Descripció

El Màster està titulat per diverses universitats de la xarxa de FUNIBER, entre elles la Universitat Europea de l'Atlàntic, Universitat Científica del Sud (UCSUR) i Universitat Internacional Iberoamericana (UNINI).Sistema d'Avaluació

L'avaluació del Màster s'efectua, seguint la filosofia de l'ensenyament a distància, mitjançant un mètode d'avaluació continuada. És requisit imprescindible per al'obtenció del títol aprovar tots i cadascun dels exàmens per separat.El procés a seguir consisteix en l'avaluació dels exercicis corresponents a cada part mitjançant el següent criteri:- Valoració de cada Assignatura:

La puntuació obtinguda en els exàmens, tipus test o tipus preguntes de desenvolupament, representa el 100% de la nota de cada assignatura, a excepció d'aquelles que contemplin més exercicis pràctics, la contribució sobre la nota total es detallarà en el seu moment.- Valoració de cada part:

La nota de l'examen final representarà el 20% de la puntuació i el 80% restant serà la nota obtinguda per la ponderació de cada assignatura.- Valoració del Projecte Final de Màster (PFM):

La puntuació obtinguda en el Projecte Final de Màster (PFM) representa el 100% de la nota d'aquesta part.- Valoració del Màster:

La nota final es calcula en funció de la càrrega lectiva de cadascuna de les parts.

Veure més

Temari del curs

 
El material d'estudi està distribuït en 12 assignatures, repartides en 6 toms, segons una seqüència lògica d'aprenentatge.
En el primer tom, a més de les assignatures corresponents, s'inclou una introducció al Campus Virtual, les pautes del Projecte Final de Màster i la col·lecció completa dels exàmens d'aquesta part (només en el cas d'alumnes amb seguiment Tradicional).

1. Introducció a la Gerontologia
2. Aspectes psicosocials de l'envelliment
3. Programes d'intervenció per a majors
4. Nutrició i envelliment
5. Infermeria geriàtrica, fisiologia i teràpia ocupacional
6. Geriatria. Grans síndromes geriàtriques. demències
7. Planificació i organització de serveis socials per a gent gran
8. Política social per a gent gran
9. Aspectes jurídics i bioètica del major
10. Economia
11. Arquitectura i ajudes tècniques
12. Metodologia d'investigació científica
13. Projecte Final de Màster
Veure més

Destinataris

Màster dirigit a llicenciats o diplomats universitaris en ciències de la salut, treball social i terapeutes ocupacionals que vulguin assolir una visió global dels diferents aspectes relacionats amb la Gerontologia. Permet a l'alumne aprendre els grans síndromes gerontològic, així com les patologies més freqüents, rehabilitació, cures pal·liatives, ...
Veure més

Metodologia

Modalitat: A Distància i amb campus virtual. Material Tots els alumnes matriculats (mètode tradicional o mètode Virtual) reben el material per a l'aprenentatge en format paper, així com un nom d'usuari i una clau d'accés al Campus Virtual sense cost addicional. D'aquesta manera, els alumnes el seguiment sigui tradicional, si bé no podran realitzar els exàmens per mitjà del Campus Virtual, sí tenen la possibilitat de gaudir dels fòrums nutricionals, documents d'interès, contactes amb estudiants de tot el món, etc.

Durada

2 anys màxim.

Objectius

? Obtenir una visió global dels diferents aspectes relacionats amb la gerontologia ? Dominar tècniques bàsiques d'avaluació, diagnòstic i intervenció en processos d'envelliment ? Programar protocols d'intervenció i de gestió de qualitat en gerontologia ? Conèixer els aspectes legals, socials, polítics, econòmics i arquitectònics relacionats amb la gent gran.

Perspectives laborals

Algunes de les sortides professionals del Màster en Gerontologia són les següents: ? Professionals que vulguin especialitzar-se en temes de gent gran ? Professionals que actuen com a assessors o consultors en temes de gestió econòmica, arquitectònics o legals de centres de la Tercera Edat ? Personal de serveis socials comunitaris ? Avaluador clínic dels processos d'envelliment ? Treballadors en Centres Residencials a diferents nivells ? Col·laboradors d'Associacions de majors (Alzheimer, etc.) ? Docent de Aules de Tercera Edat ? Col·laboradors en ONG de majors

Promocions

Possibilitat de demanar una BECA FUNIBER d'ajut econòmic.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Gerontologia Social

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Gerontologia Social