IL3 - Universitat de Barcelona

Màster en Gestió d'Eficiència Energètica

IL3 - Universitat de Barcelona

Màster
On-line
60 Crèdits
4.670 €

Descripció

El cost energètic és una despesa molt rellevant en moltes organitzacions. Per tant, existeix una necessitat creixent de professionals que implementin estratègies d'estalvi d'energia en les organitzacions. Així mateix, en un context amb problemes de subministrament, volubilitat dels preus i dependència energètica exterior, cal actuar per millorar l'eficiència dels usos d'energia, tenint en compte les opcions tecnològiques disponibles.El Màster en Gestió d'Eficiència Energètica de l'IL3-UB, amb una visió de conjunt, t'ofereix eines tècniques d'anàlisi, planificació i gestió dels usos energètics aplicables a instal·lacions i equipaments de qualsevol sector. S'orienta a l'obtenció de resultats, aprofundint en els sectors de la indústria, l'edificació, el transport, els serveis municipals i els mercats energètics, entre d'altres.El màster està desenvolupat i impartit per experts amb destacada experiència en el camp de l'estalvi i l'eficiència energètica. Amb l'objectiu d'obrir-te a noves oportunitats laborals, establiràs contacte amb empreses de referència en l'àrea de l'eficiència energètica a través de la seva participació en el programa.
Veure més

Temari del curs

1. Introducció
1.1. Introducció. Situació energètica mundial
1.2. Magnituds i càlculs energètics. Conceptes generals de rendibilitat econòmica
1.3. Models i balanços energètics
1.4. Perspectives del sector empresarial en el camp de l'eficiència energètica
1.5. Decàleg de mesures d'eficiència energètica pel Clúster. (Streaming)

2. Estalvi i eficiència energètica a la indústria
2.1. Gestió de l'energia tèrmica a la indústria. Necessitats tèrmiques. Aplicacions i càlcul de vapor. Recuperadors i regeneradors de calor
2.2. Electricitat a la indústria. Motors elèctrics. Convertidors de freqüència. Bombes. Ventiladors. Aire comprimit. Necessitats i optimització
2.3. Fred industrial. Generació. Equips. Necessitats. Tecnologies. Optimització del consum
2.4. Cogeneració. Conceptes. Equips. Legislació. Tecnologies de generació i recuperació. Balanços. Metodologia. Exercicis
2.5. Auditories energètiques a la indústria. Metodologia

3. Estalvi i eficiència energètica en l'edificació
3.1. Legislació energètica aplicada en l'edificació
3.2. Edificació bioclimàtica. Arquitectura passiva. Aïllaments. Aplicacions
3.3. Qualificació i certificació d'eficiència energètica. Estàndards voluntaris
3.4. Instal·lacions climatització i calefacció. RITE. Mesures d'estalvi i eficiència
3.5. Il·luminació eficient d'edificis
3.6. Auditories energètiques en l'edificació. Metodologia

4. Tecnologies i eines transversals
4.1. Mesuraments energètics en camp. Tècniques i equips
4.2. Sistemes de registre de dades en camp. Tècniques i anàlisi de dades
4.3. Aplicació dels mesuraments en camp a les auditories energètiques
4.4. Protocols de mesura i verificació
4.5. Empreses de serveis energètics (ESE/ESCO)
4.6. Normes i certificacions: ISO 50.001, UNE 16.001
4.7. Conceptes economicofinancers aplicats a projectes d'eficiència energètica. Cas pràctic de mesurament a rendibilitat

5. Mercats energètics
5.1. Mercats energètics i infraestructures
5.2. El mercat elèctric. L'oferta de les empreses subministradora d'electricitat. Tarifes
5.3. El mercat del gas natural. L'oferta de les empreses subministradores de gas. Tarifes
5.4. El mercat energètic des de la demanda. La visió dels grans i petits consumidors
5.5. Taller d'anàlisi de factures d'electricitat i gas natural

6. Serveis públics i municipals
6.1.Introducció a l'energia en els serveis municipals. Singularitats, competències, usos d'energia, comptabilitat energètica. Gestor energètic municipal
6.2. Eficiència energètica en municipis (aigua, edificació, aplicacions municipals en EERR, PAES i d'altres)
6.3. Enllumenat públic. Normativa. Legislació. Legalització. Tecnologies. ESEs
6.4. Planificació estratègica municipal sostenible. Experiències amb l'eficiència energètica en municipis

7. Transports
7.1. Transports i consum d'energia. Introducció i generalitats
7.2. PMU. PDE. Aplicació en municipis, empreses i d'altres. Mobilitat sostenible
7.3. GNC, GLP
7.4. Vehicle elèctric. PHEV i EV. Infraestructura associada
7.5. Millores en eficiència energètica aplicada al transport. Flotes de vehicles

8. Energies renovables
8.1. Introducció a les energies renovables. Anàlisi del cicle de vida d'un KW d'energia elèctrica produït per diferents tecnologies
8.2. Solar tèrmica a baixa temperatura. Principis i components. Disseny i aplicació pràctica
8.3. Fred activat tèrmicament. Refrigeració solar
8.4. Solar fotovoltaica. Valors més destacats i components
8.5. Biomassa. Valorització energètica de residus. Classificació de materials residuals i tecnologies de transformació energètica. Aplicació de processos termoquímics i processos biològics. Descripció i exemples
8.6. Altres tecnologies. Geotèrmica a baixa temperatura. Minieòlica, acumulació elèctrica

9. Projecte
Veure més

Destinataris

El Màster s'adreça a professionals que vulguin créixer professionalment en l'eficiència i estalvi energètics en diferents sectors d'activitat: indústria, edificació, serveis públics i municipals, empreses de serveis energètics, transport, etc., provinents d'un d'aquests camps:  • Gestió d'indústries i de processos productius, tècnics municipals, gestors d'equipaments col·lectius i projectistes d'enginyeries.


  • Camps tècnics: Enginyeries (industrial, química, energètica, d'edificació, mecànica, agrònoma, geològica, ambiental, de materials o altres) i arquitectures.


  • Camps científics: ciències ambientals, física, química, geologia, biologia o altres perfils científicotècnics.Idiomes en què s'imparteix

Castellà

Durada

Inici curs: 05 novembre 2015.
Final curs: 09 febrer 2017.

Objectius

Aquest màster ofereix una visió clara i actual del mercat de l'energia i de les perspectives de creixement dels sistemes d'eficiència energètica, i consciencia de la necessitat de la utilització eficient de l'energia. Concretament, quan acabi aquest màster seràs capaç de:


Obtenir les eines necessàries per poder afrontar amb garanties qualsevol projecte relacionat amb la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica.
Establir els criteris energètics més adequats per donar resposta als diversos problemes que es puguin plantejar en l'exercici professional.
Establir els fonaments per a la implantació i manteniment d'instal·lacions amb sistemes d'eficiència energètica.
Obrir-te a noves oportunitats professionals en el camp de l'eficiència energètica.

Titulació obtinguda

Màster en Gestió d'Eficiència Energètica per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona i el Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Promocions

Possibilitat de Descomptes, beques i finançament.

Preu

4.670 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Gestió d'Eficiència Energètica

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Gestió d'Eficiència Energètica