Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull)

Diploma d'Especialització universitària en gestió dialogada de conflictes i mediació comunitària i organitzacional

Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull)

Descripció


 Màster en fase de revisió de l'homologació per part del Centre de Dret Privat de Catalunya del Departament de Justícia i Interior de la Generalitat de Catalunya en el marc de la nova Llei de Mediació de Dret Privat de Catalunya.


 


Aquest diploma desenvolupa una formació teòrica i pràctica sobre el conflicte des d'un tarannà plural i integrador. És un programa formatiu pluridisciplinari i transversal que es basa en l'anàlisi i comprensió del conflicte, en el desenvolupament de mètodes i tècniques d'intervenció en els àmbits comunitari i organitzacional.


Temari del curs

 

BLOC COMÚ
 
Mòdul 1. EL CONFLICTE (4.2 ECTS).
 
Conferència inaugural
Concepte, origen, etologia, taxonomia
Les 3 violències. Interessos, posicions i necessitats.
Els conflictes en un món globalitzat
Tècniques d'anàlisi: el diagnòstic del conflicte
Emocions i conflicte
Processos psicològics: les persones i el conflicte
La gestió de conflictes a l'àmbit escolar
La gestió de conflictes a l'àmbit penal
Mòdul 2. HABILITATS COMUNICATIVES    (2.4  ECTS)
 
Teoria de la comunicació
Competències dialògiques
Programació neurolingüística
Mòdul 3. LA MEDIACIÓ. PRINCIPIS, ESCOLES, DISSENY DEL PROCÉS I PRÀCTICA DE LA MEDIACIÓ (3.2 ECTS)
 
Negociació
La mediació  
Escoles o models de mediació
Mediació: procés, rol del mediador, límits
Tècniques d'intervenció aplicades a la mediació  
MÒDUL 4. PERFIL I COMPETÈNCIES DE LA PERSONA MEDIADORA (2 ECTS)
 
Ètica i gestió de conflictes
SEMINARI
MÒDUL 5. LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA MEDIACIÓ. MARC JURÍDIC CATALÀ, ESTATAL I  EUROPEU   (1.2 ECTS)
 
Marc legal de la mediació
El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya
Els serveis de mediació i les associacions professionals. Com s'aconsegueix feina en els diferents àmbits
 
 
ESPECIALITAT COMUNITÀRIA I ORGANITZACIONAL
 
Mòdul 6.  LA GESTIÓ DE CONFLICTES EN EL CONTEXT DE LES COMUNITATS, ORGANITZACIONS I ALTRES ÀMBITS DEL DRET PRIVAT. TIPOLOGIA DELS CONFLICTES (4 ECTS)
 
Tècniques d'intervenció
Multiculturalitat i conflictes a la comunitat
Els conflictes a les organitzacions
Mediació sistèmica: les constel•lacions aplicades a la gestió del conflicte
Estratègies de gestió de conflictes en els equips de treball
Dinàmiques grupals: els jocs cooperatius
La mediació com a procés d'intervenció
Anàlisi i abordatge del conflicte
Mòdul 7. METODOLOGIA I ETAPES DEL PROCÉS DE MEDIACIÓ A L'ÀMBIT DEL DRET PRIVAT (2.4 ECTS)
 
Seminari comunitari/organitzacional: tècniques d'intervenció en grans grups
Etapes en el procés de mediació
Mòdul 8. REGULACIÓ JURÍDICA A L'ÀMBIT DEL DRET PRIVAT (1.6 ECTS)
 
Regulació de la propietat horitzontal
Les fundacions i associacions
Efectes jurídics de la mediació
Dret d'estrangeria i les diverses comunitats, esglésies i confessions religioses a Catalunya
Mòdul 9. PRÀCTIQUES   (4 ECTS)
 
Mòdul 10. PROJECTE  (5 ECTS)
Veure més

Destinataris


Diplomats, llicenciats i doctorats, així com professionals que treballen en l'àmbit social, en el sentit més ampli. Professionals de l'administració pública, persones implicades en serveis de mediació públics i privats. Persones que tenen responsabilitats en gestió empresarial o que treballen en àrees de recursos humans, en serveis penitenciaris, en l'àmbit de la salut, en centres educatius, en universitats, en relacions públiques o empresarials, i en contacte amb les famílies.Idiomes en què s'imparteix

Català

Horari/Torn

Divendres de 17:00h a 21:00h. Dissabtes de 9:30h a 13:30h (algun dissabte hi haurà sessió de tarda)

Lloc on s'imparteix el curs

Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-Universitat Ramon Llull (Santaló, 37 Barcelona 08029)

Preu

2.984 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Diploma d'Especialització universitària en gestió dialogada de conflictes i mediació comunitària i organitzacional

També et recomanem aquests cursos

Diploma d'Especialització universitària en gestió dialogada de conflictes i mediació comunitària i organitzacional