèdits ECTS ) ( Obligatòria )

Sistemes i Desenvolupament de l'E -learning ( 10 crèdits ECTS ) ( Obligatòria )

Estratègies per al Desenvolupament de la Formació (6 crèdits ECTS ) ( Obligatòria )

Desenvolupament del negoci i màrqueting (6 crèdits ECTS ) ( Obligatòria )

Pràctiques professionals ( 10 crèdits ECTS ) ( Obligatòria )

Treball Final de Màster ( 10 crèdits ECTS ) ( Obligatòria )
Pràctiques en empreses i institucions

Les pràctiques professionals ( 10 crèdits ) es desenvoluparan en empreses d'e-learning , que proporcionaran als estudiants situacions reals centrades en programa de formació i gestió del talent . Les pràctiques es podran realitzar en empreses de l'Estat espanyol o d'estats iberoamericans i estaran gestionades per AEFOL , d'acord al programa establert amb la direcció del màster ia partir dels convenis de col · laboració que signin . Les empreses de pràctiques estan vinculades a AEFOL .
Veure més

Requisits

Requisits d'admissió


Diplomats o Llicenciats universitaris, Titulats de grau, vinculats professionalment a la formació reglada i no reglada.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà

Places

40

Durada

Inici de docència: 24-10-2014.
Fi de docència: 18-12-2015.

Titulació obtinguda

Màster en Formació amb TAC: Gestió del Talent, Aprenentatge i Innovació en les Organitzacions

Perspectives laborals

- Director, tècnic, gestor de formació, RRHH, e-learning, community managers, socialearning, socialmedia aplicat a la gestió del talent i de la innovació a l'empresa i comunitats d'aprenentatge.
- Tècnic dinamitzador en comunitats d'aprenentatge-COP.
- Tècnic de desenvolupament i innovació a les organitzacions.
- Tècnic en gestió del talent en les organitzacions.
- Gestor i coordinador de formació en centres de formació.
- Professor, tècnic responsable de noves tecnologies en institucions de formació.
- Professor, tècnic de formació que utilitza noves tecnologies en els processos d'ensenyament-aprenentatge.

Promocions

La UAB t'ofereix informació permanentment actualitzada sobre una selecció de beques per a màsters i postgraus, tant beques pròpies de la UAB com d'altres beques i ajuts provinents d'altres institucions i empreses.

Preu

3.960 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Formació amb TAC: Gestió del Talent, Aprenentatge i Innovació en les Organitzacions

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Formació amb TAC: Gestió del Talent, Aprenentatge i Innovació en les Organitzacions