Descripció

Formar especialistes en el camp de la geofísica amb capacitat de treballar tant en el món professional com en el camp de la recerca, amb capacitat per a integrar-se en la universitat, laboratoris, observatoris, instituts de recerca, empreses i serveis de prospecció, i en el camp de l'enginyeria.

Temari del curs

En acabar el màster de Geofísica, l'estudiant haurà de ser capaç de:

- Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la geofísica. Obtenir, organitzar, manipular i discutir la informació necessària per resoldre un problema en l'àmbit de la composició, estructura, i comportament de la Terra i desenvolupar les tècniques geofísiques tradicionals i més avançades utilitzades en diferents àmbits ia diverses escales de treball.
- Interpretar i presentar les dades geofísiques utilitzant les tècniques qualitatives i quantitatives apropiades, així com el programari i la resolució de problemes numèrics basats tant en tècniques computacionals com analítiques i d'habilitats de computació i d'anàlisi en tot el rang dels mètodes geofísics més rellevant .
- Satisfer les demandes més exigents d'empreses d'exploració de recursos naturals i de gestió del medi geològic i risc geològic, així com de caracterització geofísica del terreny i aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts.
- Comprendre els fonaments matemàtics, físics i geològics rellevants per a la geofísica i identificar els processos dinàmics dominants en diferents problemes geodinàmics, així com identificar les escales temporals i espacials adequades en cada cas.
- Demostrar una comprensió de conjunt de teories i interpretació de dades geofísiques en tots els rangs d'aplicació, incloent l'exploració geofísica, la Terra sòlida i les tècniques geofísiques d'investigació més avançades.
- Visió crítica dels contextos apropiats d'utilització de les diferents tècniques geofísiques, conèixer les diferents tècniques de càlcul per anàlisi, interpretació i presentació de les dades geofísiques en cada rang d'aplicació i saber realitzar una campanya de camps de les tècniques geofísiques a utilitzar.
- Conèixer els models actuals que descriuen l'interior de la Terra i tenir una visió crítica dels seus punts forts i febles, saber valorar una aproximació multidisciplinària als problemes de les ciències de la Terra.
- Demostrar originalitat en l'aplicació del seu coneixement, així com tenir un coneixement pràctic de com utilitzar les tècniques ben establertes per crear i interpretar el coneixement en el camp de la geofísica.
Veure més

Destinataris

Altres titulacions: els graduats en Geofísica o Geociències, enginyers geofísics poden accedir al màster amb un tracte preferent. L'òrgan d'admissió estudiarà si convé fer algun mòdul d'anivellament o no.

Idiomes en què s'imparteix

català, castellà i anglès

Places

20

Durada

60 - 120 variable en funció del tipus d'estudis previs

Lloc on s'imparteix el curs

Interuniversitari

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster de Geofísica

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos