IL3 - Universitat de Barcelona

Màster en Control d'Infecció

IL3 - Universitat de Barcelona

Màster
On-line
1500 Hores
3.940 €

Descripció

Infeccions de localització quirúrgica, bacterièmies relacionades amb els catèters vasculars, autoprotecció del personal sanitari, bioseguretat ambiental, esterilització… són conceptes que cal tenir molt en compte en la prevenció, vigilància i control de les infeccions originades a l'entorn de l'atenció sanitària.Diferents estudis mostren la relació directa entre risc biològic, morbiditat i mortalitat, essent la prevenció de les infeccions –o, en cas d'infecció, el control– un factor clau en aquesta relació.A partir de la dècada dels 80 es comença a desenvolupar a Espanya la prevenció, vigilància i control de les infeccions, amb l'objectiu principal de prevenir els riscos biològics –tant en la població com en els professionals sanitaris– i de dotar als sistemes de salut i a la comunitat de mecanismes de vigilància i control, tant en situacions d'atenció normal com en emergències i catàstrofes.El Màster en Control d'Infecció de l'IL3-UB és pioner a nivell nacional i contribueix a formar als professionals sanitaris com a experts en la prevenció, vigilància i control de les infeccions nosocomials, proporcionant-los els coneixements i habilitats necessaris per a realitzar la seva activitat professional en el camp de la vigilància epidemiològica.Si ets metge/essa, infermer/a, microbiòleg/a, farmacèutic/a, fisioterapeuta, odontòleg/a, podòleg/a... i estàs interessat en l'àmbit de la prevenció, vigilància i control de les infeccions, aquest és el teu màster.

Veure més

Temari del curs

Primer curs

1. Control de les infeccions relacionades amb l'atenció hospitalària: conceptes i organització
1.1. Història del control de les infeccions.
1.2. Estructura i organització en el control de les infeccions.
1.3. Política de qualitat i seguretat del pacient.
1.4. Comitè d'ètica i d'investigació clínica.
1.5. Política d'antibiòtics i optimització.

2. Conceptes bàsics d'epidemiologia i bioestadística aplicada al control de les infeccions
2.1. Les variables. Presentació de les dades.
2.2. Síntesi de les dades: dades quantitatives i dades qualitatives.
2.3. Casos particulars de les taxes. Les mesures de freqüència i d'associació.
2.4. Cerca eficient de les millors certeses científiques.

3. Vigilància de microorganismes amb problemes específics de resistència antibiòtica
3.1. La microbiologia en la vigilància, prevenció i control de les infeccions.
3.2. Principals grups d'antibiòtics que s'utilitzen en la pràctica clínica. Mecanismes d'acció.
3.3. Mecanismes de resistència antibiòtica dels bacteris.
3.4. Microorganismes amb problemes específics de resistència antibiòtica causants d'infecció nosocomial.
3.5. Mètodes microbiològics per a la detecció de microorganismes multiresistents.

4. Bioseguretat i higiene hospitalària

4.1. Bioseguretat

    La protecció dels pacients i dels treballadors envers la transmissió de microorganismes.

4.2. Higiene hospitalària

    Conceptes bàsics d'higiene hospitalària.
    Esterilització.
    Antisèptics i desinfectants.
    Legionel·losi. Prevenció, vigilància i control de les infeccions el reservori de les quals és l'aigua.
    Aspergil·losi. Prevenció d'infeccions causades per fongs de transmissió aèria.
    Obres. Mesures de prevenció de les infeccions hospitalàries associades a la realització d'obres al centre sanitari.
    Gestió de residus sanitaris.

5. Disseny d'una intervenció de control de la infecció 

Segon curs

6. Control d'infeccions en unitats d'hospitalització convencionals
6.1. Infecció urinària.
6.2. Infecció respiratòria nosocomial en pacient no ventilat.
6.3. Infeccions relacionades amb l'ús de catèters vasculars.
6.4. Infeccions de la pell i parts toves.
6.5. Infeccions de localització quirúrgica.

7. Control de la infecció nosocomial a les UCIs i unitats especials
7.1. Epidemiologia de les infeccions nosocomials endèmiques a l'UCI.
7.2. Control de brots epidèmics a l'UCI.
7.3. Programes de vigilància de les infeccions nosocomials a les UCIs.
7.4. Control de la infecció a les UCIs pediàtriques i neonatals.
7.5. Control de la infecció en el pacient onco-hematològic.
7.6. Control de la infecció a les unitats de diàlisi.

8. Gestió de la informació en el control de la infecció
8.1. Gestió de la informació. L'ús de les dades.
8.2. Difusió de resultats.
8.3. El procés ensenyament-aprenentatge.
8.4. Funció docent.
8.5. Estratègies docents: activitats i materials.
8.6. Lideratge i gestió del coneixement a les institucions sanitàries.

9. Pràctiques hospitalàries

10. Projecte d'intervenció de control de la infecció
Veure més

Destinataris

Metges/esses, infermers/es, microbiòlegs/es, farmacèutics/es, fisioterapeutes, odontòlegs/es, podòlegs/es i, en general, qualsevol professional sanitari que exerceixi o vulgui exercir en el camp de la vigilància epidemiològica.

Metodologia

Online. Pràctiques clíniques curriculars presencials durant el segon any.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà

Durada

Inici curs: 05 novembre 2015.
Final curs: 30 maig 2017.

Objectius

El principal propòsit del curs és proporcionar als professionals sanitaris els coneixements i habilitats necessaris per a dur a terme la seva activitat professional en la prevenció, vigilància i control de les infeccions. Al finalitzar el màster, l'alumne haurà de:
Conèixer l'epidemiologia i els principals sistemes de vigilància de les infeccions nosocomials.
Conèixer les característiques dels diferents tipus d'infeccions nosocomials i dels principals brots d'infeccions nosocomials produïts per microorganismes multiresistents.
Ser conscient de la importància de l'ambient com a font d'infeccions nosocomials i les principals infeccions relacionades.
Conèixer la política d'antibiòtics i el seu ús en la pràctica clínica.
Gestionar programes de control de les infeccions (urinàries, vasculars, de la pell i parts toves, respiratòries i quirúrgiques) en les unitats d'hospitalització convencionals de l'entorn hospitalari, així com en unitats especials (UCI, onco-hematologia, neonatologia).

Titulació obtinguda

Màster en Control d'Infecció per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Perspectives laborals


Tres raons per escollir-lo

Màster online pioner a nivell nacional en prevenció, vigilància i control de les infeccions relacionades amb l'entorn sanitari, que compta amb el suport i el patrocini de SEIMC i ACICI.
Formació d'experts en el camp de la vigilància epidemiològica, capaços de liderar i gestionar programes per a la seguretat del pacient en l'àmbit de les infeccions nosocomials.
Inclou un programa de pràctiques clíniques curriculars en hospitals de referència i en un laboratori de microbiologia, concentrades en una única setmana.

Promocions

Possibilitat de Descomptes, beques i finançament.

Preu

3.940 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Control d'Infecció

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Control d'Infecció